Ширина шляхів евакуації в торговому залі. Ширина коридору по пожежним нормам

49

Затверджено

Наказом мнс росії

Дата введення —

Звід правил

Системи протипожежного захисту

Евакуаційні шляхи та виходи

The systems of fire protection. Evacuation ways and exits

Сп 1.13130.2009

Передмова

Цілі і принципи стандартизації в російській федерації встановлені федеральним законом від 27 грудня 2002 р. N 184-фз «про технічне регулювання», а правила застосування склепінь правил — постановою уряду російської федерації» про порядок розробки та затвердження склепінь правил » від 19 листопада 2008 р n 858.

Відомості про зведення правил

1. Розроблений фду внііпо мнс росії.

2. Внесений технічним комітетом зі стандартизації тк 274″пожежна безпека».

4. Зареєстрований федеральним агентством з технічного регулювання і метрології.

5. Введений вперше.

Інформація про зміни до цього зводу правил публікується в щорічно видаваному інформаційному покажчику «національні стандарти», а текст змін і поправок в щомісяця видаються інформаційних покажчиках»національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього зводу правил відповідне повідомлення буде опубліковано в щомісяця видаваному інформаційному покажчику «національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення і тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті розробника (фгу вниипо мнс росії) в мережі інтернет.

1. Область застосування

1.1. Цей звід правил розроблений відповідно до статті 89 федерального закону від 22 липня 2008 р. N 123-фз» технічний регламент про вимоги пожежної безпеки » (далі — технічний регламент), є нормативним документом з пожежної безпеки в області стандартизації добровільного застосування і встановлює вимоги до евакуаційних шляхів і виходів з будівель, споруд і будівель (далі — будівлі).

При відсутності у зводах правил вимог пожежної безпеки об’єкту захисту або якщо для досягнення необхідного рівня його пожежної безпеки застосовуються технічні рішення, відмінні від рішень, передбачених зводами правил, на основі положень технічного регламенту повинні бути розроблені спеціальні технічні умови, які передбачають виконання комплексу заходів щодо забезпечення необхідного рівня пожежної безпеки об’єкта захисту.

(п. 1.1 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

1.2. Вимоги цього зводу правил не поширюються на будівлі спеціального призначення (для виробництва і зберігання вибухових речовин і засобів підривання, військового призначення, гірничих виробок).

1.3. При зміні функціонального призначення існуючих будівель або окремих приміщень в них, а також при зміні об’ємно-планувальних і конструктивних рішень повинні застосовуватися діючі нормативні документи відповідно до нового призначення цих будівель або приміщень.

1.4. Справжній звід правил може бути використаний при розробці спеціальних технічних умов на проектування і будівництво будівель.

Гост р 53296-2009 установка ліфтів для пожежних в будівлях і спорудах. Вимоги пожежної безпеки.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

Примітка — при користуванні цим зводом правил доцільно перевірити дію посилальних стандартів, зводів правил та класифікаторів в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті федерального агентства з технічного регулювання і метрології в мережі інтернет або щорічно видається інформаційному покажчику «національні стандарти», який опубліковано станом на 1 січня поточного року, та за відповідними щомісяця видавав інформаційних вказівників, опублікованими в поточному році. Якщо посилальний стандарт замінений (змінений), то при користуванні цим зводом правил слід керуватися замінюючим (зміненим) стандартом. Якщо посилальний стандарт скасований без заміни, то положення, в якому дана посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.

3. Терміни та визначення

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

У цьому зводі правил, за винятком спеціально обумовлених випадків, прийняті терміни і визначення, наведені в технічному регламенті.

3.1. Висота будівлі: висота будівлі визначається висотою розташування верхнього поверху, не рахуючи верхнього технічного поверху, а висота розташування поверху визначається різницею відміток поверхні проїзду для пожежних машин і нижньої межі відкривається отвору (вікна) в зовнішній стіні. При відсутності вікон, що відкриваються (прорізів) висота розташування поверху визначається напівсуммою відміток підлоги і стелі поверху. При наявності експлуатованого покриття висота будівлі визначається за максимальним значенням різниці відміток поверхні проїздів для пожежних машин і верхньої межі огорож покриття.

4. Загальні вимоги

4.1. Загальні положення

4.1.1. Вимоги цього сп спрямовані на:

Забезпечення можливості своєчасної та безперешкодної евакуації людей;

Забезпечення можливості порятунку людей, які можуть піддатися впливу небезпечних факторів пожежі;

Захист людей на шляхах евакуації від впливу небезпечних факторів пожежі.

(п. 4.1.1 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.1.2. Порятунок являє собою вимушене переміщення людей назовні при впливі на них небезпечних факторів пожежі або при виникненні безпосередньої загрози цього впливу. Порятунок здійснюється самостійно, за допомогою пожежних підрозділів або спеціально навченого персоналу, в тому числі з використанням рятувальних засобів, через евакуаційні та аварійні виходи.

Порятунок людей при пожежі повинні забезпечувати конструктивні, об’ємно-планувальні, інженерно-технічні та організаційні заходи. До них відносяться:

Пристрій пожежних проїздів і під’їзних шляхів для пожежної техніки, суміщених з функціональними проїздами і під’їздами або спеціальних;

Пристрій зовнішніх пожежних сходів та інших способів підйому персоналу пожежних підрозділів і пожежної техніки на поверхи і на покрівлю будівель, в тому числі пристрій ліфтів, що мають режим «перевезення пожежних підрозділів»;

Протидимний захист шляхів проходження пожежних підрозділів всередині будівлі, зон безпеки;

Обладнання будівлі в необхідних випадках індивідуальними і колективними засобами порятунку людей;

Розміщення на території поселення або об’єкта підрозділів пожежної охорони з необхідною чисельністю особового складу і оснащених пожежною технікою, що відповідає умовам гасіння пожеж на об’єктах, розташованих в радіусі їх дії.

Реалізація перерахованих заходів залежить від ступеня вогнестійкості, класу конструктивної та функціональної пожежної небезпеки будівлі.

(п. 4.1.2 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.1.3. Захист людей на шляхах евакуації забезпечується комплексом об’ємно-планувальних, ергономічних, конструктивних, інженерно-технічних та організаційних заходів. Евакуаційні шляхи в межах приміщення повинні забезпечувати безпечну евакуацію людей через евакуаційні виходи з даного приміщення без урахування застосовуваних в ньому засобів пожежогасіння і протидимного захисту.

Евакуаційні шляхи в межах приміщення повинні забезпечувати можливість безпечного руху людей через евакуаційні виходи з даного приміщення без урахування застосовуваних в ньому засобів пожежогасіння та індивідуальних засобів захисту від небезпечних факторів пожежі.

Пожежна небезпека будівельних матеріалів поверхневих шарів конструкцій (оздоблень і облицювань) в приміщеннях і на шляхах евакуації за межами приміщень повинна обмежуватися в залежності від функціональної пожежної небезпеки приміщення і будівлі з урахуванням інших заходів щодо захисту шляхів евакуації, а також функціонування систем протипожежного захисту.

(п. 4.1.3 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.1.4. Заходи і засоби, призначені для порятунку людей, а також виходи, що не відповідають вимогам, що пред’являються до евакуаційних виходів, при проектуванні шляхів евакуації з приміщень і будівель не враховуються.

(п. 4.1.4 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.1.5. Виключений з 1 лютого 2011 року. — зміна n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639.

4.1.6.У випадках, коли передбачається можливість відступу від будь-якої вимоги цього сп, воно викладається із застереженням «як правило» і з умовами, при яких допускаються відступу.

