Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

86

на даному уроці детально розглянуто правопис м’якого знака після шиплячих на кінці прислівників, а також дано повторення вже вивчених орфограмм.

М’який знак на кінці прислівників завжди пишеться після шиплячих ч і ш .

Після ж м’який знак не пишеться. Виняток: навстіж .

Наприклад: (піти) геть ; (вдарити) навідліг ; (вийти) заміж ; (відкрити вікно) навстіж (іскл.).

Таблиця. Прислівники, що закінчуються на шиплячу

З м’яким знаком

Без м’якого знака

Геть

Вскач

Точь-в-точь

Навзнак

Невмочь (просторіч.)

Геть (просторіч.)

Навідліг

Суцільно

Заміж

Вже (в значенні вже)

Невтерпеж (просторіч.)

Повторення. М’який знак після шиплячих на кінці різних частин мови

Дієслово

На кінці дієслів після шиплячих завжди пишеться м’який знак. Це стосується всіх дієслівних форм:

— дієслів у 2-му обличчі однини теперішнього часу: читаєш, дивишся ;

— дієслів в наказовому способі: ріж , їж, маж ;

— дієслів в невизначеній формі: палити , піч , стерегти .

Ім’я прикметник

Прикметники в короткій формі, що закінчуються на шиплячі, ніколи не мають м’якого знака на кінці. Наприклад: могутній, свіжий, хороший .

Іменник

М’який знак на кінці іменників після шиплячих пишеться тільки в словах жіночого роду 3-го відмінювання. Наприклад: дочка , брехня , річ .

Всі інші іменники, що закінчуються на шиплячі, пишуться без м’якого знака:

— іменники чоловічого роду 2-го відміни в називному відмінку.

Наприклад: очерет, товариш, конвалія;

— іменники жіночого роду 1-го відмінювання у множині в родовому відмінку: (багато) груш, хмар, калюж .

Список літератури

 1. розумовська м.м., львова с.і. Та ін. 7 клас. Підручник. – 13-е изд. – м: дрофа, 2009.
 2. баранов м. Т., ладиженська т. А. Та ін російська мова. 7 клас. Підручник. – 34-е изд. — м.: просвіта, 2012.
 3. російська мова. Практика. 7 клас. Під ред. С. Н. Піменової-19-е изд. – м: дрофа, 2012.
 4. львова с.і., львів в. В. Російська мова. 7 клас. В 3-х ч. – 8-е изд. – м.: мнемозина, 2012.
 1. дидактичні матеріали. Розділ » прислівник «(джерело).
 2. прислівник як частина мови (джерело).
 3. частини мови в російській мові (джерело).
 4. культура писемного мовлення. Прислівник (джерело).

Домашнє завдання

Вправа № 265. баранов м. Т., ладиженська т. А. Та ін. Російська мова. 7 клас. Підручник. — м.: просвіта, 2012.

Завдання № 1. визначте, до якої частини мови (в якій формі) відносяться слова; вставте, де це необхідно, м’який знак.

1. Линючий. Гарячий. Свіжий. Пахучий. Хороший.

2. Дача. Завдання. Туча. Гай.

3. Назнач. Умнож. Намаж.

4. Стрич. Печ. Палити, убереч.

5. Чоловік. Пейзаж. Очерет.

6. Дрібничок. Тиш. Глуш.

7. Едеш. Спиш. Молчиш.

8. Вскач. Навстіж. Заміж. Несила.

Завдання № 2. перепишіть, вставляючи, де необхідно, пропущені букви.

1. Навстіж. Ворота важкі (бл.). 2. Вже. Скільки разів твердили світу, що лестощі мерзенна, шкідлива, та тільки все не про запас (крил.). 3. Ти напроч. Йдеш, чужа (нар.). 4. Під гору вскач. А як на гору-хоч плач (посл .). 5. Офіцер вдарив остапа навідліг. Хлистом поперек обличчя (пауст.). 6. До горизонту, до самого краю, сиза, сіро-зелена, суцільний. Ходить, крутими валами граючи, червневе жито (в.бок.). 7. Якийсь звір одним стрибком з хащі вискочив і ліг, граючи, навзнак. На пісок(л.). 8. Ми йшли дорогою, сплош. Покритої бурими торішнім листям (купр.). 9. Як не часто доводилося молодиці невтерпеж. Під косою трава валилася, під серпом горіло жито (н.).

м’який знак на кінці іменників після шиплячих

цей відеоурок доступний по абонементу

У вас вже є абонемент? увійти

на цьому уроці ви дізнаєтеся правило правопису м’якого знака на кінці іменників в початковій формі після букв шиплячих. Згадайте, яку роботу виконує м’який знак. Зможете потренуватися в застосуванні м’якого знака

У давнину у одних іменників на кінці після букв шиплячих стояв ъ, а інші іменники закінчувалися на ь. Потім ъ зник, а ь залишився.

На уроці вам належить дізнатися, у яких іменників пишеться м’який знак на кінці після букв шиплячих.

спостерігаємо над іменами іменниками з буквами шиплячих на кінці:

У дідуся був чудовий олівець. Він міг намалювати місячну ніч і сонячний промінь, золоту жито і ніжний білий конвалія. Чудова річ! (по м. Ільїну)

Іменники з цих пропозицій записали в два стовпчики. Що об’єднує слова кожного стовпчика?

Це іменники в початковій формі (форма і.п., од. Ч.), що закінчуються на літери шиплячих [ч’, ш, щ’].

