Де знаходиться абс на акценті. Антиблокувальна система гальм

48

Антиблокувальна система гальм (abs) управляє тиском в гідравлічному приводі гальм всіх чотирьох коліс при різкому гальмуванні і гальмуванні на небезпечному дорожньому покритті, що запобігає блокування коліс. Цикл гальмування і вільного обертання колеса відбувається дуже швидко і триває до зупинки автомобіля або до відпускання педалі гальма.

Переваги abs:

– забезпечує керованість автомобілем з високим ступенем надійності навіть при різкому гальмуванні;

— забезпечує зупинку автомобіля при аварійному гальмуванні зі збереженням стабільності і керованості навіть в поворотах.

При виникненні несправностей передбачені функція діагностики і запобіжна (резервна) система.

Антиблокувальна система гальм

Елемент

Параметр

Номінальне значення

Примітка

Ecu (електронний

Блок керування)

Робоча напруга, в

Робоча температура, °з

10-16

40…+110

Об’єднаний блок управління abs і ebd

Контрольна лампа abs

Гальма (ebd)

Робоча напруга, в

Споживаний струм, ма

Гальма: гальмо, гальмівна рідина, відмова ebd

Hecu (гідравлічний і електронний блок управління)

Маса, кг

Потужність двигуна, вт подача насоса, см 3 /с ємність акумулятора, см 3

Робоча напруга

Клапанів nо, nc, в

180 (12 в, 30 а)

2,1 (lpa)

6 (нра)

Nо нормально розімкнутий,

Nc нормально замкнутий,

Lpa-акумулятор низького тиску, нра — акумулятор високого тиску

Електронний розподіл гальмівного зусилля (ebd)

Пристрій ebd електронного розподілу гальмівного зусилля встановлюється додатково замість регулятора тиску для забезпечення ідеального розподілу тиску гальмівної рідини до гальм передніх і задніх коліс. Це запобігає блокування задніх коліс при гальмуванні і забезпечує підвищену ефективність гальм.

Переваги застосування електронного розподілу гальмівного зусилля:

– функціональне поліпшення базової гальмівної системи;

– компенсація різних коефіцієнтів зчеплення з дорогою;

– не потрібна установка регулятора тиску;

– несправності визначаються за допомогою контрольної системи.

Порівняння роботи регулятора тиску і електронного розподілу гальмівного зусилля (ebd) наведено на рис. 7.3 .

Перевірка напруги на контактах роз’єму гідравлічного блоку hecu

При перевірці працездатності антиблокувальної системи гальм в першу чергу необхідно перевірити напруги і опору на контактах роз’єму гідравлічного блоку hecu, які повинні відповідати значенням, наведеним в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

Напруга і опір на контактах роз’єму гідравлічного блоку hecu

№ контакту

Опис

Стан

Вихід напруги

Джерело напруги аб 1. Джерело живлення для електромагнітного клапана

Постійно

Напруга бортової системи

З’єднання з «масою»

Завжди (в блоці управління abs)

Контакт діагностичного роз’єму

(к-лінія)

З’єднання приладу

Hi-scan

Опір

R=1275-1495 ом

Датчик швидкості лівого заднього колеса

Датчик швидкості лівого переднього колеса

Датчик швидкості правого переднього колеса

Датчик швидкості правого заднього колеса

Подача живлення через вимикач

Запалювання

Запалювання включено

Визначення високої напруги v: 16 b

7, 11, 12, 13,14, 16, 21, 25

Не використовуються

Джерело напруги аб 2. Джерело живлення двигуна

Постійно

З’єднання з «масою» — 2 (двигун)

G 07

Управління реле abs

Управління реле ebd

Вимикач стоп-сигналу

Видалення повітря з гідравлічного приводу гальм

Операцію необхідно проводити для забезпечення правильного видалення повітря і заповнення гальмівною рідиною блоку abs, гальмівних трубок і головного циліндра.

1. Зніміть кришку з бачка і залийте свіжу гальмівну рідину до верхньої мітки бачка. В процесі видалення повітря стежте, щоб рівень гальмівної рідини не опускався нижче середини бачка.

2. Покладіть прозору пластикову трубку на гвинт для видалення повітря і опустіть інший кінець трубки в прозору пластмасову ємність, наполовину заповнену гальмівною рідиною(див. 7.1 ).

Рис. 7.4. Підключення приладу hi-scan до діагностичного роз’єму

3. Підключіть прилад hi-scan до діагностичного роз’єму, розташованого під передньою панеллю(мал . 7.4 ).

4. Виберіть режим роботи відповідно до інструкцій на екрані приладу hi-scan:

– виберіть режим діагностики автомобілів hyundai;

– виберіть назву автомобіля;

– виберіть антиблокувальну систему гальм;

– виберіть режим видалення повітря;

– натисніть » yes » для роботи двигуна насоса і електромагнітного клапана;

– зачекайте 60 с перед початком роботи з видалення повітря (якщо цього не зробити, можна пошкодити двигун).

5. Натисніть на педаль гальма кілька разів, потім відвертайте гвинт для видалення повітря до тих пір, поки не почне витікати рідина. Не відпускаючи педаль, затягніть гвинт видалення повітря.

6. Повторюйте дії п.5 для кожного колеса до тих пір, поки в витікає гальмівної рідини не буде бульбашок повітря.

7. Затягніть гвинт для видалення повітря моментом 7-9 н * м.

8. Повторіть описану процедуру для кожного колеса в послідовності, зазначеної на рис. 7.2 .

Визначення несправностей

При роботі антиблокувальної системи гальм можуть виникати явища, наведені в табл. 7.3, які не є несправностями.

Таблиця 7.3

Нормальні явища, які можуть виникати при роботі антиблокувальної системи гальм

Явище

Причина виникнення

Стуки при перевірці готовності гальмівної системи

При пуску двигуна з моторного відсіку іноді можуть бути чутні стуки. Це відбувається при перевірці роботи системи

І не вважається відхиленням від норми

Звук при роботі abs

1. Від двигуна всередині гідравлічного блоку abs при роботі (завивання)

2. З’являється разом з вібрацією педалі гальма (скребучий звук)

3. При роботі abs звук йде від шасі автомобіля через циклічної дії і відпускання гальм (стукіт — підвіска, скрип — шини)

Робота abs (довгий гальмівний шлях)

На нерівному покритті (засніжена і гравійна дорога) гальмівний шлях для автомобілів з abs іноді може бути довшим, ніж для інших автомобілів. З цієї причини по таких дорогах слід рухатися зі зниженою швидкістю і дуже уважно

Коди несправностей

Визначення кодів несправностей за допомогою приладу hi-scan

1. Вимкніть запалювання.