4.1.7. Розміри евакуаційних шляхів і виходів (ширина і висота), наведені в цьому сп, за винятком спеціально обумовлених випадків, вказуються в світлі.

(п. 4.1.7 введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.2. Евакуаційні та аварійні виходи

4.2.1. Не менше двох евакуаційних виходів повинні мати:

Приміщення підвальних і цокольних поверхів, призначені для одночасного перебування більше 15 чол.; приміщення підвальних і цокольних поверхів, призначені для одночасного перебування від 6 до 15 осіб; один із двох виходів допускається передбачати безпосередньо назовні з приміщень з відміткою чистої підлоги не нижче 4,5 метра через вікно або двері розміром не менше 0,75 х 1,5 метра, а також через люк розміром не менше 0,6 х 0,8 метра. При цьому вихід через приямок повинен бути обладнаний сходами в приямку, а вихід через люк — сходами в приміщенні. Ухил цих сходів не нормується;

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

Приміщення, призначені для одночасного перебування більше 50 чол.

4.2.2. Не менше двох евакуаційних виходів повинні мати підвальні та цокольні поверхи при площі понад 300 кв.м або призначені для одночасного перебування більше 15 осіб.

4.2.3. Число евакуаційних виходів з поверху має бути не менше двох, якщо на ньому розташовується приміщення, яке повинно мати не менше двох евакуаційних виходів.

4.2.4. При наявності двох евакуаційних виходів і більше вони повинні бути розташовані розосереджено. Мінімальна відстань l, м, між найбільш віддаленими один від іншого евакуаційними виходами слід визначати за формулами:

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

З приміщення-l>= ——-; (1)

З коридору-l>= ——, (2)

Р-периметр приміщення, м;

N — число евакуаційних виходів;

D — довжина коридору, м.

При наявності двох евакуаційних виходів і більш загальна пропускна здатність всіх виходів, крім кожного одного з них, повинна забезпечити безпечну евакуацію всіх людей, що знаходяться в приміщенні, на поверсі або в будівлі.

4.2.5. Висота евакуаційних виходів у світлі повинна бути не менше 1,9 м, ширина виходів у світлі — не менше 0,8 м, за винятком спеціально обумовлених випадків.

Ширина виходів зі сходових клітин назовні, а також виходів зі сходових клітин у вестибюль повинна бути не менше необхідної або ширини маршу сходів, за винятком спеціально обумовлених випадків.

У всіх випадках ширина евакуаційного виходу повинна бути такою, щоб з урахуванням геометрії евакуаційного шляху через отвір або двері можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.

(п. 4.2.5 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.2.6. Двері евакуаційних виходів та інші двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у напрямку виходу з будівлі.

Не нормується напрямок відкривання дверей для:

А) приміщень класів ф1. 3 і ф1.4;

Б) приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 чол. (крім приміщень категорій а і б) і шляхів евакуації, призначених не більше ніж для 15 чол.;

( пп. «б» в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

В) комор площею не більше 200 кв. М без постійних робочих місць;

Г) санітарних вузлів;

Д) виходу на майданчики сходів 3-го типу;

Е) зовнішніх дверей будівель, розташованих в північній будівельній кліматичній зоні;

Ж) дверей, встановлених в протипожежних перегородках, що розділяють коридори будівлі довжиною більше 60 м.

(пп. «ж» введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.2.7. Двері евакуаційних виходів з поверхових коридорів, холів, фойє, вестибюлів і сходових клітин не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа. У будівлях висотою більше 15 м зазначені двері, крім квартирних, повинні бути глухими або з армованим склом.

Сходові клітки, як правило, повинні мати двері з пристосуванням для самозакривання і з ущільненням в притворах.

У сходових клітках допускається не передбачати пристосування для самозакривання і ущільнення в притворах для дверей, що ведуть в квартири, а також для дверей, що ведуть безпосередньо назовні.

Двері евакуаційних виходів з приміщень з примусовим протидимним захистом, в тому числі з коридорів, повинні бути обладнані пристосуваннями для самозакривання і ущільненням в притворах. Двері цих приміщень, які можуть експлуатуватися у відкритому положенні, повинні бути обладнані пристроями, що забезпечують їх автоматичне закривання при пожежі.

Характеристики пристроїв самозакривання дверей, розташованих на шляхах евакуації, повинні відповідати зусиллю для безперешкодного відкривання дверей людиною, що відноситься до основного контингенту, що знаходиться в будівлі (дитина, інвалід і т.п.).

(абзац введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.2.8. Виходи, що не відповідають вимогам, що пред’являються до евакуаційних виходів, можуть розглядатися як аварійні і передбачатися для підвищення безпеки людей при пожежі. Аварійні виходи не враховуються при евакуації в разі пожежі.

4.2.9. У технічних поверхах допускається передбачати евакуаційні виходи висотою не менше 1,8 м.

З технічних поверхів, призначених тільки для прокладки інженерних мереж без розміщення інженерного обладнання, допускається передбачати аварійні виходи через двері розмірами не менше 0,75 x 1,5 м, а також через люки розмірами не менше 0,6 x 0,8 м без влаштування евакуаційних виходів.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

При площі технічного поверху до 300 кв.м допускається передбачати один вихід, а на кожні наступні повні і неповні 2000 кв. М площі слід передбачати ще не менше одного виходу.

У технічних підпіллях ці виходи повинні бути відокремлені від виходів з будівлі і вести безпосередньо назовні.

4.3. Евакуаційні шляхи

4.3.1. У будівлях і спорудах на шляхах евакуації слід передбачати аварійне освітлення відповідно до вимог .

(п. 4.3.1 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.3.2. У будівлях всіх ступенів вогнестійкості і класів конструктивної пожежної небезпеки, крім будівель v ступеня вогнестійкості і будівель класу с3, на шляхах евакуації не допускається застосовувати матеріали з більш високою пожежною небезпекою, ніж:

Г1, в1, д2, т2 — для обробки стін, стель і заповнення підвісних стель у вестибюлях, сходових клітинах, ліфтових холах;

Г2, в2, д3, т3 або г2, в3, д2, т2 — для обробки стін, стель і заповнення підвісних стель в загальних коридорах, холах і фойє;

Г2, рп2, д2, т2 — для покриттів підлоги у вестибюлях, сходових клітках, ліфтових холах;

В2, рп2, д3, т2 — для покриттів підлоги в загальних коридорах, холах і фойє.

Каркаси підвісних стель в приміщеннях і на шляхах евакуації слід виконувати з негорючих матеріалів.

4.3.3. У коридорах на шляхах евакуації не допускається розміщувати обладнання, яке виступає з площини стін на висоті менше 2 м, газопроводи і трубопроводи з горючими рідинами, а також вбудовані шафи, крім шаф для комунікацій і пожежних кранів.

Коридори довжиною більше 60 м слід розділяти протипожежними перегородками 2-го типу на ділянки, довжина яких визначається по , але не повинна перевищувати 60 м.

При дверях, що відкриваються з приміщень в коридори, за ширину евакуаційного шляху по коридору слід приймати ширину коридору, зменшену:

На половину ширини дверного полотна — при односторонньому розташуванні дверей;

На ширину дверного полотна-при двосторонньому розташуванні дверей;; ця вимога не поширюється на поверхові коридори (холи), що влаштовуються в секціях будівель класу ф1.3 між виходом з квартири і виходом в сходову клітку.

4.3.4. Висота горизонтальних ділянок шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше 2 м, ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів повинна бути не менше:

0,7 м — для проходів до одиночних робочих місць;

1,0 м — у всіх інших випадках.

У будь-якому випадку евакуаційні шляхи повинні бути такої ширини, щоб з урахуванням їх геометрії по ним можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.