Що відрізняє їх від слів іншого стовпчика?

У першому стовпчику слова жіночого роду, а в другому – чоловічого роду.

дізнаємося, яку роботу виконує ь після букв шиплячих приголосних на кінці іменників в початковій формі:

У російській мові ь нерідко зовсім не позначає м’якість приголосних звуків. Іноді він лише вказує на форму слова.

Таку роботу виконує ь на кінці іменників в початковій формі після букв шиплячих приголосних. Він повідомляє: це іменник жіночого роду.

Після букв шиплячих на кінці іменників ь пишеться тільки в словах жіночого роду. У словах чоловічого роду ь не пишеться.

[ч’, щ’, ш]Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

В іменах іменників в початковій формі з шиплячими на кінці завжди є орфограма, тому що ми вибираємо, писати ь чи ні.

обговорюємо спосіб дії:

Як потрібно діяти?

1. Почувши шиплячий на кінці слова, дізнайся частина мови.

2. Якщо це іменник в початковій формі, визнач рід

3. Якщо слово жіночого роду — ь пишеться, чоловічого роду-ь не пишеться.

Не знаєш рід іменника, звертайся до словника.

Обруч? — він, м. Р., ь не пишеться – обруч

Лящ? — він, м. Р., ь не пишеться – ле

Помощ? — вона, ж. Р., на кінці ь – помо

Товариш? — він, м. Р., ь не пишеться –

Дрібниця? — вона, ж. Р., на кінці ь – мело

Гірко? — вона, ж. Р., на кінці ь – горі

Лящ – це прісноводна риба з плоским тілом.

визначаємо, які слова записані у вигляді транскрипції:

Які слова записані у вигляді транскрипції?

Яка знайома вам орфограма є на кінці слів?

[дро ш] [стр’і ш] [бро ш] [пл’а ш] [роскаш]

Орфограма парний по глухості-дзвінкості приголосний.

– дро ш] — дроть, дро, вона, ж. Р.

[стр’і ш] — ні стрі, стрі, він, м. Р.

– бро ш] — брочка, бро, вона, ж. Р.

[пл’а ш] — ні пля, пляж, він, м. Р.

– роскаш] — (який?) розкішний, роско-вона, ж.р., на кінці ь,

О-буква ненаголошеного голосного, ш-буква парного приголосного

знаходимо слова з орфограмою у віршованих рядках:

Визначте, в яких словах є орфограма ь після букв шиплячих в іменах іменників.

Старий грач заснув у гнізді.

Спить його грачиха…

Ти послухай, як скрізь

Добре і тихо. (е. Сєрова)

Від кого деревам шкода?

Точить ялинку короїд.

Почув дерев плач

Прилетів він на зорі

І постукав по корі. (а.часовников)

Гра – он, м. Р., ь не пишеться

Пла – он, м. Р., ь не пишеться

Вра – он, м. Р., ь не пишеться

Мені знову наснилися нетрі,

Глушину пустель, заходу тиша.

Жовтий лев крадеться до зебри

Через трави і очерет. (в .брюсов)

Мені російська мова – як музика:

В ній слово звучить, співає,

В ній дихає душею російською

Творець її, народ. (н. Браун)

Глу – она, ж.р., на кінці ь

Ти – вона, ж. Р., на кінці ь

Ками-он, м.р., ь не пишеться

Ре – вона, ж. Р., на кінці ь

в яких казкових словах потрібно поставити м’який знак після букви шиплячого?

В яких казкових словах потрібно (за правилами російської орфографії) поставити м’який знак після букви шиплячого?

Пяшлая куж… Бурявый пуполош…мяувая дуч…

Пяшлая (яка?) кужь (вона, ж.р., на кінці ь).

Бурявий(який ?) пуполош (він, м.р., ь не пишеться).

Мяувая(яка ?) дучь (вона, ж.р., на кінці ь).

дізнаємося слова по тлумаченню їх значень:

1.людина, яка грає на скрипці, –…

2. Незаселена, невідроблена ділянка землі–…

3. Вплив, повага, якою користується хтось чи щось– …

4. Густа непрозора акварельна фарба– …

5. Кількість випущених примірниківКниги, газети або журналу– …

6. Старовинна мідна монета в півкопійки– …

1. Скрипаль (він, м.)

2. Пусто (вона, ж. Р.)

3. Престі (він, м.)

4. Гуа (вона, ж. Р.)

5. Тіра (він, м.)

6. Гро (він, м. Р.)

Здоровань – [крепи ш], крепи, буква парного приголосного ш,

Здоровань, він, м. Р., без ь.

Сила – [мо щ’], мо-вона, ж.р., на кінці ь.

Молоді люди – [молоде ш], немає молоде, буква парного приголосного ж,

Молоде – вона, ж.р., на кінці ь.

Заклик – [клі ч’], він, м.р., клі, без ь.

Дурниця, дурість – [чу ш], немає чу, буква парного приголосного ш,

Чу – вона, ж.р., на кінці ь.

Джерело- [клю ч’], він, м. Р., ключ, без ь.

вирішуємо орфографічні завдання:

Згадайте казки а. Пушкіна і допишіть іменники з буквами шиплячих приголосних на кінці.

Ти,…, мій спаситель, мій могутній спаситель.

І наречений знайшовся їй, … Єлисей.

Півник мій золотий буде вірний … Твій.

