Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

60

За конструкцією і призначенням свердла поділяються на ряд видів: спіральні і спеціальні (перові або плоскі, для кільцевого свердління, рушничні, комбіновані з іншими інструментами, центрувальні та ін.).

Для свердління отворів частіше застосовують спіральні свердла і рідше спеціальні.

Свердла перові являють собою простий ріжучий інструмент (мал. 94, а). Вони застосовуються головним чином в тріскачках і ручних дрилях для свердління невідповідальних отворів діаметром до 25 мм.

Свердла спіральні з циліндричним і конічним хвостовиками (рис. 94, б, в) використовуються як для ручного свердління, так і при роботі на верстатах (свердлильних, револьверних та ін.).

Свердла для глибокого свердління використовуються на спеціальних верстатах для отримання точних отворів малого діаметра. Під глибоким свердлінням зазвичай розуміють свердління отворів, довжина яких перевищує їх діаметр в 5 і більше разів.

Центрові свердла (рис. 94, г) служать для отримання центрових поглиблень на оброблюваних деталях.

Свердла комбіновані дозволяють проводити одночасну обробку одновісних отворів (рис. 94, д), а також для одночасного свердління і зен — кування або розгортання отворів (рис. 94, е).

Для виготовлення свердел, як правило, застосовують такі інструментальні матеріали: вуглецеву інструментальну сталь марок у10а і у12а, леговані сталі: хромистую марки 9х і хромокремнистую 9хс; быстрорежущую сталь марок р9 і

Спинка зуба «передня поверхня» поперечна кромка

Рис. 95. Елементи спірального свердла

Р18, а також металокерамічні тверді сплави марок вк6, вк8 і т15к6.

Свердла з швидкорізальних сталей роблять зварними: робочу частину — з швидкорізальної сталі, а іншу частину — з менш дорогої конструкційної сталі. Найбільш поширеними є спіральні свердла з швидкорізальних сталей.

Елементи та геометричні параметри спірального свердла. Спіральне свердло має робочу частину, шийку, хвостовик для кріплення свердла в шпинделі верстата і лапку, що служить упором при вибиванні свердла з гнізда шпинделя (рис. 95, а). Робоча частина, в свою чергу, розділяється на ріжучу і направляючу.

Основною для процесу різання є ріжуча частина, на якій розташовані всі ріжучі елементи свердла. Вона складається з двох зубів( пір’я), утворених двома канавками для відводу стружки (рис. 95, б); перемички ( серцевини) — середній частині свердла, що з’єднує обидва зуба (пера); двох передніх поверхонь, по яких збігає
Стружка, і двох задніх поверхонь; двох стрічок, службовців для направлення свердла і зменшення його тертя а стінки отвору; двох головних ріжучих крайок, утворених перетином передніх і задніх поверхонь і виконують основну роботу різання; поперечної кромки (перемички), утвореної перетином обох задніх поверхонь. На зовнішній поверхні свердла між краєм стрічки і канавкою розташована йде по гвинтовий лінії кілька поглиблена частина, звана спинкою зуба.

Зменшення тертя свердла об стінки просвердлюваного отвору досягається також тим, що робоча частина свердла має зворотний конус, тобто діаметр свердла у ріжучої частини більше, ніж на іншому кінці, у хвостовика. Різниця у величині цих діаметрів становить 0,03-0,12 мм на кожні 100 мм довжини свердла.

У свердел, оснащених пластинками твердих сплавів, зворотна конусність приймається від 0,1 до 0,3 мм на кожні 100 мм довжини.

До геометричних параметрів ріжучої частини свердла (рис. 96) відносяться: кут при вершині свердла, кут нахилу гвинтової канавки, передній і задній кути, кут нахилу поперечної кромки (перемички).

Кут при вершині свердла 2ф розташований між головними ріжучими крайками. Він має великий вплив на роботу свердла. Величина цього кута вибирається в залежності від твердості оброблюваного матеріалу і коливається в межах від 80 до 140°; для сталей, чавунів і твердих бронз 2ср = 116 — 118°, для латуней і м’яких бронз 2(р = 130°; для легких сплавів дуралюміна, силумін, електрона і бабіта 2ф = 140°; для червоної міді 2ср = 125°; для ебоніту і целулоїду 2<р = 80-90°.