У підлозі на шляхах евакуації не допускаються перепади висот менше 45 см і виступи, за винятком порогів в дверних отворах. ВМісцях перепаду висот слід передбачати сходи з числом ступенів не менше трьох або пандуси з ухилом не більше 1:6.

При висоті сходів більше 45 см слід передбачати огорожі висотою не менше 1,2 м з поручнями.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

На шляхах евакуації не допускається пристрій гвинтових сходів, сходів повністю або частково криволінійних в плані, а також забіжних і криволінійних ступенів, ступенів з різною шириною проступи і різної висоти в межах маршу сходів і сходової клітки.

4.3.5. При влаштуванні проходу до сходових кліток або зовнішніх сходів через плоскі покрівлі (в тому числі і неексплуатовані) або зовнішні відкриті галереї несучі конструкції покриттів і галерей слід проектувати з межею вогнестійкості не менше r(ei) 30 і класом пожежної небезпеки к0. Проходи повинні бути передбачені по ділянках, виконаним з негорючих матеріалів. Ширина проходів повинна бути збільшена вдвічі по відношенню до нормативної.

(п. 4.3.5 введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4. Евакуація по сходах і сходових клітках

4.4.1. Ширина маршу сходів, призначеної для евакуації людей, в тому числі розташованої в сходовій клітці, повинна бути не менше розрахункової або не менше ширини будь-якого евакуаційного виходу (двері) на неї, але, не менше:

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

А) 1,35 м — для будівель класу ф1.1;

Б) 1,2 м — для будівель з числом людей, що знаходяться на будь-якому поверсі, крім першого, більше 200 чол.;

В) 0,7 м — для сходів, що ведуть до одиночних робочих місць;

Г) 0,9 м — для всіх інших випадків.

4.4.2. Ухил сходів на шляхах евакуації повинен бути, як правило, не більше 1:1; ширина проступи, як правило, не менше 25 см, а висота ступеня — не більше 22 см.

Ухил відкритих сходів для проходу до одиночних робочих місць допускається збільшувати до 2:1.

Допускається зменшувати ширину проступи криволінійних парадних сходів у вузькій частині до 22 см; ширину проступи сходів, що ведуть тільки до приміщень (крім приміщень класу ф5 категорій а і б) із загальним числом робочих місць не більше 15 чол., — до 12 см.

Сходи 3-го типу слід виконувати з негорючих матеріалів і розміщувати у глухих(без світлових прорізів) частин стін класу пожежної небезпеки не нижче к1 з межею вогнестійкості не нижче rei (ei)30. Ці сходи повинні мати майданчики на рівні евакуаційних виходів, огорожі висотою не менше 1,2 м і розташовуватися на відстані не менше 1 м від площини віконних прорізів.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

Сходи 2-го типу повинні відповідати вимогам, встановленим для маршів і майданчиків сходів в сходових клітинах.

4.4.3. Ширина сходових майданчиків повинна бути не менше ширини маршу, а перед входами в ліфти з орними дверима — не менше суми ширини маршу і половини ширини дверей ліфта, але не менше 1,6 м.

Проміжні майданчики в прямому марші сходи повинні мати довжину не менше 1 м.

Двері, що виходять на сходову клітку, у відкритому положенні не повинні зменшувати необхідну ширину сходових майданчиків і маршів.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.4. У сходових клітках не допускається розміщувати трубопроводи з горючими газами і рідинами, вбудовані шафи, крім шаф для комунікацій і пожежних кранів, відкрито прокладені електричні кабелі та дроти (за винятком електропроводки для слабкострумових пристроїв) для освітлення коридорів і сходових клітин, передбачати виходи з вантажних ліфтів і вантажних підйомників, а також розміщувати обладнання, яке виступає з площини стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступей і майданчиків сходів.

У будівлях висотою до 28 м включно в звичайних сходових клітинах допускається передбачати сміттєпроводи і приховану електропроводку для освітлення приміщень.

В обсязі звичайних сходових кліток не допускається вбудовувати приміщення будь-якого призначення, крім приміщення охорони.

Під маршами першого, цокольного або підвального поверху допускається розміщення вузлів управління опаленням, водомірних вузлів і електричних ввідно-розподільних пристроїв.

Всередині незадимлюваних сходових клітин допускається передбачати тільки прилади опалення, трубопроводи (стояки) (з негорючих матеріалів) систем водопостачання, каналізації, водяного опалення, розміщені у вбудованих шафах з негорючих матеріалів. Порожнечі при перетині трубопроводами будівельних конструкцій сходових клітин повинні бути заповнені негорючими матеріалами, що не знижують пожежно-технічних характеристик конструкцій.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.5. В обсязі сходових клітин, крім незадимлюваних, допускається розміщувати не більше двох пасажирських ліфтів, що опускаються не нижче першого поверху, з огороджувальними конструкціями ліфтових шахт з негорючих матеріалів з ненормованими межами вогнестійкості.

Ліфтові шахти, що розміщуються поза будівлями, допускається огороджувати конструкціями з негорючих матеріалів з ненормованими межами вогнестійкості.

4.4.6. Сходові клітини повинні мати вихід назовні на прилеглу до будівлі територію безпосередньо або через вестибюль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками з дверима, за винятком випадків, спеціально обумовлених в нормативних документах з пожежної безпеки. При влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових клітин через загальний вестибюль одна з них, крім виходу у вестибюль, повинна мати вихід безпосередньо назовні.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

Сходові клітини типу н1 повинні мати вихід тільки безпосередньо назовні.

4.4.7. Сходові клітини, за винятком типу л2 і сходових клітин підвалів, повинні мати світлові отвори площею не менше 1,2 м2 в зовнішніх стінах на кожному поверсі.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

Допускається передбачати не більше 50% внутрішніх сходових кліток, призначених для евакуації, без світлових прорізів у будівлях:

Класів ф2, ф3 і ф4 — типу н2 або н3 з підпором повітря при пожежі;

Сходові клітки типу л2 повинні мати в покритті світлові отвори площею не менше 4 кв. М з просвітом між маршами шириною не менше 0,7 м або світлову шахту на всю висоту сходової клітки площею горизонтального перерізу не менше 2 кв. М.

4.4.8. Протидимний захист сходових клітин типів н2 і н3 повинна передбачатися відповідно до . При необхідності сходові клітини типу н2 слід розділяти по висоті на відсіки глухими протипожежними перегородками 1-го типу з переходом між відсіками поза обсягом сходової клітки.

Стіни сходових кліток з підпором повітря не повинні мати інших отворів, крім віконних в зовнішніх стінах і дверних, що ведуть в поверхові коридори, вестибюлі або назовні, а також отворів для подачі повітря з метою створення надлишкового тиску.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.9. Незадимлюваність переходів через зовнішню повітряну зону, що ведуть до незадимлюваних сходових клітин типу н1, повинна бути забезпечена їх конструктивними і об’ємно-планувальними рішеннями. Ці переходи повинні бути відкритими і, як правило, не повинні розташовуватися у внутрішніх кутах будівлі.

При примиканні однієї частини зовнішньої стіни будівлі до іншої під кутом менше 135° необхідно, щоб відстань по горизонталі до найближчого дверного отвору в зовнішній повітряній зоні до вершини внутрішнього кута зовнішньої стіни було не менше 4 м; ця відстань може бути зменшено до величини виступу зовнішньої стіни; дана вимога не поширюється на переходи, розташовані у внутрішніх кутах 135° і більше, а також на виступ стіни величиною не більше 1,2 м.

Між дверними отворами повітряної зони і найближчим вікном приміщення ширина простінка повинна бути не менше 2 м.