Казка…, та в ній натяк!

Ти, цареві [ч’], мій спаситель, мій могутній спаситель.

І наречений знайшовся їй, королеві [ч’] єлисей.

Півник мій золотий буде вірний сторо [ш] твій.

Казка ло [ш], та в ній натяк!

Цареві – він, м.р., ь не пишеться

Королеві – м.р., ь не пишеться

Сторо – м. Р., ь не пишеться, немає сторо, буква парного приголосного ж

Ло – вона, ж. Р., на кінці ь, немає л, буква парного приголосного ж

Відгадайте загадки і правильно запишіть відгадки.

Рада навіть хлібній крихті,

Тому що дотемна

В нірці ховається вона.

2. взимку дрова їсть, а влітку спить.

Ми-вона, ж.р., на кінці ь

Пе – вона, ж.р., на кінці ь

Цікава орфографічна завдання, як писати слово, з ь або без?

Заглянемо в словник.

Туш-коротке урочисте музичне привітання .

Ту – он, м.р., ь не пишеться.

Туш-стійка фарба для креслення, малювання, письма, косметична фарба (туш для вій).

Ту – вона, ж.р, на кінці ь.

згадуємо, яку роботу виконує м’який знак:

Виріши орфографічні завдання. Слова з ь запиши в три стовпчики:

Позначає м’якість, допомагає позначити звук [й’], вказує на форму.

За річкою починається ліс. У ньому водиться дич?

Зазирни в сін? його озер, перетнули топ?, обійди гострі суч?я. Як співають соловей?і!

Побудуй курінь?, розведи огон?, пожежа? хліб на прут?ях. Послухай, як поскрипують сонні дерев?я, як летить на полювання сич?

Ді – вона, ж.р., на кінці ь, вказує на форму слова.

Сін – ь позначає м’якість приголосного.

Топ – ь позначає м’якість приголосного.

Су-допомагає позначити звук [й’]. Соло-допомагає позначити звук [й’]. Шала-він, м. Р., ь не пишеться.

Огон – ь позначає м’якість приголосного.

Пожежа – ь позначає м’якість приголосного.

На прух – допомагає позначити звук [й’]. Дере-допомагає позначити звук [й’]. Си-он, м. Р., ь не пишеться.

Сич-це нічний птах загону сов.

Позначає м’якість допомагає позначати звук [й’] вказує на форму

Синь сучья дичину

Вогонь на прутах

Висновок:

На уроці ви дізналися, що в іменах іменників в початковій формі з шиплячими на кінці завжди є орфограма, тому що ми вибираємо, писати ь чи ні.

Після букв шиплячих на кінці іменників ь пишеться тільки в словах жіночого роду. У словах чоловічого роду ь не пишеться.

Список літератури

 1. м. С. Соловейчик, н.с. Кузьменко «до таємниць нашої мови» російська мова: підручник. 3 клас: в 2-х частинах. — смоленськ: асоціація xxi століття, 2010.
 2. м. С.соловейчик, н. С. Кузьменко «до таємниць нашої мови» російська мова: робочий зошит. 3 клас: в 3-х частинах. — смоленськ: асоціація xxi століття, 2010.
 3. т. В. Корешкова тестові завдання з російської мови. 3 клас: в 2-х частинах. — смоленськ: асоціація xxi століття, 2011.
 4. т. В. Корешкова потренуйся! зошит для самостійної роботи з російської мови для 3 кл.: в 2-х частинах. — смоленськ: асоціація xxi століття, 2011.
 5. л.в. Машевська, л. В. Данбицька творчі завдання з російської мови. — спб.: каро, 2003.
 6. г. Т.дячкова олімпіадні завдання з російської мови. 3-4 класи. — волгоград: учитель, 2008.

Домашнє завдання

  прочитай загадку. Запиши відгадку. Доведи правильність написання слів з буквами шиплячих на кінці.

Біля річки росте очерет.

В очереті живе малюк.

Він із зеленою шкіркою

І з зеленою пикою. (п. Синявський)

 • прочитай слова і скажи, чим вони всі схожі. Усно роздягли їх на дві групи. Вказуй над словами їх відмітна ознака і вирішуй орфографічну задачу.
  Полноч?, вещ?, плащ?, помощ?, ніж?, поверх?, суш?, йорж?
 • виріши орфографічні завдання в іменниках іменників. Для цього вкажи в дужках рід. Підбери до іменників відповідні за змістом імена прикметники, з’єднай слова і допиши закінчення; вирішуй і інші орфографічні завдання.
  1. інтернет-портал rus.1september.ru (джерело).
  2. інтернет-портал school-collection.edu.ru (джерело).
  3. інтернет-портал therules.ru (джерело).
  4. інтернет-портал oldskola1.narod.ru (джерело).

  ь після шиплячих в дієсловах, на кінці іменників і прислівників!

  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячиху статті ми детально розберемо, коли пишеться ь після шиплячих в дієслові, іменників і прислівниках . Також на зрозумілих прикладах покажемо типові помилки написання м’якого знака після шиплячих .

  Шиплячих букв в російській мові всього 4. Це букви щ, ж, ч і ш.основні випадки стосуються написання ь після шиплячих – це написання м’якого знака після шиплячих в дієслові, на кінці іменників і прислівників. Розберемо кожен випадок окремо.

  коли пишеться ь після шиплячих в дієслові?

  «м’який знак після шиплячих в дієсловах ми пишемо завжди!»