2. Підключіть прилад hi-scan до діагностичного роз’єму, розташованого під передньою панеллю(мал . 7.5 ).

3. Увімкніть запалювання.

4. За допомогою приладу hi-scan перевірте наявність діагностичних кодів.

5. Після завершення ремонту або регулювання зітріть коди з пам’яті.

6. Від’єднайте прилад hi-scan.

Таблиця кодів несправностей

Коди і причини несправностей, а також елементи, які викликали несправності, наведені в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Коди несправностей гальмівної системи з abs

Код

Несправності на приладі hi+scan

Несправні

Елементи

Причина

Несправності

Умови

Визначення

С2 402

Реле двигуна. Двигун (ecu, джгут проводів)

Коротке замикання двигуна на акумуляторну батарею

Розрив в ланцюзі двигуна

Контролер починає стежити за двигуном через 1,8 с починаючи з моменту, коли реле двигуна відключається, якщо напруга двигуна вище критерію протягом 200 мс

Контролер починає стежити за двигуном через 1,8 з

Починаючи з моменту, коли реле двигуна відключається, якщо напруга двигуна вище критерію протягом 200 мс

С1 102

Ланцюг живлення

Низька напруга

1. Коли напруга запалювання менше 9,4 в за 500 мс

2. Якщо напруга збільшується більше 9,6 в, то управління повертається в нормальний стан

3. Коли напруга запалювання менше 7,2 в,Виявляється в стані 1

4. Якщо напруга збільшується більше 7,5 в, контролер повертається в стан 1

С1 101

Підвищена напруга

1. Коли напруга запалювання більше 16 в протягом 500 мс

Або більше 18 в протягом 49 мс

2. Якщо напруга повертається в нормальний діапазон, контролер переустановлюється

С1 604

Несправність пам’яті eeprom

Несправність ecu

Після того як головний процесор запише певні заздалегідь дані в eeprom, вважає дані, порівняє один з одним і визначить, що вони відрізняються один від одного

Якщо головний/робочий процесор визначає ненормальну роботу пам’яті ram, стан регістрів, переривання таймера,

Перетворювача змінного струму в постійний і час циклу

Fl (переднє ліве колесо) —

С1 202, fr (переднє праве колесо) — с1 205, rl (заднє ліве

Колесо) — с1 208, rr (заднє

Праве колесо) — с1 211

Довготривалий режим abs

1. При циклі управління abs, якщо колесо рухається

Зі швидкістю 2 км / год більше 12 с

2. Якщо цикл управління abs триває більше 36 з

С2 112

Реле клапана (ecu, джгут проводів)

Розрив ланцюга

Коротке замикання

Клапана поза допустимого діапазону і це триває

Протягом 56 мс

Коли реле клапана включається, опорна напруга реле

Клапана вище необхідного і це триває протягом 56 мс мс

С1 604

Електромагнітний клапан (ecu, джгут проводів)

Розрив ланцюга, коротке замикання, струм

Витоку

1. Коли реле клапана відключається, зворотна напруга транзистора (mosfet) приводу соленоїда вище необхідного і це триває протягом 56 мс

2. Коли реле клапана включається, а соленоїд відключається, зворотна напруга транзистора (mosfet) приводу соленоїда нижче необхідного і це триває протягом 56 мс

3. Коли реле клапана і соленоїд включаються, зворотне

Напруга транзистора (mosfet) приводу соленоїда вище необхідного і це триває протягом 56 мс

С2 402

Реле двигуна. Двигун

(ecu, джгут проводів)

Реле двигуна або запобіжник, розрив, коротке замикання двигуна на «масу»

Блокування двигуна

Коли реле двигуна включається, опорна напруга двигуна нижче необхідного і це триває протягом 49 мс

Контролер починає стежити за напругою двигуна

Протягом 84 мс з моменту, коли реле двигуна відключається. Якщо напруга двигуна нижче необхідного протягом 49 мс через 1,8 с починаючи з моменту відключення двигуна, двигун знову включається на 1 с і зазначена перевірка повторюється знову. При другій перевірці, коли напруга двигуна нижче необхідного протягом 49 мс, контролер розпізнає несправність

Fl (переднє ліве колесо) — с1 200, fr (переднє праве колесо) — с1 203, rl (заднє ліве колесо) — с1 206, rr (заднє праве колесо) — с1 209

Датчик (дроти, активний елемент, ecu)

Коротке замикання на » масу»; коротке замикання на акумуляторну батарею; розрив ланцюга

Швидкість колеса менше 7 км/год, напруга зсуву датчика поза допустимих меж (2,15-3,5), якщо це зі; стояння триває понад 140 мс

Fl — с1 201,

Fr — с1 204,

Rl — с1 207,

Rr — с1 210

Стрибок швидкості

Уповільнення колеса -100 g (-25 км/год за 7 мс) стає причиною того, що контролер починає стежити за цією величиною і порівнює швидкість колеса зі швидкістю автомобіля з наступного циклу. Коли уповільнення -100 g триває більше 140 мс, контролер визначає несправність

Fl-с1 202,

Fr-с1 205,

Rl-с1 208,

Rr-с1 211

Великий повітряний зазор

Цей контроль виконується в період, коли мінімальна швидкість зростає з 2 до 10 км/год.

1. Коли мінімальна швидкість колеса становить 2 км/год, а швидкість інших коліс перевищує 10 км / год з прискоренням більше 0,4 g, контролер починає порівнювати швидкості коліс один з одним. Якщо різниця нижче 4 км / год і триває протягом 140 мс

2. Крім випадку 1, коли мінімальна швидкість колеса

Дорівнює 2 км/ год, а максимальна швидкість колеса перевищує

10 км / год і ця умова триває протягом 20 з

Fl-с1 201,

Fr-с1 204,

Rl-с1 207,

Rr-с1 210

Несправний активний елемент

1. Максимальна швидкість колеса перевищує 20 км / год, швидкість колеса становить 40% максимальної швидкості колеса. Якщо цей стан триває протягом 1 хв

2. Максимальна швидкість колеса перевищує 40 км / год, швидкість колеса становить 60% максимальної швидкості колеса. Якщо цей стан триває протягом 30 с

Перевірка вихідної напруги датчика abs

1. Підніміть автомобіль і відпустіть важіль стоянкового гальма.