Переходи повинні мати ширину не менше 1,2 м з висотою огорожі 1,2 м, ширина простінка між дверними отворами в зовнішній повітряній зоні повинна бути не менше 1,2 м.

4.4.10. Сходові клітини типу л1 можуть передбачатися в будівлях всіх класів функціональної пожежної небезпеки висотою до 28 м.

4.4.11. Сходові клітини типу л2 допускається передбачати в будівлях i, ii і iii ступенів вогнестійкості, класів конструктивної пожежної небезпеки с0 і с1 і функціональної пожежної небезпеки ф1, ф2, ф3 і ф4, висотою, як правило, не більше 9 м. Допускається збільшувати висоту будівель до 12 м при автоматичному відкриванні верхнього світлового отвору при пожежі і при влаштуванні в будівлях класу ф1.3 автоматичної пожежної сигналізації або автономних пожежних сповіщувачів. ПриЦьому:

В будівлях класів ф2, ф3 і ф4 таких сходів повинно бути не більше 50%, інші повинні мати світлові отвори в зовнішніх стінах на кожному поверсі;

В будівлях класу ф1.3 секційного типу в кожній квартирі, розташованій вище 4 м, слід передбачати аварійний вихід.

4.4.12. У будівлях висотою більше 28 м, а також в будівлях класу ф5 категорій а і б слід передбачати незадимлювані сходові клітини, як правило, типу н1. Допускається:

У будівлях класу ф1. 3 коридорного типу передбачати не більше 50% сходових клітин типу н2;

В будівлях класів ф1.1, ф1.2, ф2, ф3 і ф4 передбачати не більше 50% сходових клітин типу н2 або н3 з підпором повітря при пожежі;

В будівлях класу ф5 категорій г і д передбачати сходові клітини типу н2 або н3 з підпором повітря при пожежі, а також сходові клітини типу л1 з поділом їх глухий протипожежної перегородкою через кожні 20 м по висоті і з переходом з однієї частини сходової клітки в іншу поза обсягу сходової клітки.

4.4.13. Виключений з 1 лютого 2011 року. — зміна n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639.

4.4.14. У будівлях i і ii ступенів вогнестійкості, класу с0 допускається передбачати сходи 2-го типу з вестибюля до другого поверху за умови відділення вестибюля від коридорів і суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу.

4.4.15. Ескалатори слід передбачати відповідно до вимог, встановлених для сходів 2-го типу.

4.4.16. При переході декількох маршів евакуаційної сходової клітки в загальний сходовий марш його ширина повинна бути не менше сумарної ширини об’єднуються маршів.

(п. 4.4.16 запроваджено зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.17. При наявності в будівлі двох і більше підземних поверхів евакуацію з них слід передбачати по незадимлюваних сходових клітках типу н3.

(п. 4.4.17 введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

5. Об’єкти, призначені для постійного проживання

Та тимчасового перебування людей (клас ф1)

5.1. Загальні положення

5.1.1. Ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів у світлі повинна бути не менше 1,2 м — для загальних коридорів, по яких можуть евакуюватися з приміщень більше 15 чол.

5.2. Дитячі дошкільні установи, спеціалізовані будинки престарілих та інвалідів( неквартирні), лікарні, спальні корпуси шкіл-інтернатів та дитячих установ (ф1.1)

5.2.1. Число підйомів в одному марші між майданчиками (за винятком криволінійних сходів) має бути не менше 3 і не більше 16. В одномаршевих сходах, а також в одному марші двох — і тримаршевих сходів в межах першого поверху допускається не більше 18 підйомів.

5.2.2. Сходові марші та майданчики повинні мати огорожі з поручнями.

5.2.3. Перед зовнішніми дверима (евакуаційним виходом) повинна бути горизонтальна вхідний майданчик з глибиною не менше 1,5 ширини полотна зовнішніх дверей.

Зовнішні сходи (або їх частини) і майданчики висотою від рівня тротуару більше 0,45 м при входах в будівлі в залежності від призначення і місцевих умов повинні мати огорожі.

5.2.4. Ухил маршів сходів в надземних поверхах слід приймати не більше 1: 2 (крім сходів трибун спортивних споруд).

Ухил маршів сходів, що ведуть в підвальні і цокольні поверхи, на горище, а також сходів в надземних поверхах, не призначених для евакуації людей, допускається приймати 1:1,5.

Ухил пандусів на шляхах пересування людей слід приймати не більше:

Всередині будівлі, споруди 1:6

У стаціонарах лікувальних установ 1:20

Зовні 1:8

На шляхах пересування інвалідів на візках всередині і зовні будівлі 1: 12.

Примітка-вимоги цього пункту і п.5.2.1 не поширюються на проектування проходів зі ступенями між рядами місць в залах для глядачів, спортивних спорудах і аудиторіях.

5.2.5. Ширина сходового маршу в будівлях повинна бути не менше ширини виходу на сходову клітку з найбільш населеного поверху, але не менше 1,35 м.

Проміжна площадка в прямому марші сходів повинна мати глибину не менше 1 м.

Ширина сходових майданчиків повинна бути не менше ширини маршу.

5.2.6. У будівлях лікувальних закладів не допускається передбачати сходи, що ведуть на поверх (в приміщення), не призначений для перебування або відвідування хворих, шириною не менше 1,2 м. При цьому, якщо даний поверх (приміщення) не розрахований для одночасного перебування понад 5 чол., сходовий марш допускається виконувати шириною не менше 0,9 м.

(п. 5.2.6 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

5.2.7. У сходових клітках, призначених для евакуації людей як з надземних поверхів, так і з підвального або цокольного поверху, слід передбачати відокремлені виходи назовні з підвального або цокольного поверху, відокремлені на висоту одного поверху глухий протипожежної перегородкою 1-го типу.

5.2.8. Окремі сходи для сполучення між підвалом або цокольним поверхом і першим поверхом, що ведуть в коридор, хол або вестибюль першого поверху, в розрахунку евакуації людей з підвалу або цокольного поверху не враховуються.

5.2.9. Якщо сходи з підвалу або цокольного поверху виходить у вестибюль першого поверху, то всі сходи надземної частини будівлі, крім виходу в цей вестибюль, повинні мати вихід безпосередньо назовні.

5.2.10. Передбачати на шляхах евакуації гвинтові сходи і забіжні ступені, а також розрізні сходові майданчики, як правило, не слід. При влаштуванні криволінійних сходів (крім лікувальних будівель), провідних зі службових приміщень з числом постійно перебувають в них людей не більше 5 чол., а так

Коридор в квартирі або будинку потрібен як мінімум для того, щоб переміщатися між житловими і господарськими приміщеннями. Якщо він досить просторий, сюди ж можна помістити частину меблів. Якою має бути мінімальна ширина коридорав відповідності з будівельними нормами і практичними міркуваннями?

Згідно п. 4.3.4 сп 1.13130.2009:
«висота горизонтальних ділянок шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше 2 м, ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів повинна бути не менше:
0,7 м — для проходів до одиночних робочих місць;
1,0 м — у всіх інших випадках.
У будь-якому випадку евакуаційні шляхи повинні бути такої ширини, щоб з урахуванням їх геометрії по ним можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.

Фактори, що впливають на ширину коридору

Ширина коридору в квартирі визначається в рекомендаціях сніпі сп. Для іжсеті вимоги не є жорсткими, але краще їх все-таки дотримуватися з міркувань зручності і безпеки:

 • якщо в будинку орні двері, їх відкриття не повинно призводити до ускладнень при русі по коридору;
 • по занадто вузькому коридору неможливо переміщати меблі в зібраному стані та інші великогабаритні предмети;
 • по нормампожарной безпеки планування будинку повинна бути оптимальною на випадок екстреної евакуації;
 • простір необхідно для повноцінної вентиляції приміщень.