  У підручниках найчастіше перераховують, що » ь » пишеться, якщо дієслово в інфінітиві (відповідає на питання ,що робити? або що зробити?), у другій особі однини (поєднується з займенником ти) або в наказовому способі (йде вказівка на дію).
  Запам’ятовувати це все не обов’язково, оскільки у всіх інших формах шиплячі на кінці не зустрічаються.
  Розглянемо на прикладах.
  Інфінітиви: залучити, палити, лягти.
  Друга особа, єдино число: напишеш, любиш, дихаєш.
  Наказова форма: відріж, намаж, з’їж!

  До слова сказати, м’який знак може стояти не тільки на кінці дієслів. При додаванні — ся і-ті після шиплячої літери » ь » зберігається. Наприклад: ріжте, намажся, закохаєшся.

  Найпопулярніша помилка з м’яким знаком в дієсловах це написання його між –т і –ся в різних особах. Якщо ми пишемо «голитися» (що робити? з м’яким знаком), то «голиться » (що робить?) ми напишемо без ь. Правило просте: «якщо питання з» ь » на кінці, то і між –т і –ся м’який знак ми теж пишемо. «пам’ятаємо, що буква т до шиплячим не ставитися, тому дане правило не зовсім по темі статті.
  Дієслова ми розглянули. Перейдемо до іменників!

  м’який знак після шиплячих на кінці іменників

  Правило досить просте:

  «ь після шиплячих в кінці іменників пишеться тільки, якщо іменник жіночого роду однини!»

  У всіх інших випадках ь після шиплячих в кінці іменників не пишеться.

  Розглянемо на прикладах.
  З м’яким знаком після шиплячих:
  Жито, ніч, брехня, річ, дочка.
  «народила цариця в ніч не те сина, не те дочку.»а. С. Пушкін.
  Жіночий рід єдине число можна визначити підстановкою займенника»моя».
  Моя дочка, моя брехня, моя примха.

  Без м’якого знака:
  Лікар, ніж, багато хмар, багато груш, цегла, калач, пугач, олександр сергійович.

  Як ми бачимо м’який знак не пишеться після іменників чоловічого роду однини, в іменників множини, в кінці чоловічих по батькові.
  Простіше запам’ятати, коли м’який знак в іменниках пишеться, ніж коли він не пишеться 🙂 .

  м’який знак після шиплячих на кінці прислівників

  Тут теж все досить просто:

  «ь після шиплячих на кінці прислівників пишеться завжди, за винятком прислівників: вже, заміж, невтерпеж.»

  Приклади: геть, геть, навідліг, лише, вскач, навстіж, навзнак, точнісінько.

  Дуже важливо розуміти, що таке прислівник, оскільки часта помилка: написання м’якого знака після шиплячих в коротких прикметників.
  Гарний, пригожий, гарячий, могутній, смердючий і т.д. Пишуться без м’якого знака.

  Як відрізняти короткий прикметник від прислівники?
  Прислівник відповідає на питання: де? коли? куди? звідки? чому? навіщо? … І найчастіше: як?
  Позначає прислівник ознака дії, тобто ставитися до дієслова. Пішов геть. Відмовився геть. Повторив точь-в-точь.

  Короткий прикметник відповідає на питання: який? і позначає ознакуПредмет. Тобто ставитися до іменника. Будинок хороший. Душ гарячий. Вітер, вітер, ти могутній …

  Крім дієслів, іменників, прислівників і коротких прикметників ь після шиплячих зустрічається в частинках і займенниках. У них більшість людей пишуть інтуїтивно правильно і запам’ятовувати дані випадки, на наш погляд, не так важливо.
  Однак, для довідки:
  У частинках з шиплячими закінченнями м’який знак пишеться завжди. Це частинки: бач, лише, пак, бач.
  Приклади вживання частинок в пропозиціях:
  Чи то пак це так. Бач який знайшовся. Це всього лише грім.

  Займенники всього два: наш і ваш . У них м’який знак не пишеться.

  Ось, власне, всі основні випадки вживання ь після шиплячих.
  Для закріплення пропонуємо також вашій увазі схему, яка об’єднує все вище сказане з написання м’якого знака після шиплячих.
  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих
  Якщо у вас з’явилися питання по тому, коли пишеться ь після шиплячих в іменниках, дієсловах, прислівниках або інших частинах мови, обов’язково пишіть їх в коментарях.

  інтернет проект beginnerschool.ru

  сайт для дітей та їх батьків

  м’який знак після шиплячих в іменах іменників

  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

  Давайте подивимося на малюнок. Чому ці іменники розподілені в різні стовпчики?

  Зверніть увагу, у другому стовпчику у іменників на кінці після шиплячих стоїть м’який знак, тоді як в першому м’якого знака немає. Чому?

  У першому стовпчику всі іменники чоловічого роду, а в другому – жіночого.

  М’який знак після шиплячих пишеться на кінці іменників жіночого роду в однині. Це орфограмма.

  Отже, давайте визначимо, чи треба писати м’який знак на кінці наступних іменників:

  Дрож(?) (що?) сущий. Ж. Р. — тремтіння

  Брош(?) (що?) сущий. Ж. Р. – брошка

  Багач (?) (хто?) сущий. М. Р. — багач

  Ніж (?) (що?) сущий. М. Р. – ніж

  Молодіж(?) (хто?) сущий. Ж. Р. — молодь

  На кінці іменників чоловічого роду після шиплячих м’який знак не пишеться.