2. Від’єднайте контактний роз’єм від гідравлічного блоку hecu і проведіть вимірювання з боку контактного роз’єму, розташованого з боку проводів. Номери контактів роз’єму для перевірки вихідної напруги датчиків abs відповідних коліс наведені в табл. 7.5. Вихідна напруга при вимірюванні за допомогою осцилографа — не менше 100 мв.

Таблиця 7.5

Номери контактів роз’єму для перевірки вихідної напруги датчиків abs

Відповідних коліс

Переднє

Ліве

Колесо

Переднє

Праве

Колесо

Заднє

Ліве

Колесо

Заднє

Праве

Колесо

Попередження

Зніміть подвійний захист контактних роз’ємів і вставляйте щуп вимірювача в контактний роз’єм з боку джгута проводів (ззаду). При установці щупа з боку контактів важко забезпечити надійне з’єднання.

3. Від’єднайте контактний роз’єм hecu і двигуна.

Установка

1. Установка проводиться в послідовності, зворотній зняттю.

2. Затягніть болти кріплення модулятора і гайки гальмівних трубок.

Моменти затягування:

– болт кріплення hecu-8-10 н * м;

– гайка кріплення гальмівної трубки – 13-17 н * м.

Датчики швидкості коліс

Зняття

1. Виверніть болт кріплення датчика швидкості переднього колеса і після від’єднання контактного роз’єму зніміть датчик (мал. 7.7 ).

2. Зніміть подушку заднього сидіння.

3. Зніміть обробку задньої стійки.

4. Зніміть заднє колесо.

5. Виверніть болт кріплення датчика швидкості заднього колеса і після від’єднання контактного роз’єму зніміть датчик (мал. 7.8 ).

Перевірка

1. Підключіть омметр між контактами датчика швидкості колеса і виміряйте опір.

Номінальний опір:

– датчика переднього колеса — 1275-1495 ом;

– датчика заднього колеса — 1275-1495 ом.

2. При встановленому на автомобілі датчику швидкості колеса підключіть вольтметр до контактів роз’єму датчика і, покрутивши колесо, виміряйте напругу.

Несправна система abs не відключає гальмівну систему автомобіля. Але кожен водій, який їздив з палаючою лампочкою блоку безпеки на hyundai accent, знає, наскільки складніше стає в таких умовах управління машиною.

Тягнути з ремонтом блоку abs небезпечно

Гальмівний шлях подовжується, педаль гальма «дерев’яніє», швидко зреагувати на маневр сусіда не представляється можливості. Так виникають аварійні ситуації. Тому компанія «автопілот» рекомендує своєчасно проводити ремонт абс хендай акцент . У сервісному центрі москви відмінно знають про всі «хвороби» цього блоку, характерні для даної моделі на 3-4 році життя. Найчастіше це забивання моторчика: в захисному циліндрі є отвір, через яке з системи видаляється конденсат, через нього в модуль і потрапляє бруд, пил, дрібна крихта. Вирішується проблема по-різному в залежності від ступеня «занедбаності» проблеми. Часто допомагає перебирання моторчика-вона обійдеться дешевше. Але виконувати її повинні професіонали: елементи модуля розташовані у важкодоступному місці, тому займатися ремонтом абс на хендай акцент треба на спеціальних майданчиках з відповідним обладнанням під рукою.

Ціни не скрізь «кусаються»

При сервісному центрі «автопілот» є власний склад деталей – оригінальних і неоригінальних на вибір водія. Так що переживати про божевільні витрати не доведеться, навіть якщо весь блок через корозію і відкладень доведеться поміняти. При бажанні клієнт може сам бути присутнім в зоні ремонту. Ці фахівці відмінно розбираються в збірці хендай всіх моделей і завжди готові показати, як це треба робити правильно. Крім заміни або відновлення системи abs в центрі хендай «автопілот» виконають будь-які необхідні операції для машини. Тут є все необхіднеДля якісної, швидкої і професійної діагностики, профілактики, регулярного і позапланового обслуговування «російської десятки».

Абс (abs)

прийоми правильного гальмування

Перед початком руху після паркування, переконайтеся, що гальмо стоянки вимкнено, і що контрольна лампа гальмівної системи не горить.

Після руху по воді або миття автомобіля гальма можуть намокнути. Мокрі гальма дуже небезпечні, так як автомобіль не зможе швидко зупинитися. Щоб висушити гальма, злегка натискайте на них під час руху автомобіля, поки гальмування не стане нормальним, стежачи за тим, щоб не втратити управління над автомобілем.

Не котіться під ухил на нейтральній передачі. Завжди тримайте передачу включеної під час руху автомобіля, використовуйте гальма, щоб знизити швидкість автомобіля, після цього включайте знижену передачу таким чином, щоб гальмування двигуном сприяло підтримці безпечної швидкості руху.

Уникайте стилю водіння з частими різкими гальмуваннями. Не тримайте ліву ногу на гальмівній педалі постійно під час їзди, це може бути небезпечно, оскільки це веде до перегріву гальм і втрати ефективності їх роботи. Це також призводить до підвищеного зносу деталей гальмівної системи. Якщо під час руху стався прокол шини, злегка натискайте на педаль гальма і намагайтеся тримати автомобіль прямо під час зниження швидкості. Коли ви досить знизите швидкість, з’їжджайте з дороги і повністю зупиніть автомобіль в безпечному місці. Якщо ваш автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач, не допускайте повільного переміщення автомобіля вперед. Для цього, коли автомобіль зупинений, тримайте ногу на педалі гальма.

Прийміть запобіжні заходи при паркуванні на ухилі. Увімкніть гальмо стоянки і переведіть селектор в положення » р » (автоматична коробка передач) або важіль перемикання передач в нейтральне положення (механічна коробка передач). При стоянці на ухилі розгорніть передні колеса в бік бордюру, щоб запобігти скочування автомобіля. При стоянці на підйомі розгорніть передні колеса в сторону від бордюру, щоб запобігти скочування автомобіля. Якщо бордюр відсутній або необхідно запобігти скочування автомобіля з інших міркувань, заблокуйте колеса.