Розглянемо, який повинен бути розмір коридору та інших приміщень відповідно до снип.

Будівельні нормативи

Основні норми житлового будівництва представлені в 31-01-2003 снип та їх актуалізованої редакції 54.13330.2011 сп (житлові домамногоквартирні). Там вказані мінімальні размерывсех приміщень:

 • мінімальна площа житлової кімнати-14 м 2 для однокімнатної квартири , 16 квадратних метрів якщо кімнат більше;
 • мінімальна площа кухні у великій квартирі – 10 м 2, в однокімнатній допускається 5;
 • розмір спальні одномісної-8 м 2, двомісної – 10;
 • на мансардному поверсі кухня і спальня можуть бути по 7 м 2 , якщо загальна кімната – 16 метрів (мінімум).

У сніп31-01 також обмовляетсямінімальная площа квартири в житловому домегородского і сільського типамуніципальной забудовив залежності від числа кімнат:

Ширина підсобних приміщень:

 • кухня-мінімум 170 см;
 • передпокій– 140;
 • коридор-85 см при довжині не більше 1,5 метра. Якщо довший — 120 см;
 • санвузол – 80.

Цей показник збільшується при наявності в сім’ї інваліда:

 • кухня – 220 см;
 • передпокій-160 (тут має бути передбачено місце для інвалідного візка);
 • коридор– 115;
 • санвузол суміщений – 220 на 220 см;
 • окремий туалет з раковиною-160 на 220.

Мінімальна висота стель в квартирах будинків муніципальної забудови варіюється в залежності від кліматичної зони і становить від 2,5 до 2,7 метра, а в коридорах і підсобних приміщеннях – не менше 210 сантиметрів.
Https://youtu.be/nul0po9xkym

ОптимальніЦьому:

В будівлях класів ф2, ф3 і ф4 таких сходів повинно бути не більше 50%, інші повинні мати світлові отвори в зовнішніх стінах на кожному поверсі;

В будівлях класу ф1.3 секційного типу в кожній квартирі, розташованій вище 4 м, слід передбачати аварійний вихід.

4.4.12. У будівлях висотою більше 28 м, а також в будівлях класу ф5 категорій а і б слід передбачати незадимлювані сходові клітини, як правило, типу н1. Допускається:

У будівлях класу ф1. 3 коридорного типу передбачати не більше 50% сходових клітин типу н2;

В будівлях класів ф1.1, ф1.2, ф2, ф3 і ф4 передбачати не більше 50% сходових клітин типу н2 або н3 з підпором повітря при пожежі;

В будівлях класу ф5 категорій г і д передбачати сходові клітини типу н2 або н3 з підпором повітря при пожежі, а також сходові клітини типу л1 з поділом їх глухий протипожежної перегородкою через кожні 20 м по висоті і з переходом з однієї частини сходової клітки в іншу поза обсягу сходової клітки.

4.4.13. Виключений з 1 лютого 2011 року. — зміна n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639.

4.4.14. У будівлях i і ii ступенів вогнестійкості, класу с0 допускається передбачати сходи 2-го типу з вестибюля до другого поверху за умови відділення вестибюля від коридорів і суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу.

4.4.15. Ескалатори слід передбачати відповідно до вимог, встановлених для сходів 2-го типу.

4.4.16. При переході декількох маршів евакуаційної сходової клітки в загальний сходовий марш його ширина повинна бути не менше сумарної ширини об’єднуються маршів.

(п. 4.4.16 запроваджено зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.17. При наявності в будівлі двох і більше підземних поверхів евакуацію з них слід передбачати по незадимлюваних сходових клітках типу н3.

(п. 4.4.17 введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

5. Об’єкти, призначені для постійного проживання

Та тимчасового перебування людей (клас ф1)

5.1. Загальні положення

5.1.1. Ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів у світлі повинна бути не менше 1,2 м — для загальних коридорів, по яких можуть евакуюватися з приміщень більше 15 чол.

5.2. Дитячі дошкільні установи, спеціалізовані будинки престарілих та інвалідів( неквартирні), лікарні, спальні корпуси шкіл-інтернатів та дитячих установ (ф1.1)

5.2.1. Число підйомів в одному марші між майданчиками (за винятком криволінійних сходів) має бути не менше 3 і не більше 16. В одномаршевих сходах, а також в одному марші двох — і тримаршевих сходів в межах першого поверху допускається не більше 18 підйомів.

5.2.2. Сходові марші та майданчики повинні мати огорожі з поручнями.

5.2.3. Перед зовнішніми дверима (евакуаційним виходом) повинна бути горизонтальна вхідний майданчик з глибиною не менше 1,5 ширини полотна зовнішніх дверей.

Зовнішні сходи (або їх частини) і майданчики висотою від рівня тротуару більше 0,45 м при входах в будівлі в залежності від призначення і місцевих умов повинні мати огорожі.

5.2.4. Ухил маршів сходів в надземних поверхах слід приймати не більше 1: 2 (крім сходів трибун спортивних споруд).

Ухил маршів сходів, що ведуть в підвальні і цокольні поверхи, на горище, а також сходів в надземних поверхах, не призначених для евакуації людей, допускається приймати 1:1,5.

Ухил пандусів на шляхах пересування людей слід приймати не більше:

Всередині будівлі, споруди 1:6

У стаціонарах лікувальних установ 1:20

Зовні 1:8

На шляхах пересування інвалідів на візках всередині і зовні будівлі 1: 12.

Примітка-вимоги цього пункту і п.5.2.1 не поширюються на проектування проходів зі ступенями між рядами місць в залах для глядачів, спортивних спорудах і аудиторіях.

5.2.5. Ширина сходового маршу в будівлях повинна бути не менше ширини виходу на сходову клітку з найбільш населеного поверху, але не менше 1,35 м.

Проміжна площадка в прямому марші сходів повинна мати глибину не менше 1 м.

Ширина сходових майданчиків повинна бути не менше ширини маршу.

5.2.6. У будівлях лікувальних закладів не допускається передбачати сходи, що ведуть на поверх (в приміщення), не призначений для перебування або відвідування хворих, шириною не менше 1,2 м. При цьому, якщо даний поверх (приміщення) не розрахований для одночасного перебування понад 5 чол., сходовий марш допускається виконувати шириною не менше 0,9 м.

(п. 5.2.6 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

5.2.7. У сходових клітках, призначених для евакуації людей як з надземних поверхів, так і з підвального або цокольного поверху, слід передбачати відокремлені виходи назовні з підвального або цокольного поверху, відокремлені на висоту одного поверху глухий протипожежної перегородкою 1-го типу.

5.2.8. Окремі сходи для сполучення між підвалом або цокольним поверхом і першим поверхом, що ведуть в коридор, хол або вестибюль першого поверху, в розрахунку евакуації людей з підвалу або цокольного поверху не враховуються.

5.2.9. Якщо сходи з підвалу або цокольного поверху виходить у вестибюль першого поверху, то всі сходи надземної частини будівлі, крім виходу в цей вестибюль, повинні мати вихід безпосередньо назовні.

5.2.10. Передбачати на шляхах евакуації гвинтові сходи і забіжні ступені, а також розрізні сходові майданчики, як правило, не слід. При влаштуванні криволінійних сходів (крім лікувальних будівель), провідних зі службових приміщень з числом постійно перебувають в них людей не більше 5 чол., а так

Коридор в квартирі або будинку потрібен як мінімум для того, щоб переміщатися між житловими і господарськими приміщеннями. Якщо він досить просторий, сюди ж можна помістити частину меблів. Якою має бути мінімальна ширина коридорав відповідності з будівельними нормами і практичними міркуваннями?