  М’який знак після шиплячих на кінці деяких іменників може допомогти розпізнати рід цього іменника.

  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

  Туш (ж. Р.) для листа

  Спасибі, що ви з нами.

  1. м’який знак у цій статті мова піде про м’якому знаку. Нащо.
  2. відмінювання імен прикметників сьогодні ми поговоримо про відмінювання імен прикметників. Для тих, хто.
  3. відмінювання іменників зміна слова по числах і відмінках називається відмінюванням. В цій.
  4. множина іменників продовжуємо вивчати імена іменники і тема цієї статті іменники.
  5. правопис ненаголошених відмінкових закінчень іменників 3-х відмінювань продовжимо тему відмінювання іменників. У попередніх статтях ми розібрали.

  Підпишіться на новини сайту:

  Залишайте будь ласка коментарі у формі нижче

  м’який знак на кінці іменників жіночого роду

  орфографія. Тотальний диктант 2014

  «після ж, ш , ч, щ буква ь пишеться за традицією в наступних граматичних формах:

  А) на кінці форм ім. П. Од. Ч. Іменників дружин. Роду 3-го відмінювання, напр.: жито , примха , миша , фальш , ніч , дрібниця , річ, допомога ;

  Б) у закінченні 2-ї особи од. Ч. Дієслів теперішнього і майбутнього часу (після ш ), напр.: несеш, смієшся , бачиш , даси, мчиш ;

  В) у формах наказового способу дієслів, напр.: маж , їж , сховай , ріжте , утешься , сховайтеся, не морщься ;

  Після шиплячих. Викладемо вам правила, які свідчать, коли цього робити не слід і коли робити це строго обов’язково.

  Ці правила відштовхуються від того, про яку частину мови йде мова, в якому відмінюванні і в якій частині слова.

  М’який знак після шиплячих-правило постановки

  Ставимо м’який знак:

  1. м’який знак після шиплячих необхідно писати в іменників жіночого роду, якщо вони знаходяться в однині в називному і

  Приклад слів: ніч, пролом, дочка, брехня, річ, лисину.

  Приклад у реченні: народила цариця в ніч не те сина, не те дочка.

  2. У дієсловах другої особи в однині за умови теперішнього або майбутнього часу на закінченнях після шиплячих.

  Приклад у слові: будеш, станеш, вариш, пам’ятаєш, віриш, зробиш.

  Приклади в реченнях: якщо ти знаєш, якщо ти віриш, то зі мною ти будеш і не скоро розлюбиш.

  — ся , м’який знак зберігається. Приклад: повертаєшся, напружуєшся, збираєшся.

  3. У дієсловах однини в в закінченнях після шиплячих.

  Приклад у слові: ріж! з’їж! сховай!

  Доповнення: якщо до даних дієслів додати закінчення — ся , м’який знак зберігається. Сховайся! не дуріти!

  Приклади в реченнях: вадик, не дуріти і не ховайся!

  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

  4. У дієсловах, що знаходяться у і наказовому способі перед закінченнями — ті, — тесь.

  Приклад: намаж — намажте-намажтеся.

  Приклад у реченні: діти! не плачте!

  5. У дієсловах невизначеної особи, в тому числі і перед закінченням-ся .

  Приклад слів: піч — пектися, лягти — разлечься.

  Приклад у реченні: цим річкам довго текти.

  6. У прислівниках належить вписувати м’який знак після шиплячих, що знаходяться в кінці слова.

  Приклад: суцільно, вскач, навідліг, навстіж.

  Приклад у реченні: він пустив коня вскач, і навідліг рубав повітря мечем.

  Винятки: вже, невтерпеж, заміж.

  7. У частинках з шиплячими закінченнями: пак, бач, бач, лише.

  Приклад слів: чи то пак, всього лише.

  У реченні: бач який хуліган!

  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

  Чому іноді м’який знак після шиплячих не пишуть?

  Не треба писати:

  1. в іменників називного відмінка.

  Приклад: грач, калач, рогач, лящ, ніж.

  Пропозиція: до нашого вікна підлетів стриж.

  2. В іменників, що знаходяться у множині і родовому відмінку.

  Приклад: хмар, круч, плечей, гриш, меж, калюж .

  Приклад пропозицій: на жаль, до сніданку сьогодні не подали груш.

  3. В в короткій формі.

  Приклад: могутній, гарячий, хороший, летючий, співучий, пригожий.

  Пропозиція: він був і душею хороший, і собою пригожий…

  4. У займенниках з шиплячими на кінці.

  Приклади: ваш, наш.

  Враховуючи викладене, правопис м’якого знака після шиплячих різниться в залежності від багатьох факторів — частини мови, відміни, числа, а також наявності винятків з правил.

  Вчителі молодших класів дають своїм учням римовані варіанти правил — для більш легкого запам’ятовування.

  Правила у віршах!

  Мякий знак на кінці після ч. Правила написання мякого знака в кінці слова після шиплячих

  Іменники «багато»,

  Іменники» мій» —

  Знак не ставимо ніякої!

  В дієсловах і прислівниках

  Знак пишеться завжди,

  А в коротких прикметників

  Не пишемо ніколи!

  Буква ь пишеться для позначення м’якості парного приголосного в кінці слів, наприклад: голуб, залиш, зошит, бруд, шкода, сім, кінь, кухонь, яблунь, насип, звір, розфарбуй, пити, верф .