У деяких умовах ваш стоянковий гальмо може замерзнути у включеному положенні. Це трапляється коли навколо задніх гальм накопичується сніг або лід або, якщо задні гальма мокрі. Якщо є ризик того, що гальмо стоянки може замерзнути, включайте його тільки на час, поки ви не перемістіть селектор в положення «р» (автоматична коробка передач) або важіль перемикання передач в положення першої передачі або передачі заднього ходу, щоб тим самим заблокувати колеса автомобіля. Після цього вимкніть гальмо стоянки.

Не утримуйте автомобіль на ухилі за допомогою педалі акселератора. Це може призвести до перегріву коробки передач. Завжди використовуйте педаль гальма або стоянкове гальмо.

Антиблокувальна система гальм

Антиблокувальна система гальм (авѕ) запобігає блокуванню коліс при різкому гальмуванні або при русі по дорозі з нерівним покриттям. Електронний блок управління антиблокувальною системою гальм (авѕ) відстежує частоту обертання коліс автомобіля і регулює тиск гальмівної рідини в кожному робочому гальмівному циліндрі. Тим самим, в аварійних ситуаціях або на гладкій дорозі ця система покращує керованість автомобіля під час гальмування.

Під час роботи антиблокувальної системи гальм (авѕ) при гальмуванні на педалі гальма може відчуватися слабка пульсація. Також під час руху автомобіля ви можете чути шум в моторному відділенні. Ці явища є нормальними і вказують на те, що антиблокувальна система гальм (авѕ) працює правильно.
Антиблокувальна система гальм (авѕ) не зможе запобігти дорожньо–транспортним пригодам внаслідок неправильного або небезпечного маневрування. Хоча вона і сприяє поліпшенню керованості автомобіля під час екстреного гальмування, завжди дотримуйтесь безпечну дистанцію від їде попереду автомобіля. Швидкість автомобіля необхідно знижувати в несприятливих умовах руху.
У перерахованих нижче випадках гальмівний шлях автомобілів з антиблокувальною гальмівною системою авѕ може бути довшим, ніж у автомобілів без неї:

– при русі на гравійних дорогах і дорогах, покритих снігом;
— при русі з встановленими ланцюгами протиковзання;
— при русі на дорогах, на поверхні яких є нерівності, ями і т.п., на вибоїстих дорогах або інших дорогах з поганим покриттям.

Швидкість руху по таких дорогах повинна бути знижена. Не перевіряйте безпеку, що забезпечується автомобілем, обладнаним антиблокувальною системою гальм (авѕ) шляхом проходження поворотів або їзди на високих швидкостях, так як це може бути небезпечно для вас і оточуючих.

Діагностика відмов abs

схема підключення контрольної лампи abs

Про відмови abs водія сповіщає спеціальна контрольна лампа, розташована на приладовому щитку автомобіля. Як тільки модуль управління abs виявляє факт порушення в системі, він виробляє її відключення. Гальмівна система продовжує при цьому функціонувати в звичайному режимі.

Діагностика стану abs проводиться кожен раз при запуску двигуна і супроводжується короткочасним спрацьовуванням контрольної лампи. Протягом короткого часу після запуску лама повинна автоматично відключитися.

Якщо контрольна лампа abs загоряється і продовжує горіти під час руху, в першу чергу переконайтеся, що гальмо стоянки повністю відпущений, а гальмівна система функціонує справно. Якщо все в нормі, отже, відбулася відмова abs. В першу чергу зробіть наступні найпростіші перевірки:

A) перевірте стан гальмівних супортів і колісних циліндрів;
B) перевірте стан і надійність кріплення контактних роз’ємів електропроводки модуля управління abs і колісних датчиків (див. Главу бортове електрообладнання );
C) перевірте відповідні запобіжники (див.розділ бортове електрообладнання).

Відмови контрольної лампи abs

Причиною відмов функціонування контрольної лампи abs може бути обрив або коротке замикання в ланцюзі її електропроводки.

Контрольна лампа abs не активується при включенні запалювання

Спробуйте включити запалювання, не проводячи запуск двигуна, — якщо інші, що входять до складу комбінації приладів, контрольні лампи спрацьовують справно, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку слід зробити необхідний відновлювальний прилад приладового щитка.

Вимкніть запалювання. Зніміть комбінацію приладів, вийміть контрольну лампу abs і перевірте її стан. Якщо лампа перегоріла, зробіть її заміну, в іншому випадку переходите до наступного етапу перевірки.

Роз’єднайте контактну пару в62/f45 і виміряйте напругу між масою шасі (-) і клемою № g6 (+) роз’єму в62. Якщо результат вимірювання становить менше 3 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку, перевірте стан електропроводки відповідної контрольної лампи. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання, посадіть перевіряється контрольну лампу на своє штатне місце і встановіть комбінацію приладів.

Увімкніть запалювання і повторіть завмер напруги. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання і зробіть перевірку напруги між клемою g6 ( + ) роз’єму f45 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 3 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан відповідної електропроводки. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Увімкніть запалювання і повторіть перевірку. Якщо результат вимірювання становить менше 3 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку, перевірте стан електропроводки відповідної контрольної лампи. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Виміряйте опір між клемою № 23 роз’єму f49 і масою. Якщо результат вимірювання становить менше 5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте справність заземлення збірки модуля управління/гідромодулятора. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Виміряйте опір між масою і клемою g6 роз’єм f45. Якщо результат вимірювання становить менше 5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадкуПеревірте стан роз’єму і джгута його електропроводки. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт, в разі необхідності замініть роз’єм.

Вимкніть запалювання і перевірте справність стану контактних роз’ємів на ділянці ланцюга між комбінацією приладів і модулем управління abs, — якщо ознаки порушення надійності контактів відсутні, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs.

Контрольна лампа abs не відключається після здійснення запуску двигуна

Вимкніть запалювання і упевніться в повноті посадки і надійності фіксації контактного роз’єму модуля управління/гідромодулятора abs.