Згідно п. 4.3.4 сп 1.13130.2009:
«висота горизонтальних ділянок шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше 2 м, ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів повинна бути не менше:
0,7 м — для проходів до одиночних робочих місць;
1,0 м — у всіх інших випадках.
У будь-якому випадку евакуаційні шляхи повинні бути такої ширини, щоб з урахуванням їх геометрії по ним можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.

Фактори, що впливають на ширину коридору

Ширина коридору в квартирі визначається в рекомендаціях сніпі сп. Для іжсеті вимоги не є жорсткими, але краще їх все-таки дотримуватися з міркувань зручності і безпеки:

 • якщо в будинку орні двері, їх відкриття не повинно призводити до ускладнень при русі по коридору;
 • по занадто вузькому коридору неможливо переміщати меблі в зібраному стані та інші великогабаритні предмети;
 • по нормампожарной безпеки планування будинку повинна бути оптимальною на випадок екстреної евакуації;
 • простір необхідно для повноцінної вентиляції приміщень.

Розглянемо, який повинен бути розмір коридору та інших приміщень відповідно до снип.

Будівельні нормативи

Основні норми житлового будівництва представлені в 31-01-2003 снип та їх актуалізованої редакції 54.13330.2011 сп (житлові домамногоквартирні). Там вказані мінімальні размерывсех приміщень:

 • мінімальна площа житлової кімнати-14 м 2 для однокімнатної квартири , 16 квадратних метрів якщо кімнат більше;
 • мінімальна площа кухні у великій квартирі – 10 м 2, в однокімнатній допускається 5;
 • розмір спальні одномісної-8 м 2, двомісної – 10;
 • на мансардному поверсі кухня і спальня можуть бути по 7 м 2 , якщо загальна кімната – 16 метрів (мінімум).

У сніп31-01 також обмовляетсямінімальная площа квартири в житловому домегородского і сільського типамуніципальной забудовив залежності від числа кімнат:

Ширина підсобних приміщень:

 • кухня-мінімум 170 см;
 • передпокій– 140;
 • коридор-85 см при довжині не більше 1,5 метра. Якщо довший — 120 см;
 • санвузол – 80.

Цей показник збільшується при наявності в сім’ї інваліда:

 • кухня – 220 см;
 • передпокій-160 (тут має бути передбачено місце для інвалідного візка);
 • коридор– 115;
 • санвузол суміщений – 220 на 220 см;
 • окремий туалет з раковиною-160 на 220.

Ширина шляхів евакуації в торговому залі. Ширина коридору по пожежним нормам

Мінімальна висота стель в квартирах будинків муніципальної забудови варіюється в залежності від кліматичної зони і становить від 2,5 до 2,7 метра, а в коридорах і підсобних приміщеннях – не менше 210 сантиметрів.
Https://youtu.be/nul0po9xkym

ОптимальніВиходи через двері з розмірами не менше 0,75 х 1,5 м, а також через люки з розмірами не менше 0,6 х 0,8 м без пристрою евакуаційних виходів.
При площі технічного поверху до 300 м 2 допускається передбачати один вихід, а на кожні наступні повні і неповні 2000 м 2 площі слід передбачати ще не менше одного виходу.
У технічних підпіллях ці виходи повинні бути відокремлені від виходів з будівлі і вести безпосередньо назовні.

1.3. Евакуаційні шляхи

Гранично допустима відстань від найбільш віддаленої точки приміщення, а для будівель класу ф5 — від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу, що вимірюється по осі евакуаційного шляху, має бути обмежена в залежності від класу функціональної пожежної небезпеки і категорії вибухопожежонебезпеки приміщення і будівлі, чисельності евакуйованих, геометричних параметрів приміщень і евакуаційних шляхів, класу конструктивної пожежної небезпеки і ступеня вогнестійкості будівлі.
Довжину шляху евакуації по сходах 2-го типу слід приймати рівною її потроєною висоті.

Евакуаційні шляхи не повинні включати ліфти і ескалатори, а також ділянки, що ведуть:
— через коридори з виходами з ліфтових шахт, через ліфтові холи і тамбури перед ліфтами, якщо огороджувальні конструкції шахт ліфтів, включаючи двері шахт ліфтів, не відповідають вимогам, що пред’являються до протипожежних перешкод;
— через» прохідні » сходові клітки, коли майданчик сходової клітки є частиною коридору;
— по покрівлі будівель, за винятком експлуатованої покрівлі або спеціально обладнаної ділянки покрівлі;
— по сходах 2-го типу, що з’єднує більше двох поверхів (ярусів), а також ведучим з підвалів і цокольних поверхів, за винятком випадку, зазначеного в 6.9.

У загальних коридорах, за винятком спеціально обумовлених в нормах випадків, не допускається розміщувати обладнання, яке виступає з площини стін на висоті менше 2 м, газопроводи і трубопроводи з горючими рідинами, а також вбудовані шафи, крім шаф для комунікацій і пожежних кранів.

Загальні коридори довжиною більше 60 м слід розділяти протипожежними перегородками 2-го типу на ділянки, довжина яких визначається по снип 2.04.05, але не повинна перевищувати 60 м.

Висота горизонтальних ділянок шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше 2 м, ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів повинна бути не менше:
— 1,2 м — для загальних коридорів, по яких можуть евакуюватися з приміщень класу ф1 більше 15 чол., з приміщень інших класів функціональної пожежної небезпеки — більше 50 чол.;
— 0,7 м — для проходів до одиночних робочих місць;
— 1,0 м — у всіх інших випадках.

У будь-якому випадку евакуаційні шляхи повинні бути такої ширини, щоб з урахуванням їх геометрії по ним можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.

У підлозі на шляхах евакуації не допускаються перепади висот менше 45 см і виступи, за винятком порогів в дверних отворах.
У місцях перепаду висот слід передбачати сходи з числом ступенів не менше трьох або пандуси з ухилом не більше 1:6.

При висоті сходів більше 45 см слід передбачати огорожі з перилами.

На шляхах евакуації не допускається влаштування гвинтових сходів і забіжних ступенів, а також сходів з різною шириною проступи і висотою ступенів в межах маршу і сходової клітки.

1.4. Евакуація по сходах і сходових клітках

Сходи і сходові клітини, призначені для евакуації, поділяються на сходи типів:
1-внутрішні, що розміщуються в сходових клітинах;
2-внутрішні відкриті;
3-зовнішні відкриті;

Звичайні сходові клітини типів:

Л1 — з заскленими або відкритими отворами в зовнішніх стінах на кожному поверсі;
Л2 — з природним освітленням через засклені або відкриті отвори в покритті;

Незадимлювані сходові клітини типів:
H1 — з входом в сходову клітку з поверху через зовнішню повітряну зону по відкритих переходах, при цьому повинна бути забезпечена незадимлюваність переходу через повітряну зону;
Н2 — з підпором повітря в сходову клітку при пожежі;
Нз — з входом в сходову клітку з поверху через тамбур-шлюз з підпором повітря (постійним або при пожежі).

Для забезпечення гасіння пожежі та рятувальних робіт передбачаються пожежні сходи типів: п1 — вертикальні; п2 — маршові з ухилом не більше 6:1.
Ширина маршу сходів, призначеної для евакуації людей, в тому числі розташованої в сходовій клітці, повинна бути не менше розрахункової або не менше ширини будь-якого евакуаційного виходу (двері) на неї, але, як правило, не менше:
А) 1,35 м — для будівель класу ф1.1;
Б) 1,2 м — для будівель з числом людей, що знаходяться на будь-якому поверсі, крім першого, більше 200 чол.;
В) 0,7 м — для сходів, що ведуть до одиночних робочих місць;
Г) 0,9 м — для всіх інших випадків.