  Буква ь , якою закінчується перша частина складного або сложносокращенного слова, пишеться для позначення м’якості приголосного перед будь-якою літерою, голосної чи приголосної, розпочинає другу частину, наприклад: сільвиконком, сільрада, брухт, костьутиль, грабьармия, чвертьвіковий, чвертьфінал, дальэнерго, связьінвест, тюмень?нафта .

  Для позначення м’якості парного приголосного перед приголосними буква «ь» пишеться в наступних випадках

  1. Після букви л перед будь-яким приголосним, крім л, наприклад: пальба, левиний, фольга, крижина, ковзати, кілька, ні бельмеса, спальня, уважно, скальпель, вальс, пальтечко, лестити, квітневий, альфа, вільха, дзеркальце, хлопчик, більше, задоволений .

  Між двома л м’який знак не пишеться, наприклад: гуллівий .

  ?ск? приголосний л перед суфіксом-м’який, тому після л пишеться ь, напр.: сільський, уральський, барнаульський . Однак в деяких прикметників, утворених від неросійських власних географічних назв, зберігається твердий л, і тому ь не пишеться, наприклад: кизилський, ямалський (поряд з варіантами кизильський, ямальський ).

  2. Після інших приголосних букв:

  А) перед буквами, що передають тверді приголосні, наприклад: різьблення, візьму, раніше, нянька, лист, прохання, вельми, науськать, відьма, весілля, тьма, молотьба, тьху ;

  У більшості прикметників з суфіксом ?ск? приголосні н і р перед суфіксом-тверді, тому ь в них не пишеться, наприклад: кінський, казанський, тюменський, лицарський, січневий, єгерський . Однак у наступних прикметниках ці приголосні перед суфіксом ?ск? м’які, в них після н і р пишеться ь: день?день, червневий, вересневий, жовтневий, листопадовий , грудневий, аТакож у багатьох прикметників, утворених від неросійських власних географічних назв на нь, наприклад: тянь?шаньський, тайванський, пномпеньський, торуньський, сичуаньський, тяньцзіньський. аналогічно пишуться (і вимовляються) іменники, утворені з суфіксом ?ц? від тих же географічних назв: казанці, тюменці, но тайваньці, пномпеньци, торуньци і т. П.

  Б) перед буквами, що передають м’які приголосні, ь пишеться тільки в тих випадках, коли в інших формах того ж слова або в однокореневих словах другий м’який приголосний стає твердим, а перший приголосний зберігає м’якість, наприклад: візьми (пор.візьму ), восьми (восьмий ), відьмі (відьма ), у темряві (тьма ), різьбі (різьба ), косьбе (косьба ), весіллі (весілля ), молотьбі (молотьба ), сережки (сережках ), ковзани (ковзанах ), дядькові (дядька).

  3. В інших випадках після букви, що передає м’який приголосний, ь не пишеться, наприклад: хіба, в’язень, гризти, кістки, нести, синдикат, рецензія, ранній, пенсія, бантик, якщо, пісня .

  Буква ь не пишеться в поєднаннях приголосних нч, нщ, зокрема перед суфіксами ?чик,?щик,?щин (а), наприклад: няньчити, кульбаба, стаканчик, кінчик, пташеня; каменяр, банщик, партизанщина, рязанщина .

  буква » ь » як показник граматичної форми

  Буква ь пишеться (незалежно від вимови) в наступних граматичних формах:

  А) в складних числівників перед ?десят і ?сот: п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот;

  В числівників п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять перед ?надцять ь не пишеться.

  Б) у невизначеній формі дієслова (інфінітиві) перед?ся (так само, як в інфінітиві дієслів без ?ся ), наприклад: купатися, матися, литися, розколотися, взутися, митися, сміятися ;

  В) у формах наказового способу дієслів перед ?ся і?ті (так само, як у формах без ?ся і?ті ), наприклад: відправся, зважся, пяться, сядьте, встаньте, киньте, познайомтеся , перевірте ;

  Г) у формі орудного відмінка множини іменників, наприклад: людьми, кіньми, дверима , дітьми, а також у формі орудного відмінка числівника чотирма .

  Після ж, ш, ч, щ буква ь пишеться за традицією в наступних граматичних формах:

  А) на кінці форм називного/знахідного відмінка однини іменників жіночого роду 3?го відмінювання, наприклад: жито, примха, миша, фальш, ніч, дрібниця, річ, допомога ;

  Б) в закінченні 2?особи однини дієслів теперішнього і майбутнього часу (після ш ), наприклад: несеш, смієшся, бачиш, даси, мчиш ;

  В) у формах наказового способу дієслів , наприклад: маж, їж, сховай, ріжте, утешься, сховайтеся, не морщься ;

  Г) в невизначеній формі дієслів (після ч ), наприклад: піч, стригти, товкти, захопитися, обпектися .

  Буква ь після шиплячих пишеться також на кінці прислівників і частинок , наприклад: навстіж, суцільно, навідліг, вскач, навзнак, несмачно, геть, геть, бач, лише, бач, пак . Винятки: буква ь не пишеться в говірках заміж, невтерпеж, вже , в частинці аж , а також в приводі між .