Рис. 96. Геометричні параметри спірального свердла

З метою підвищення стійкості свердел діаметром від 12 мм і вище застосовують подвійну заточку свердел; при цьому головні ріжучі кромки мають форму не прямий, як при звичайній заточуванні (рис. 96, а), а ламаної лінії (рис. 96, б). Основний кут 2ф = 116-118° (для сталей і чавунів), а другий кут 2ф = 70-75°

Кут нахилу гвинтової канавки позначається грецькою буквою со (омега) (рис. 96, а). Зі збільшенням цього кута процес різання полегшується, поліпшується вихід стружки. Однак свердло (особливо малого діаметра) зі збільшенням кута нахилу гвинтової канавки послаблюється. Тому у свердел малого діаметра цей кут робиться меншим, ніж у свердел великого діаметру.

Кут нахилу гвинтової канавки повинен вибиратися в залежності від властивостей оброблюваного металу. Для обробки, наприклад, червоної міді та алюмінію цей кут потрібно робити рівним 35-40° а для обробки сталі со = 25° і менше.

Якщо розсікти спіральне свердло площиною, перпендикулярній головній ріжучої кромці, то ми побачимо передній кут у (див. 96, в, перетин б-б).

Передній кут у (гамма) в різних точках ріжучої кромки має різну величину: він більше у периферії свердла і помітно менше у його осі. Так, якщо у зовнішнього діаметра передній кут у = 25 — 30°, то у перемички він близький до 0° мінливість величини переднього кута відноситься до недоліків спірального свердла і є однією з причин нерівномірного і швидкого його зносу.

Задній кут свердла а (альфа) передбачений для зменшення тертя задньої поверхні об поверхню різання. Цей кут розглядається в площині а-а, паралельної осі свердла (рис. 96, в). Величина заднього кута також змінюється у напрямку від периферії до центру свердла: у периферії він дорівнює 8-12°, а у осі а = 20-26°

Кут нахилу поперечної кромки у (пси) для свердел діаметром від 1 до 12 мм коливається від 47 до 50° (рис. 96, в), а для свердел діаметром понад 12 мм v = 55°

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кутисвердла, оснащені пластинками твердих сплавів, в порівнянні зі свердлами, виготовленими зі сталей, мають меншу довжину робочої частини, більший діаметр серцевини і менший кут нахилу гвинтової канавки. Ці свердла мають високу стойко
Стью і забезпечують більш високу продуктивність. Особливо ефективне застосування свердел з пластинками твердих сплавів при свердлінні і розсвердлюванні чавуну, твердої сталі, пластмас, скла, мармуру та інших твердих матеріалів.

Свердла, оснащені пластинками твердих сплавів, випускаються чотирьох типів: спіральні з циліндричним хвостовиком (рис. 97, а); спіральні з конічним хвостовиком (рис. 97, б), з прямими канавками і конічним хвостовиком (рис. 97, в) і з косими канавками і циліндричним хвостовиком (рис. 97, г).

У процесі свердління під впливом сили різання ріжучі поверхні свердла стискають прилеглі до них частинки металу. Коли тиск, створюване свердлом, перевищує сили зчеплення частинок металу, відбувається відділення і утворення елементів стружки.

При свердлінні в’язких металів (сталь, мідь, алюміній та ін.) окремі елементи стружки, щільно зчіплюючись між собою, утворюють безперервну стружку, завивається в спіраль. Така стружка називається зливний. Якщо оброблюваний метал крихкий, як, наприклад, чавун або бронза, то окремі елементи стружки надламуються і відокремлюються один від одного. Така стружка, що складається з окремих роз’єднаних між собою елементів (лусочок) неправильної форми, носить назву стружки надлому.

В процесі свердління розрізняються наступні елементи різання: швидкість різання, глибина різання, подача, товщина і ширина стружки (рис. 98).

Рис. 98. Елементи різання: а-при свердлінні; б — при рассверливании

Головне робочий рух свердла (обертальний) характеризується швидкістю різання.