Виміряйте опір між масою шасі і кожної (а і в) з діагностичних клем (в81). Якщо результат вимірювання становить менше 5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан джгута відповідної електропроводки, зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання і підключіть діагностичну клему до клеми № 8 діагностичного роз’єму в82. Роз’єднайте контактний роз’єм модуля управління abs і виміряйте опір між клемою № 4 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки на ділянці ланцюга між модулем управління abs і діагностичним роз’ємом, зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Запустіть двигун на холості оберти і перевірте напругу між клемою в ( + ) на задній стороні генератора (клема живлення) і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть / відремонтуйте генератор (див. Главу) і повторіть перевірку.

Вимкніть запалювання і перевірте стан полюсних клем батареї і надійність кріплення на них клемних наконечників проводів. У разі необхідності зробіть необхідні виправлення.

Роз’єднайте контактний роз’єм електропроводки модуля управління abs, потім запустіть двигун на холості оберти і виміряйте напругу між клемою № 1 (+) роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки ланцюга подачі живлення. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Роз’єднайте контактну пару в62/f45 і включіть запалювання, — якщо контрольна лампа abs не спрацьовує, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан переднього джгута електропроводки.

Вимкніть запалювання і перевірте стан виступів клем роз’єму модуля управління. Якщо клеми в порядку, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть модуль управління / гідромодулятор(див. Розділ).

Виміряйте опір між клемами № № 22 і 23 роз’єму модуля управління abs. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs (див.розділ зняття, установка і перевірка справності функціонування збірки модуля управління/гідромодулятора abs).

Виміряйте опір між клемою g6 роз’єму f45 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки.

Підключіть електропроводку до модуля управління abs і виміряйте опір між клемою g6 роз’єму f45 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки.

Перевірте стан і надійність фіксації контактного роз’єму модуля управління abs. У разі необхідності зробіть необхідні виправлення, або замініть блок модуля управління/гідромодулятор.

Не вдається зробити зчитування кодів несправностей

Якщо контрольна лампа включається і відключається справно, проте не висвічує початковий код (dtc 11, — див.нижче) при переході в діагностичний режим, вимкніть запалювання і виконайте перевірки.

Відмови колісних датчиків

Відмови колісних датчиків призводять до порушення справності функціонування abs. Схема підключення колісних датчиків представлена на ілюстрації.

обрив в ланцюзі колісного датчика, або надмірно високий рівень вхідної напруги (dtc №№ 21, 23, 25 і 27)

Від’єднайте електропроводку від модуля управління abs і виміряйте напругу між клемою № 1 відповідного колісного датчика і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 1 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Увімкніть запалювання і повторіть попередню перевірку. Якщо результат вимірювання становить менше 1 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Вимкніть запалювання і підключіть до датчика електропроводку. Виміряйте опір між клемами № № 11 і 12 (dtc 21)/9 і 10 (dtc 23)/14 і 15 (dtc 25)/7 і 8 (dtc 27) роз’єму f49. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 1 ÷ 1.5 ком, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки на ділянці між модулем управління і датчиком. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Виміряйте напругу між масою і клемою № 11 (dtc 21)/9 (dtc 23)/14 (dtc 25)/7 (dtc 27) роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить більше 1 в, усуньте причину короткого замикання на ділянці ланцюга між датчиком і модулем управління abs. При відсутності напруги (менше 1 в) увімкніть запалювання і повторіть перевірку. Якщо напруга як і раніше відсутня (становить менше 1 в), переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки між датчиком і модулем управління abs, в разі необхідності усуньте причину короткого замикання.

Виміряйте величину зазору між датчиком і ротором по всьому периметру останнього. При недостатньому зазорі (див. Специфікації) зробіть його коригування шляхом підбору регулювальної прокладки (26755аа000). Якщо зазор занадто великий, зніміть дистанційні прокладки і замініть ротор (в зборі з шарнірною збіркою) або вийшов з ладу датчик. Закінчивши регулювання, переходите до наступного етапу перевірки.

Вимкніть запалювання і виміряйте опір між клемою № 1 контактного роз’єму колісного датчика і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Вимкніть запалювання і підключіть до колісного датчика електропроводку. Виміряйте опір між масою шасі і клемою № 11 (dlc 21)/9 (dlc 23)/14 (dlc 25)/7 (dlc 27) роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому перевірте стан електропроводки на ділянці ланцюга між датчиком і модулем управління abs. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт. Якщо електропроводка в порядку, замініть збірку модуля управління / гідромодулятора.

Відновіть вихідне під’єднання всіх контактних роз’ємів, очистіть пам’ять процесора (див. Нижче) і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до виконання відповідної перевірки. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Коротке замикання в ланцюзі колісного датчика (dtc №№ 22, 24, 26 і 28)

Вимкніть запалювання і перевірте надійність затягування болтів кріплення датчика (32 нм). У разі необхідності підтягніть кріплення і переходите до наступного етапу перевірки.

При відсутності можливості скористатися осцилографом переходите до перевірки механічного стану ротора і очищення компонентів.

При наявності осцилографа піддомкратьте автомобіль і встановіть його на підпори, — колеса повинні повністю відірватися від землі. Вимкніть запалювання і підключіть осцилограф між клемами №№ с5 (+) і в5 (-) (dtc 22)/с6 (+) і в6 (-) (dtc 24) роз’єму в62 або 1 (+) і 2 (-) (dtc 26)/4 (+) і 5 (-) (dtc 28) роз’єму f55.

Увімкніть запалювання і, обертаючи відповідне колесо автомобіля, стежте за показаннями осцилографа. Амплітуда виведеного на екран синусоїдального сигналу не повинна виходити за межі діапазону 0.12 ÷ 1.00 в, — якщо дана умова не виконується , або сигнал має неправильну форму, переходите доНаступного етапу перевірки.

Перевірте величину биття маточини колеса. Якщо результат вимірювання становить менше 0.05 мм, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть маточину.

Вимкніть запалювання. Від’єднайте електропроводку від відповідного колісного датчика. Виміряйте опір між клемами № № 1 і 2 контактного роз’єму датчика. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 1 ÷ 1.5 ком, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Виміряйте опір між масою і клемою № 1 контактного роз’єму колісного датчика. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Підключіть електропроводку до колісного датчика і від’єднайте її від модуля управління abs. Виміряйте опір між терміналами №№ 11 і 12 (dtc 22)/9 і 10 (dtc 24)/14 і 15 (dtc 26)/7 і 8 (dtc 28) роз’єму f49 модуля управління abs. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 1 ÷ 1.5 ком, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці ланцюга між датчиком і модулем управління/гідромодулятором abs.