  Буква ь після шиплячих не пишеться на кінці наступних граматичних форм:

  А) називного/знахідного відмінка однини іменників чоловічого роду 2?го відмінювання, наприклад: ніж, м’яч, ківш, плащ ;

  Б) родительно відмінка множини іменників жіночого роду 1?го відмінювання, наприклад: калюж (від калюжа ), хмар, калош, гаїв ;

  В) коротких форм чоловічого роду прикметників , наприклад: свіжий, охоч, хороший, злидар .

  Правопис м’якого знака на кінці слів після шиплячих
  У російській мові в кінці слів шиплячі (ж, ш, щ і ч) можливі в шести частинах мови:

  В іменників (ніч, сторож, багато завдань),
  У прикметниках (гарячий),
  У дієсловах (пишеш),
  У говірках (навстіж),
  Займенниках (наш),
  Частинках (лише).

  Кожна з цих частин мови для вживання м’якого знака має своє, особливе правило.

  1. Якщо перед нами іменник, то м’який знак після шиплячих ставиться лише тоді, коли слово належить iii відміні (ніч). Іменники i і ii відміни з шиплячої на кінці пишуться без м’якого знака (багато хмар, цегла). Не забудьте, що по батькові та прізвища, що закінчуються на –ич, є іменниками ii відміни і пишуться без м’якого знака. Наприклад: сергійович, рюрикович, войнович.
  2. Якщо слово відповідає на питання який? і є коротким прикметником, то після шиплячого на кінці м’який знак не потрібен (гарячий, могутній).
  3. Дієслова з шиплячим на кінці завжди пишуться з м’яким знаком. Наприклад: дивишся або подивишся (у формі другої особи од.числа теперішнього або майбутнього часу), ріж (в наказовому способі), палити (в невизначеній формі). Зверніть увагу, що в дієсловах м’який знак може виявитися після шиплячої і не на самому кінці слова, а перед постфіксами –ся або-ті, наприклад: купаєшся, сховайте.
  4. На кінці прислівників після шиплячих м’який знак пишеться завжди (навстіж, вскач, геть), крім винятків: вже, заміж, невтерпеж.
  5. Займенники з шиплячими на кінці пишуться без м’якого знака, наприклад: наш, ваш.
  6. Завжди з м’яким знаком пишуться частинки бач, лише, пак.
  Вправа

  Ми уж_ це знали і не заважали йому господарювати по-своєму; але між нами знаходився офіцер, недавно до нас переведений. («постріл», а .с. Пушкін)

  На шиї у петровича висів моток шовку і ниток, а на колінах була якась дрантя_. (»шинель», м. В.гоголь)

  Це точ_-в-точ_ як спочатку вони забрали і запідозрили цих, як біш_ їх… Коха та пестрякова. («злочин і кара», ф.м. Достоєвський)

  Нарешті зробилося бідоласі, в деякому роді , невтерпеж_, зважився у що б то не стало пролізти штурмом, розумієте. («мертві душі», н. гоголь)

  Вислів це говорило, що вона зважилася, не скаржачись, переносити своє нещастя, і що її муж_ є хрест, посланий їй від бога. («війна і мир», л. Н. Толстой)

  Сонце тільки починало підніматися з-за туч_ ; в повітрі було свіжо і росисто. («війна і мир», л. Н. Толстой)

  І як подумаеш_ , що і хто – яке нікчемність може бути причиною нещастя людей! («війна і мир», л.н. Толстой)

  Він знав, що ця розповідь сприяв до прославляння нашої зброї, і тому треба було робити вигляд, що не сумніваеш_ся в ньому. («війна і мир», л. Толстой)

  Як тільки він починав говорити що-небудь таке, що не задовольняло мети звинувачення, так приймали жолобок, і вода могла протікати , куди їй завгодно. («війна і мир», л. Н. Толстой)

  Кажуть, що його мати була дуже хороша собою, і мені дивно здається, чому вона так невдало вийшла замуж_ , за такого незначного людини… (»бідні люди», ф.м. Достоєвський)

  Я йому говорив… Не плач_ про мене: я постараюся бути і мужнім, і чесним, все життя, хоч я і вбивця. («злочин і кара», ф. Достоєвський)

  Вся битва полягала тільки в тому, що зробили козаки орлова-денисова; інші війська ліш_ марно втратили кілька сот людей. («війна і мир», л. Н .толстой)

  Воно саме впаде, коли буде зріло, а зірвеш_ зелено, зіпсуєш_ яблуко і дерево, і сам оскому наб’єш_. (»війна і мир», л. Н.толстой)

  Микола в два слова купив за шість тисяч_ сімнадцять жеребців на підбір (як він говорив) для казового кінця свого ремонту. («війна і мир», л. Н.толстой)

  На тому боці огорожі старий стругав обруч_ і не бачив левіна. («анна кареніна», л. Н. Толстой)

  Крім фальші і брехні, нічого не могло вийти тепер; а фальш_ і лож_ були противні його натурі. («анна кареніна», л. Н. Толстой)

  Ніхто не оголошував війни, а люди співчувають стражданням ближніх і бажають помоч_ їм, — сказав сергій іванович. («анна кареніна», л. Н.толстой)

  І ось в москві, де кожна зустріч їй ніж_ в серці, вона живе шість місяців, з кожним днем чекаючи рішення. («анна кареніна», л. Толстой)

  Настала ноч_ — мати благословила доч_ свою і побажала їй лагідного сну, але цього разу бажання її не виповнилося; ліза спала дуже погано. (»бідна ліза», н. М.карамзін)