Ухил сходів на шляхах евакуації повинен бути, як правило, не більше 1:1; ширина проступи — як правило, не менше 25 см, а висота ступеня — не більше 22 см.
Ухил відкритих сходів для проходу до одиночних робочих місць допускається збільшувати до 2:1.

Допускається зменшувати ширину проступи криволінійних парадних сходів у вузькій частині до 22 см; ширину проступи сходів, що ведуть тільки до приміщень (крім приміщень класу ф5 категорій а і б) із загальним числом робочих місць не більше 15 чол. — до 12 см.

Сходи 3-го типу слід виконувати з негорючих матеріалів і розміщувати, як правило, у глухих (без світлових прорізів) частин стін класу не нижче k1 з межею вогнестійкості не нижче rei-30. Ці сходи повинні мати майданчики на рівні евакуаційних виходів, огорожі висотою 1,2 м і розташовуватися на відстані не менше 1 м від віконних прорізів.

Ширина сходових майданчиків повинна бути не менше ширини маршу, а перед входами в ліфти з орними дверима — не менше суми ширини маршу і половини ширини дверей ліфта, але не менше 1,6 м.

Проміжні майданчики в прямому марші сходи повинні мати ширину не менше 1 м.

Двері, що виходять на сходову клітку, у відкритому положенні не повинні зменшувати ширину сходових майданчиків і маршів.

У сходових клітках не допускається розміщувати газопроводи і трубопроводи з горючими рідинами, вбудовані шафи, крім шаф для комунікацій і пожежних кранів, електричні кабелі та проводи (за винятком електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток), вбудовувати приміщення будь-якого призначення, передбачати виходи з вантажних ліфтів та вантажних підйомників, а також розміщувати обладнання, що виступає з площини стін на висоті 2,2 м від поверхні проступей і майданчиків сходів.

У будівлях висотою до 28 м включно у звичайних сходових клітках допускається передбачати сміттєпроводи та електропроводку для освітлення приміщень.
У сходових клітках, крім незадимлюваних, допускається розміщувати не більше двох пасажирських ліфтів, що опускаються не нижче першого поверху, з огороджувальними конструкціями ліфтових шахт з негорючих матеріалів. У незадимлюваних сходових клітинах допускається передбачати тільки прилади опалення.
Сходові клітини повинні мати вихід назовні на прилеглу до будівлі територію безпосередньо або через вестибюль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками з дверима. При влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових клітин через загальний вестибюль, повинна мати вихід безпосередньо назовні.
Сходові клітини типу hi повинні мати вихід тільки безпосередньо назовні.
Сходові клітини, за винятком сходових клітин типу л2, як правило, повинні мати світлові отвори площею не менше 1,2 м 2 в зовнішніх стінах на кожному поверсі.

Допускається передбачати не більше 50% внутрішніх сходових клітин, призначених для евакуації, без світлових прорізів в будівлях:
— класів ф2, фз і ф4 — типу н2 або нз з підпором повітря при пожежі;
— класу ф5 категорії в висотою до 28 м, а категорій г і д незалежно від висоти будівлі — типу нз з підпором повітря при пожежі.

Сходові клітини типу л2 повинні мати в покритті світлові отвори площею не менше 4 м 2 з просвітом між маршами шириною не менше 0,7 м або світлову шахту на всю висоту сходової клітки з площею горизонтального перетину не менше 2 м 2 .

Протидимний захист сходових клітин типів н2 і нз повинна передбачатися відповідно до снип 2.04.05. При необхідності сходові клітини типу н2 слід розділяти по висоті на відсіки глухими протипожежними перегородками 1-го типу з переходом між відсіками поза обсягом сходової клітки.

Вікна в сходових клітках типу н2 повинні бути невідкриваються.

Незадимлюваність переходів через зовнішню повітряну зону, що ведуть до незадимлюваних сходових клітин типу н1, повинна бути забезпечена їх конструктивними і об’ємнопланувальними рішеннями: ці переходи повинні бути відкритими, не повинні розташовуватися у внутрішніх кутах будівлі і повинні мати ширину неМенше 1,2 м з висотою огорожі 1,2 м; ширина простінка між дверними отворами в зовнішній повітряній зоні повинна бути не менше 1,2 м, а між дверними отворами сходової клітки і найближчим вікном — не менше 2 м.

Сходові клітини типу л1 можуть передбачатися в будівлях всіх класів функціональної пожежної небезпеки висотою до 28 м; при цьому в будівлях класу ф5 категорій а і б виходи в поверховий коридор з приміщень категорій а і б повинні передбачатися через тамбур-шлюзи з постійним підпором повітря.

Сходові клітини типу л2 допускається передбачати в будівлях i, ii і iii ступенів вогнестійкості класів конструктивної пожежної небезпеки со і с1 і функціональної пожежної небезпеки ф1, ф2, фз і ф4 висотою, як правило, не більше 9 м.
У будівлях висотою більше 28 м, а також в будівлях класу ф5 категорій а і б слід передбачати незадимлювані сходові клітини, як правило, типу hi.

Допускається:
— у будівлях класу ф1. 3 коридорного типу передбачати не більше 50% сходових клітин типу н2;
— у будівлях класу ф1 — 1, ф1.2, ф2, фз і ф4 передбачати не більше 50% сходових клітин типу н2 або нз з підпором повітря при пожежі;
— у будівлях класу ф5 категорій а і б передбачати сходові клітини типів н2 і нз з природним освітленням і постійним підпором повітря;
— у будівлях класу ф5 категорії в передбачати сходові клітини типу н2 або нз з підпором повітря при пожежі;
— у будівлях класу ф5 категорій г і д передбачати сходові клітини типу н2 або нз з підпором повітря при пожежі, а також сходові клітини типу л1 з поділом їх глухою протипожежною перегородкою через кожні 20 м по висоті і з переходом з однієї частини сходової клітини в іншу поза обсягом сходової клітини.

У будівлях з незадимлюваними сходовими клітками слід передбачати протидимний захист загальних коридорів, вестибюлів, холів і фойє.

У будівлях i і ii ступенів вогнестійкості класу со допускається передбачати сходи 2-го типу з вестибюля до другого поверху.
У будівлях висотою не більше 28 м класів функціональної пожежної небезпеки ф1.2, ф2, фз, ф41 і ii ступенів вогнестійкості і конструктивної пожежної небезпеки со допускається застосовувати сходи 2-го типу, що з’єднують більше двох поверхів, при наявності евакуаційних сходових клітин, необхідних нормами.
Ескалатори слід передбачати відповідно до вимог, встановлених для сходів 2-го типу.

2. Вимоги до евакуаційного освітлення

Снип 23-05-95 поширюються на проектування освітлення приміщень будівель і споруд різного призначення, зовнішнього освітлення.

Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне (освітлення безпеки та евакуаційне), охоронне і чергове.

Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях виконання робіт поза будівлями слід передбачати:
— у місцях, небезпечних для проходу людей;
— у проходах і на сходах, службовців для евакуації людей, при числі евакуюються більше 50 чол.;
— по основних проходах виробничих приміщень, в яких працюють більше 50 чол.;
— у сходових клітках житлових будівель висотою 6 поверхів і більше;
— у виробничих приміщеннях з постійно працюючими в них людьми, де вихід з приміщення при аварійному відключенні нормального освітлення пов’язаний з небезпекою травматизму через продовження роботи виробничого обладнання;
— у приміщеннях громадських і допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в приміщеннях можуть одночасно перебувати більше 100 чол.;
— у виробничих приміщеннях без природного світла.