Виміряйте опір між масою шасі і клемою № 11 (dtc 22)/9 (dtc 24)/14 (dtc 26)/7 (dtc 28) роз’єму f49 модуля управління. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте електропроводку між датчиком і модулем на наявність короткого замикання. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Виміряйте опір між масою і клемою № 23 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку усуньте причину порушення якості заземлення.

Перевірте надійність кріплення контактних роз’ємів модуля управління abs і колісного датчика. Зробіть необхідні виправлення. Якщо контакти в порядку, переходите до наступного етапу перевірки.

Переконайтеся, що автомобільний телефон / трансмітер дистанційного керування встановлені на достатньому видаленні від джгута електропроводки колісного датчика.

Відновіть вихідне під’єднання всіх контактних роз’ємів і виміряйте опір між масою і клемою № а5 (dtc 22)/а6 (dtc 24) роз’єму в62. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть екранований джгут.

Відновіть вихідне під’єднання всіх контактних роз’ємів і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Мають місце проблеми, пов’язані з справністю видачі колісним датчиком (одним або всіма чотирма) інформаційного сигналу (dtc 29)

Оцініть стан протекторів і тиск накачування шин. У разі необхідності зробіть відповідні виправлення / заміни.

Перевірте надійність затягування болтів кріплення датчиків abs (32 нм). У разі необхідності підтягніть кріплення і переходите до наступного етапу перевірки.

Виміряйте величину зазору між датчиком і ротором по всьому периметру останнього. При недостатньому зазорі (див. Специфікації) зробіть його коригування шляхом підбору регулювальної прокладки (26755аа000). Якщо зазор занадто великий, зніміть дистанційні прокладки і замініть ротор (в зборі з шарнірною збіркою) або вийшов з ладу датчик. Закінчивши регулювання, переходите до наступного етапу перевірки.

При відсутності можливості скористатися осцилографом переходите до перевірки механічного стану ротора і очищення компонентів. При наявності осцилографа піддомкратьте автомобіль і встановіть його на підпори, — колеса повинні повністю відірватися від землі. Вимкніть запалювання і підключіть осцилограф між клемами №№ с5 (+) і в5 (-) (dtc 22)/с6 (+) і в6 (-) (dtc 24) роз’єму в62 або 1 (+) і 2 (-) (dtc 26)/4 (+) і 5 (-) (dtc 28) роз’єму f55.

Увімкніть запалювання і, обертаючи відповідне колесо автомобіля, стежте за показаннями осцилографа. Амплітуда виведеного на екран синусоїдального сигналу не повинна виходити за межі діапазону 0.12 ÷ 1.00 в, — якщо дана умова не виконується, або сигнал має неправильну форму, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку переходите до виконання наступної перевірки.

Уважно огляньте колісний датчик і його ротор на наявність ознак пошкоджень і забруднення. Протріть компоненти, усуньте мають місце неполадки.

Перевірте величину биття маточини колеса. Якщо результат вимірювання становить менше 0.05 мм, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть маточину.

Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора (див. Нижче) і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз перевірте надійність кріплення всіх контактних з’єднань.

Відмови модуля управління / гідромодулятора abs

порушення справності функціонування впускного (dtc 31, 33, 35 і 37)/випускного (dtc 32, 34, 36 і 38) електромагнітного клапана

Від’єднайте електропроводку від модуля управління abs.

Запустіть двигун на холості оберти і виміряйте напругу між клемою № 1 ( + ) роз’єму f49 блоку управління і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки між батареєю, вимикачем запалювання і модулем управління abs. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання і виміряйте опір між масою шасі і клемою № 23 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку усуньте причину порушення якості заземлення.

Порушення справності функціонування модуля управління abs (dtc 41)

Вимкніть запалювання. Від’єднайте електропроводку від модуля управління abs і виміряйте опір між клемою № 23 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку усуньте причину порушення якості заземлення.

Перевірте справність стану і надійність фіксації контактних роз’ємів електропроводки на модулі управління abs, генераторі і акумуляторній батареї. У разі необхідності зробіть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутні, переходите до наступного етапу перевірки.

Переконайтеся, що автомобільний телефон/трансмітер дистанційного керування встановлені на достатньому видаленні від джгутів електропроводки abs.

Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Відхилення від номіналу рівня напруги живлення (dtc 42)

Запустіть двигун і прогрійте його до нормальної робочої температури. Перевірте правильність установки оборотів холостого ходу. Виміряйте напругу між клемою в ( + ) на задній стороні генератора і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 17 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан системи заряду (див.главу електрообладнання двигуна ), зробіть необхідні виправлення.

Вимкніть запалювання і перевірте стан полюсних клем батареї і надійність фіксації на них клемних наконечників проводів. У разі необхідності зачистіть контактні поверхні клем / наконечників. Якщо клеми в порядку, від’єднайте електропроводку від модуля управління abs, запустіть двигун на холості оберти і виміряйте напругу між масою і клемою № 1 (+) роз’єму f49. Якщо результат вимірювання неВиходить за межі діапазону 10 ÷ 17 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки між вимикачем запалювання і контактним роз’ємом модуля управління abs. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання і виміряйте опір між клемою № 23 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку усуньте причину порушення якості заземлення.

Перевірте справність стану і надійність фіксації контактних роз’ємів електропроводки на модулі управління abs, генераторі і акумуляторної батареї. У разі необхідності зробіть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутні, переходите до наступного етапу перевірки.

Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Порушення справності функціонування системи управління ат (dtc 44)

Вимкніть запалювання і роз’єднайте два роз’єми електропроводки модуля управління трансмісією (tcm). Також від’єднайте електропроводку від модуля управління abs. Виміряйте опір між клемою № 3 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між tcm і модулем управління abs.

Увімкніть запалювання і виміряйте напругу між масою і клемою № 3 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить менше 1 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між tcm і модуля управління abs.

Виміряйте напругу між масою і клемами № № 3 і 31 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки на ділянці між модулем управління abs і tcm. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Перевірте стан і надійність фіксації контактних роз’ємів модулів управління abs і ат. У разі необхідності зачистите клеми і переходите до наступного етапу перевірки.

Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Порушення справності функціонування клапанного реле (dtc 51)

Вимкніть запалювання і від’єднайте електропроводку від блоку управління abs. Запустіть двигун на холості оберти і виміряйте напругу між клемами №№ 1 і 24 роз’єму f49 модуля управління abs і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки між блоком управління abs і акумуляторною батареєю. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Виміряйте опір між клемами № № 23 ( + ) і 24 ( — ) роз’єму модуля управління. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть блок управління.

Перевірте справність стану і надійність фіксації контактних роз’ємів електропроводки на модулі управління abs, генераторі і акумуляторній батареї. У разі необхідності зробіть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутня, переходите до наступного етапу перевірки.

Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Порушення справності функці-онірованія приводного елек-тромотора / його реле(dtc 52)

Вимкніть запалювання. Від’єднайте електропроводку від модуля управління abs, потім знову поверніть ключ запалювання в положення on і виміряйте напругу між клемою № 25 роз’єму f49 модуля управління і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між батареєю і модулем управління/гідромодулятором. Перевірте sbf-тримач запобіжника.

Вимкніть запалювання і виміряйте опір між масою і клемою № 26 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть відновлювальний ремонт ланцюга заземлення блоку управління.

Запустіть двигун на холості оберти і виміряйте напругу між клемою № 1 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки на ділянках між батареєю, вимикачем запалювання і модулем управління abs. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання і виміряйте опір між масою і клемою № 23 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить менше 0.5 ом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку усуньте причину порушення якості заземлення.

В ході виконання перевірки послідовності спрацьовування клапанів гідромодулятора (див.розділ перевірка послідовності спрацьовування клапанів гідромодулятора abs ) на слух перевірте справність функціонування електромотора. Якщо мотор обертається справно, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть збірку модулятора/блоку управління abs.

Перевірте справність стану і надійність фіксації контактних роз’ємів електропроводки на збірці модуля управління/гідромодулятора abs, генераторі і акумуляторної батареї. У разі необхідності зробіть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо порушення якості контактів відсутні, переходите до наступного етапу перевірки.

Вимкніть запалювання. Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Порушення справності функціонування датчика-вимикача стоп-сигналів (dtc 54)

Відмова датчика-вимикача стоп-сигналів призводить до порушення справності функціонування abs.

Перевірте справність спрацьовування стоп-сигналів при вичавлюванні педаль ножного гальма. Якщо все в порядку, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан ламп і електропроводки ланцюга стоп-сигналів.

Вимкніть запалювання. Від’єднайте електропроводку від модуля управління abs. Вичавіть педаль ножного гальма і виміряйте напругу між клемою № 2 роз’єму f49 модуля управління abs і масою шасі. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 10 ÷ 15 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки на ділянці між датчиком-вимикачем стоп-сигналів і модулем управління abs. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Перевірте стан і надійність фіксації контактних роз’ємів датчика-вимикача і блоку управління. У разі необхідності зробіть відповідні виправлення. Якщо контакти в порядку, переходите до наступного етапу перевірки.

Порушення справності видачі вихідного сигналу g-датчика (dtc 56)

Перевірте маркування збірки модуля управління / гідромодулятора abs, — код наноситься на поверхню блоку між штуцерами приєднання гідравлічних ліній і для моделей (див.специфікації). Якщо маркування відповідає комплектації вашого автомобіля, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs.

Вимкніть запалювання. Зніміть центральну консоль(див. Отболтіть g-датчик, не від’єднуючи від нього електропроводку. знову поверніть ключ запалювання в положення on і виміряйте напругу між клемами № № 1 ( + ) і 3 ( — ) із зовнішнього боку контактного роз’єму r70 датчика. якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 4.75 ÷ 5.25 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку перевірте стан електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління abs. Зробіть необхідний відновлювальний ремонт.

Вимкніть запалювання. Від’єднайте електропроводку від модуля управління abs і виміряйте опір між клемами №№ 6 і 28 роз’єму f49 модуля управління. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 4.3 ÷ 4.9 ком, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем упарлвенія abs.

Від’єднайте електропроводку від g-датчика. Виміряйте опір між клемою № 6 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління abs.

Виміряйте напругу між клемою № 6 роз’єму f49 і масою шасі. Якщо результат вимірювання становить менше 1 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління abs.

Повторіть останню перевірку при включеному запалюванні. Якщо результат вимірювання становить менше 1 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем abs.

Виміряйте опір між масою і клемою № 28 роз’єму f49. Якщо результат вимірювання становить більше 1 мом, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку зробіть необхідний відновлювальний ремонт електропроводки на ділянці між датчиком і модулем управління abs. Якщо електропроводка в порядку, замініть збірку модуля управління / гідравлічного модулятора.

Вимкніть запалювання і, не від’єднуючи електропроводки, отболтіть g-датчик. Перевірте надійність фіксації контактних роз’ємів датчика і модуля управління abs. Увімкніть запалювання і виміряйте напругу між клемами № 2 (+) і № 3 (-) роз’єму r70 датчика. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 2.1 ÷ 2.4 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Нахиліть датчик під кутом 90° вперед і повторіть описану вище перевірку. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 3.7 ÷ 4.1 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Нахиліть датчик під кутом 90° назад і ще повторіть перевірку. Якщо результат вимірювання не виходить за межі діапазону 0.5 ÷ 0.9 в, переходите до наступного етапу перевірки, в іншому випадку замініть датчик.

Вимкніть запалювання. Перевірте стан і надійність фіксації контактних роз’ємів g-датчика і модуля abs. У разі необхідності зробіть відповідний відновлювальний ремонт. Якщо контактні з’єднання в порядку, переходите до наступного етапу перевірки.

Відновіть вихідне під’єднання електропроводки. Очистіть пам’ять процесора і повторіть процедуру зчитування діагностичних кодів. Якщо ніяких змін (у бік поліпшення) не відбулося, замініть збірку модуля управління/гідромодулятора abs. При появі нових кодів перейдіть до відповідного тесту. Якщо відмова не повторився, отже, несправність носила тимчасовий характер, — ще раз упевніться в надійності кріплення всіх контактних з’єднань.

Перевірка сигналів введення-введення модуля управління abs

Карта розташування контактних клем в роз’ємі модуля управління / гідромодулятора і схема електричних з’єднань компонентів abs наведені на ілюстраціях.