  Але іноді — хоча вельми рідко — златою луч_ надії, луч_ розради висвітлював морок її скорботи. (»бідна ліза», н. М.карамзін)

  І там один ключ_ є всіх більше, втричі, з зубчастою борідкою, звичайно, не від комода. («злочин і кара», ф.м. Достоєвський)

  Не турбуйтеся, не дам-с, — рішуче сказав усач_ і відправився слідом за ними. («злочин і кара», ф. Достоєвський)

  Але, йдучи, насмілюся помітити, що надалі сподіваюся бути позбавлений від подібних встреч_ і, так би мовити, компромісів. («злочин і кара», ф.м. Достоєвський)

  Плач_ бідної, сухоточной, сирітливої катерини іванівни справив, здавалося, сильний ефект на публіку. («злочин і кара», ф. М. Достоєвський)

  Блідо-жовте, висохле обличчя її закинулося навзніч_ назад, рот розкрився, ногиСудорожно простяглися. («злочин і кара», ф. М. Достоєвський)

  Дич_ ! — заволав оскаженілий до люті лужин, — дич_ ви все мелете, пане. («злочин і кара», ф.м. Достоєвський)

  Марфа терентіївна не вгамовувалася, а все більше і більше приставала до градоначальника: вийми та полож_ бонапарта, то під кінець він знеміг. («історія одного міста», м.є. Салтиков-щедрін)

  Що ні випалить з ружьеца, то серце наскрізь прострелить, що ні махне шабелькою, то голова з плеч_ геть. («історія одного міста», м. Салтиков-щедрін)

  Багаторазово робив походи проти недоїмників і настільки був охоч_ до видовищ_, що нікому без себе січ_
  Недовіряти. («історія одного міста», м. Є. Салтиков-щедрін)

  «досить! — промовив він рішуче і урочисто, — проч_ міражі, проч_ напускні страхи, проч_ привиди!..»(«злочин і кара», ф.м. Достоєвський)

  Думалося, що небо обрушиться, земля розверзнеться під ногами, що налетить звідкись смерч_ і все поглине, все разом… («історія одного міста», м.є. Салтиков-щедрін)

  Довго він торгувався з ними, просив за розшук алтин та гроша, головотяпи ж давали грош_ та животи свої на додачу. («історія одного міста», м. Салтиков-щедрін)

  Вправу підготували н. Соловйова і б.а. Панов («ліга шкіл»).

  Мета уроку : згадати правила написання м’якого знака у дієслів і іменників на шиплячий, вміти відрізняти іменники 3-го відмінювання від іменників 2-го відмінювання і іменників мн. Ч. 1-го відмінювання в р. П.; повторити словникові слова; вміти складати словосполучення за заданою схемою.

  Хід уроку

  1. Оргмомент.

  2. Словникова робота.

  Я буду називати вам слова, а ви складіть з ними словосполучення за схемою » дієслово + сущ. З приводом»»

  Один учень працює біля дошки, інші – в зошиті.

  Підкресліть орфограми.

  3. Робота з пошуку закономірностей.

  На дошці записані слова:

  Ріж, передач, цегла, спиш, мова, берегти, дочка, гараж, сховай, палити, стелеш .

  1. Подивіться уважно на слова, записані на дошці. На які групи можна їх розділити? який принцип класифікації ви застосували?

  Слова можна розділити по-різному:

  – на частині мови: дієслова та іменники;

  – за принципом: з м’яким знаком і без.

  2. Давайте об’єднаємо обидві класифікації. Що у нас вийде?

  4. Вправа на закріплення (робота біля дошки, кожен учень пише по 5 слів).

  Запишіть слова, усно поясніть умови написання м’якого знака або його відсутність, користуючись складеною вище схемою.

  5. Мої загадки-ваші відгадки.

  Я загадаю вам загадки. Відгадки записуйте в зошит. Хто відгадає всі 5 загадок, отримає 5.

  1. Сердитий недоторка живе в лісі глухому. голок дуже багато, а нитки жодної. (їжак.)

  2. Б’ють його, а він не плаче, тільки скаче, тільки скаче. (м’яч.)

  3. Махнув птах своїм крилом, накрив світло весь чорним пером. (ночі.)

  4. Чорний івашка, дерев’яна сорочка, де носом поведе, там замітку кладе. (олівець.)

  5. Маленька кулька під лавкою шарить, ворушить хвостом, лякає весь будинок. (миша.)

  Запасна:

  6. Дитя батька і матері, а нікому не син. (дочка.)

  6. Перфокарта (для швидкого контролю).

  Слова для роботи:

  Пляж, стригти, дрімаєш,

  Річ, лиж, піч,

  Промінь, пейзаж, гаїв,

  Тисяч, не бережеш, репортаж.

  7. Самостійна робота.

  Розподіліть слова за принципом «з м’яким знаком на кінці після шиплячих» і «слова без м’якого знака на кінці».

  Тиш_, камыш_, хвалиш_ся, плющ_, еш_те, ветош_, намаж_, брош_, мыш_, телепередач_, обрадуеш_ся, рож_, горяч_, сжеч_, меч_, спряч_, нож_, свеч_, калач_, реж_те, смерч_, леч_, пресеч_, плеч_, плач_.

  8. Підсумки уроку, пояснення домашнього завдання.

  9. домашнє завдання. підберіть 20 своїх прикладів по темі сьогоднішнього уроку.

  С. М. Вовк,
  Софріно,
  Московська обл.