Для евакуаційного освітлення слід застосовувати:
А) лампи розжарювання;
Б) люмінесцентні лампи — в приміщенні з мінімальною температурою повітря не менше 5°с і за умови живлення ламп у всіх режимах напруги не нижче 90% номінального;
В) розрядні лампи високого тиску за умови їх миттєвого або швидкого повторного запалювання як в гарячому стані після короткочасного відключення напруги живлення, так і в холодному стані.

У громадських і допоміжних будівлях підприємств виходи з приміщень, де можуть перебувати одночасно більше 100 чол., а також виходи з виробничих приміщень без природного світла, де можуть перебувати одночасно більше 50 чол. Або мають площу более150 м 2, повинні бути відзначені покажчиками.

Покажчики виходів можуть бути світловими, з вбудованими в них джерелами світла, що приєднуються до мережі аварійного освітлення, і не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (напис, знак і т.п.) висвітлюється світильниками аварійного освітлення.
При цьому покажчики повинні встановлюватися на відстані не більше 25 м один від одного, а також в місцях повороту коридору. Додатково повинні бути відзначені покажчиками виходи з коридорів і рекреацій, що примикають до приміщень, перерахованих вище.

Освітлювальні прилади аварійного освітлення (при відсутності спеціальних технічних засобів охорони) допускається передбачати палаючими, що включаються одночасно з основними освітлювальними приладами нормального освітлення і не палаючими, автоматично включаються при припиненні живлення нормального освітлення.

3. Системи оповіщення людей про пожежу

Нпб 104-03 встановлюють загальний порядок проектування систем оповіщення (со) людей про пожежу в будівлях і спорудах.

3.1. Класифікація систем оповіщення

Оповіщення людей про пожежу повинно здійснюватися:
— подачею звукових і (або) світлових сигналів в усі приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;
— трансляцією мовної інформації про необхідність евакуації.

Управління евакуацією має здійснюватися:
— включенням евакуаційного освітлення;
— передачею по со текстів, спрямованих на запобігання паніки;
— трансляцією текстів, що містять інформацію про направлення евакуації;
— дистанційним відкриванням дверей додаткових евакуаційних виходів.

Сповіщувачі не повинні мати регулятори гучності і повинні підключатися до мережі без рознімних пристроїв. Сигнали оповіщення повинні відрізнятися від сигналів іншого призначення.
Управління системою оповіщення повинно здійснюватися з приміщення пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення, що відповідає вимогам, викладеним в снип 2.04.09.
Нормами передбачено 5 типів систем оповіщення людей про пожежу, що класифікуються за параметрами, наведеними в табл. 1.

Таблиця 1 нпб 104-03

Ширина шляхів евакуації в торговому залі. Ширина коридору по пожежним нормам

3.2. Визначення типів систем оповіщення

Необхідний тип со визначається по табл. 2 нпб 104-03:

1. Підприємства побутового обслуговування, банки (площею пожежного відсіку, м 2):
1-поверхові (до 800) — 1;
2-поверхові — 800-1000) — 2;
3-6 — поверхові (1000-2500) — 3;
Більше 6 поверхів-4 або 5.
2. Перукарні, майстерні з ремонту і т.п., що розміщуються в громадських будівлях площею, м 2: до 300 — 1; більше 300 — 2.

3. Підприємства громадського харчування (місткістю, чол):
-більше 2 — х поверхів (до 50) — 1;
— те ж (50-200) — 2;
— те ж (більше 200) — 3.

Те ж, що розміщуються в підвалі (цок.), незалежно від місткості, — 2.

Примітка для пп. 1-3. приміщення площею понад 200 м 2 , що розміщуються в складі торгових і громадських центрів або громадських будівлях іншого призначення, розглядаються як самостійні зони оповіщення.

4. Будівлі лазень і банно-оздоровчих комплексів з числом місць до 20 — 1; 20 і більше-2.

Примітка. вбудовані лазні (сауни) розглядаються як самостійні зони оповіщення.

5. Будівлі торгових підприємств (площею пожежного відсіку, м 2):
1-поверхові (до 500) — 1;
2-поверхові ( 500-3500) — 2;
3-5-поверхові (більше 3500) — 3.
Торгові зали без природного освітлення-3.

Примітка. торгові зали площею понад 100 м 2 в будівлях іншого призначення розглядаються як самостійні зони оповіщення.

6. Будівлі управлінь, проектних інститутів, нді та інших адміністративних будівель висотою до 6 поверхів-2; від 6 до 16 — 3.

7. Житловий будинок:
— секційного типу від 10 до 25 поверхів-1;
— коридорного типу: до 10 поверхів — 2; від 10 до 25 поверхів — 3.

8. Виробничі будівлі та споруди (категорії виробництва):
1 — поверхові (а, б, в, г, д) т-1;
2-6-поверхові ( а, б) — 3;
2-8-поверхові ( в) — 2;
2-10-поверхові (г, д) — 2.

Територія вибухопожежонебезпечних об’єктів — 3.

Примітки:
1). 1-й тип со допускається поєднувати з селекторним зв’язком.
2). З будівель категорій а і б повинні бути зблоковані з технологічною або пожежною автоматикою.

Часті питання:
Коли потрібен другий евакуаційний вихід в торговому залі магазину?

При площі торгового залу до 15 кв. М. Другий вихід не потрібен, а від 15 до 45 – потрібен аварійний вихід по п. 6.20 снип 21-01-97
Складність полягає в тому – що таке площа торгового залу. Це площа приміщення, де розміщенийТорговий зал, або площа тільки торгового залу, без урахування площ зони продавців, огородженої прилавками (без доступу в цю зону покупців).

Снип 21-01-97 «пожежна безпека будівель і споруд»

6.12* не менше двох евакуаційних виходів повинні мати:

Приміщення підвальних поверхів, призначені для одночасного перебування більше 15 чол. ; в приміщеннях підвальних, призначених для одночасного перебування від 6 до 15 чол., один з двох виходів допускається передбачати відповідно до вимог 6.20, г;

Приміщення, призначені для одночасного перебування більше 50 чол.;

6.20* до аварійних виходів також відносяться:

Г) вихід безпосередньо назовні з приміщень з відміткою чистої підлоги не нижче -4,5 м і не вище +5,0 м через вікно або двері з розмірами не менше 0,75х1,5 м, а також через люк розмірами не менше 0,6х0,8 м; при цьому вихід через приямок повинен бути обладнаний сходами в приямку, а вихід через люк — сходами в приміщенні; ухил цих сходів не нормується;

Сп 1.13130.2009 «евакуаційні шляхи і виходи»

4.2.1 не менше двох евакуаційних виходів повинні мати приміщення підвальних і цокольних поверхів, призначені для одночасного перебування більше 15 чол.; у приміщеннях підвальних і цокольних поверхів, призначених для одночасного перебування від 6 до 15 осіб, один з двох виходів допускається передбачати безпосередньо назовні з приміщень з відміткою чистої підлоги не нижче 4,5 метра і не вище 5 метрів через вікно або двері розміром не менше 0,75.1,5 метра, а також через люк розміром не менше 0,6.0,8 метра. При цьому вихід через приямок повинен бути обладнаний сходами в приямку, а вихід через люк — сходами в приміщенні. Ухил цих сходів не нормується

7.2.5 для розрахунку шляхів евакуації в магазинах число покупців, одночасно знаходяться в торговому залі, слід приймати з розрахунку на одну людину — 3 м 2 площі торгового залу, включаючи площу, зайняту обладнанням.