Швидкість різання-це шлях, що проходить в напрямку головного руху найбільш віддаленої від осі інструменту точкою ріжучої кромки в одиницю часу. Прийнято швидкість різання позначати латинською літерою v і вимірювати в метрах в хвилину. Якщо відомі число оборотів свердла і його діаметр, неважко визначити швидкість різання. Вона підраховується за загальновідомою формулою

V = | / 00-м / хв

Де о-діаметр інструменту (свердла) в мм; п — число оборотів свердла в хвилину; я-постійне число, приблизно рівне 3,14. Якщо відомі діаметр свердла і швидкість різання, то число оборотів п можна обчислити за формулою

Актуальные бизнес-идеи на 2016 год

Кризис – не приговор и не причина опускать руки. Предприимчивым и умным бизнесменам этот период дарит новые возможности. Анализ тенденций на рынке показал, что в 2016 году некоторые направления будут особо востребованы. Каждый, кто сумеет занять перспективную нишу, получит значительное преимущество и сможет использовать неблагоприятные условия себе во благо. Предлагаем вашему вниманию самые актуальные-бизнес идеи на 2016 год.

1.ремонт телефонов

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Рынок мобильных устройств растет немыслимыми темпами. Согласно статистике, продолжительность эксплуатации смартфона составляет от 1-о до 3-х лет в зависимости от возраста владельца. Молодежь меняет телефоны чаще. Это связано с появлением на рынке новых моделей, но чаще из-за поломок. Буквально год назад цены на электронные устройства позволяли не утруждаться с ремонтом и просто купить новый гаджет. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В мастерские по ремонту обращаются все чаще, в ближайшие годы эта услуга будет очень востребована.
Если не разбираетесь в электронике, соберите команду специалистов и возьмите на себя обязанности по поиску клиентов, руководству и планированию.

2.мобильный салон красоты

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Передвижные кофейни, автосервисы, фотостудии, чистка подушек и прочие виды услуг на колесах стали привычным явлением. Но можно с легкостью организовать фургон с небольшим салоном красоты. Эта услуга уже показала свою жизнеспособность в европейских странах и очень понравилась клиентам. Они могут сэкономить время, для предпринимателя передвижной салон красоты станет шикарной возможностью сократить расходы на организацию бизнеса.
Не стоит ограничиваться услугами на дому у клиента. Вы можете передвигаться по городу или курсировать между маленькими населенными пунктами, жительницы которых не имеют доступа к профессиональным услугам визажиста, парикмахера и другим видам косметологических услуг.
Студию можно организовать в просторном фургоне или переоборудованном автобусе. Те, кто уже начал работать в этом направлении, загружены заказами и работают по 7 дней в неделю с 9-00 до 24-00. В 2016 году эта услуга будет пользоваться огромным спросом.

3.скупка старой бытовой техники

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Эта идея не относится к разряду новаторских, но в ближайшие годы будет очень востребована. Заработать на скупке старых бытовых приборов можно двумя способами:
— извлечение и продажа драгоценных металлов и радиодеталей.
— разборка и продажа запчастей или использование их для ремонта бытовой техники.
В кризисные периоды спрос на покупку новых приборов падает. Но растет потребность в услугах по ремонту. Используя рабочие запчасти из непригодной бытовой техники, мастерские зарабатывают больше.

4.кабины для курения

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Запрет на курение в общественных местах вызвал неоднозначную реакцию. Те, кто не курит, рады нововведению. Заядлые курильщики восприняли новый закон как дискриминацию и требуют обустроить специальные места, в которых можно комфортно и не опасаясь штрафа предаться этой пагубной привычке.
Достойный вариант предложили в японии и южной корее. Технологи разработали специальные кабинки для курения – комфортные, с хорошей вытяжкой и устройством для нейтрализации табачного дыма. Производством этих кабинок в россии пока занимаются несколько компаний. Спрос на них очень высокий. Тот, кто организует выпуск новинки в следующем году, сможет получить большие прибыли и значительное преимущество.