Схема електричних з’єднань abs

1 — збірка модуля управління / гідромодулятор abs
2-модуль управління
3-клапанне реле
4-реле електромотора
5-електромотор
6-впускний електромагнітний клапан лівого переднього колеса
7-випускний електромагнітний клапан лівого переднього колеса
8-впускний електромагнітний клапан правого переднього колеса
9-випускний електромагнітний клапан правого переднього колеса
10-впускний електромагнітний клапан лівого заднього колеса
11-випускний електромагнітний клапан лівого заднього колеса
12-впускний електромагнітний клапан правого заднього колеса

13 — випускний електромагнітний клапан правого заднього колеса
14-tcm (моделі з ат)
15-діагностичний роз’єм
16-роз’єм dlc
17-контрольна лампа abs
18 —
19-стоп-сигнал
20-g-датчик
21-лівий передній колісний датчик
22-правий передній колісний датчик
23-лівий задній колісний датчик
24-правий задній колісний датчик

Карта розташування контактних клем в роз’ємі модуля управління abs
Форма сигналу, що знімається з окремих клем датчиків abs, показана на сопр. Ілюстрація. Перелік сигналів наведено в таблиці.
зчитування кодів несправностей (dtc) abs

Перелік кодів dtc abs наведено в специфікаціях на цій главі.

Зчитування кодів dtc із застосуванням ssm

Приготуйте зчитувач ssm до роботи.

Підключіть до ssm діагностичний кабель і заправте картридж.

Підключіть діагностичний кабель ssm до роз’єму dlc, розташованого зліва під панеллю приладів автомобіля.

Поверніть ключ запалювання в положення on (двигун не запускайте) і включіть живлення ssm.

У головному меню (»main menu») екрана зчитувача виберіть розділ {each system check}і натисніть клавішу yes.

У полі «system selection menu» екрана виберіть підрозділ {brake control system}, підтвердіть вибір натисканням на клавішу yes.

Після виведення на екран інформації про тип abs знову натисніть на клавішу yes.

У полі «abs diagnosis» екрана виберіть пункт {diagnostic code(s) display} і підтвердіть вибір натисканням клавіші yes.

У полі «diagnostic code(s) display» екрана виберіть пункт {current diagnostic code(s)} (поточні коди) або {history diagnostic code(s)} (передісторія), натисніть клавішу yes.

Зчитування поточних даних

Увійдіть в підрозділ меню {brake control system}, дочекайтеся виведення на екран повідомлення про тип abs і натисніть клавішу yes.

У полі «brake control diagnosis» екрана виберіть пункт {current data display& save} і підтвердіть вибір натисканням на клавішу yes.

У полі «data select menu» виберіть пункт {data display}і натисніть yes.

За допомогою кнопок прокрутки переміщаючись по виведеному на екран списку, виберіть цікавлять вас дані. Список виведених даних дається в наведеній нижче таблиці.

Екран монітора

Тип даних, що виводяться

Одиниці виміру

Швидкість, відповідна частоті обертання правого переднього колеса

Дані, що видаються правим переднім колісним датчиком

Км/год або милі/год

Швидкість, відповідна частоті обертання лівого переднього колеса

Дані, що видаються лівим переднім колісним датчиком

Км/год або милі/год

Швидкість, відповідна частоті обертання правого заднього колеса

Дані, видаються правим заднім колісним датчиком

Км / год або милі/год

Швидкість, відповідна частоті обертання лівого заднього колеса

Дані, видаються лівим заднім колісним датчиком

Км/год або милі/год

Датчик-вимикач стоп-сигналів

Стан датчика-вимикача

Вкл або викл

Датчик-вимикач стоп-сигналів

Виводиться напруга датчика-вимикача стоп-сигналів

Вхідний сигнал g-датчика

Сигнальна напруга g-датчика (дані про прискорення автомобіля)

Сигнал клапанного реле

Сигнал клапанного реле

Вкл. Або викл

Сигнал реле електромотора

Сигнал реле електромотора

Вкл. Або викл

Сигнал abs на tcm

Сигнал, що видається модулем управління abs на tcm ат

Вкл. Або викл

Контрольна лампа abs

Висновок даних про спрацьовування контрольної лампи abs

Вкл. Або викл

Моніторинг реле електромотора

Висновок даних про активацію реле електромотора

Високе або низьке

Моніторинг клапанного реле

Висновок даних про активацію клапанного реле

Вкл. Або викл

Сигнал ссм

Сигнал функціонування abs, що видається модулем управління abs на tcm ат

Вкл. Або викл


Зчитування кодів dtc без застосування ssm

Вийміть діагностичний роз’єм, розташований поруч з блоком обігрівача водійського сидіння.

Вимкніть запалювання і підключіть діагностичну клему до клеми № 8 роз’єму.

Увімкніть запалювання, контрольна лампа abs перейде в діагностичний режим і почне в проблисковому режимі виводити занесені в пам’ять процесора коди несправностей (dtc).

Першим завжди виводиться код початку перевірки (11), потім по черзі виводяться всі інші коди, починаючи з останнього. Після виведення останнього коду цикл повторюється протягом 3 хвилин. Приклади виведення кодів наведені на ілюстрації. При відсутності записаних в пам’ять кодів контрольна лампа буде виводити лише стартовий код (11).

видалення кодів з пам’яті процесора

З використанням ssm

У головному меню (»main menu») зчитувача ssm виберіть пункт {2. Each system check} і натисніть клавішу yes.

У полі «system select menu» виберіть пункт {brake system}, натисніть yes, дочекайтеся виведення на екран відомостей про тип abs, потім ще раз натисніть клавішу yes.

У полі «brake control diagnosis» екрана виберіть пункт {clear memory} і підтвердіть вибір натисканням на клавішу yes.

Після того, як на екран зчитувача будуть виведені повідомлення «done» (виконано) і «тигп ignition off» (вимкніть запалювання), вимкніть живлення ssm і вимкніть запалювання.

Без застосування ssm

після зчитування виводяться контрольною лампою abs кодів dtc від’єднайте діагностичну клему від клеми № 8 діагностичного роз’єму.

Протягом приблизно 12 секунд тричі повторіть процедуру підключення/відключення клеми з тривалістю кожної фази (вкл і викл) не менше 0.2 с.

Успішне завершення очищення пам’яті підтверджується висвічуванням контрольною лампою коду 11.