5.продажа и доставка на дом экологически чистых продуктов

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

В последние годы потребители в разных странах начали массово отказываться от овощей и фруктов, выращенных с использованием синтетических химических веществ. Интерес к экологически чистой продукции растет, и эта тенденция будет сохраняться.
Вы можете организовать собственное фермерское хозяйство, построенное на принципах органического земледелия. Можно выбрать выращивание овощных культур, зелени, содержание домашней птицы или скота. Прибыльный вариант – разведение рыбы. Продажа может осуществляться на рынке или через собственную сеть магазинов экологически чистой продукции – все зависит от размера хозяйства.
Второй путь – оптовая закупка продуктов у проверенных фермерских хозяйств, упаковка и перепродажа через собственные магазины. Доставка актуальна для мегаполисов. Очень популярное нововведение – доставка на дом овощей, ягод и фруктов прямо на дом, минуя магазин. Заказы оформляются накануне, через сайт хозяйства.

6.торговля в дорожных пробках

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Это явление характерно для мегаполисов. Жители большого города уже смирились с необходимостью терять в пробках по 2-3 часа в день. Многие приспособились к этой проблеме и стараются использовать время рационально – ведут переговоры по телефону, решают вопросы по скайпу, слушают аудиокниги.
Для уличных торговцев пробки также стали новой возможностью подзаработать. Они предлагают автомобилистам напитки, закуски, печенье и мороженое, прессу и популярные книги. Со стороны эта торговля выглядит неоднозначно, ведь качество продуктов и напитков весьма сомнительно. Совсем другое дело, если продажу будут осуществлять продавцы с мини-холодильниками в форме уважаемой сети, гарантирующей качество товаров.

7.туризм

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Агентства, специализирующиеся на организации отдыха за рубежом, испытали серьезные потери. Многие предприниматели свернули бизнес, те, кто сумели выдержать потрясения и остались на рынке, продемонстрировали надежность и системный подход к ведению дел. Тем не менее, туристическая ниша осталась перспективной. Люди будут отдыхать, просто сейчас они ищут возможности для туризма в пределах страны.
Шикарные возможности для создания базы отдыха, курорта или организации увлекательных туров в стиле эко-туризма есть во всех регионах. Множество незаслуженно забытых исторических достопримечательностей, красивейшие природные уголки, необъятные возможности для экстремального отдыха – все это присутствует в изобилии. Выбирайте все, что пожелаете. Размер стартового капитала важен лишь при намерении построить презентабельный курорт. Многие направления не требуют значительных капиталовложений.

8.организация квестов

Свердло спіральне: опис, застосування. Основні поняття про процеси обробки отворів і ріжучому інструменті, використовуваному на свердлильних верстатах типи свердел конструкція і основні кути

 

Это одно из направлений экстремального отдыха. Хотя, далеко не все квесты связаны с адреналином. Идея проста и пользуется огромной популярностью среди молодежи. Если вы умеете писать сценарии, придумайте сюжет и пригласите желающих поучаствовать в его реализации. Это очень увлекательное развлечение, которое станет ярким событием в скучной и однообразной повседневной жизни.
Несмотря на массу предложений от предпринимателей, работающих в этой сфере, для новичков с интересными идеями место и клиенты найдутся обязательно.

9.востребованные направления сельского хозяйства

&1&

 

Для производителей сельскохозяйственной продукции наступающий год может быть очень удачным. Некоторым направлениям обещана поддержка государственных структур, выделяются гранты на развитие. В перечень самых перспективных сфер агропромышленного комплекса входят:
— разведение свиней.
— разведение бройлеров.
— разведение овец.
— разведение осетровых.
— выращивание зерна.
— выращивание белых грибов.
— выращивание спаржи.
Высоким спросом будут пользоваться и молочные продукты. Но разведение крупного рогатого скота не приносит быстрых прибылей, выход на нормальную прибыль достигается через 4-5 лет.

10.разработка интернет ресурсов

&1&

 

Любая компания, желающая добиться успеха и узнаваемости бренда, обязана иметь представительство в сети интернет. Услуги программистов, разработчиков мобильных приложений, сео-оптимизаторов, веб дизайнеров и специалистов других направлений очень востребованы. Это общий тренд, который сохранится надолго.

11.посредническая деятельность

&1&

 

Самая важная задача для любой компании и каждого предпринимателя – поиск новых клиентов. Не важно, насколько хорош ваш продукт, если его не покупают. Реклама, маркетинговые акции, привлекательные цены не всегда работают или не приносят ожидаемого эффекта.
Компании готовы платить щедрые комиссионные посреднику, который приведет к ним и поможет заключить договор с крупным клиентом или новым оптовым покупателем. Далеко не каждый сумеет справиться с этой задачей. При наличии таланта, знаний в определенной сфере и безупречной репутации можно добиться выдающихся успехов.

З трубки, обтискаючи яку, отримують пряму канавку для відводу стружки з кутом 110…120° і порожнину для підведення охолоджуючої рідини.

Кільцеві-пустотілі свердла, що перетворюють в стружку тільки вузьку кільцеву частину матеріалу.

Центрувальні — застосовують для свердління центрових отворів в деталях.

По конструкції хвостовій частині бувають:

  Циліндричні

  Конічні

  Чотиригранні

  Шестигранні

  Тригранні

За способом виготовлення бувають:

  Цільні — спіральні свердла зі швидкорізальної сталі марок р9, р18, р9к15 діаметром до 8 мм, або з твердого сплаву діаметром до 6 мм

  Зварні — спіральні свердла діаметром більше 8 мм виготовляють зварними (хвостову частину з вуглецевої, а робочу частину з швидкорізальної сталі).

  Оснащені твердосплавними пластинками — бувають з прямими, косими і гвинтовими канавками (в тому числі з ω=60° для глибокого свердління).

  Зі змінними твердосплавними пластинами — так само називаються корпусними (оправлення, до якої кріпляться пласти, називають корпусом). В основному, використовуються для свердління отворів від 12 мм і більше.

  Зі змінними твердосплавними головками — альтернатива корпусних свердел.

Спіральне свердло має наступні основні частини (рисунок 25): ріжуча 3, напрямна 1 або калібруюча, хвостовик 5 і сполучна 4 (шийка). Ріжуча і напрямна частини в сукупності складають робочу частину 2 свердла, забезпечену двома гвинтовими канавками 8.

Ріжуча частина спірального свердла складається з двох зубів, які в процесі свердління своїми ріжучими крайками 9 врізаються в матеріал заготовки і зрізають його у вигляді стружки, яка потім відводиться по гвинтових канавках. Робоча частина є основною частиною свердла. Умови роботи свердла визначаються головним чином конструкцією ріжучої частини свердла.

Передніми поверхнями 10 свердла є поверхні гвинтових канавок, по яких сходить стружка. Задніми поверхнями 11 свердла є поверхні зуба свердла, звернені до поверхні різання (по якій відбувається відділення стружки від заготовки). Задні поверхні можуть бути заточені як плоскі, гвинтові, конічні або циліндричні поверхні. Лінія перетину задніх поверхонь обох зубів свердла утворює поперечну ріжучу кромку 13, розташовану в центральній зоні свердла.

Напрямна частина свердла необхідна для створення напрямку при роботі інструменту. Тому вона має дві напрямні гвинтові стрічки (спіральні фаски) 12, які беруть участь в оформленні (калібруванні) поверхні обробленого отвору. Крім цього напрямна частина свердла служить запасом для переточування інструменту.

Малюнок 25-спіральне свердло

Хвостовик, який може бути конічної (з лапкою 6) (малюнок 25, а ) або циліндричної (з повідцем 7 і без повідка) (малюнок 25, б ) форми, служить для закріплення свердла на верстаті. Він за допомогою циліндричної шийки з’єднується з робочою частиною свердла. Найбільш часто робоча частина свердла виготовляється з швидкорізальної сталі, а хвостовик зі сталі 45. Робоча частина і хвостовик з’єднуються зварюванням. У промисловості використовують також твердосплавні свердла. Ріжуча частина цих свердел оснащується пластинками твердого сплаву. У твердосплавних свердел малого діаметра повністю вся робоча частина може виготовлятися з твердого сплаву.

Діаметри просвердлених отворів завжди більше діаметра свердла, яким вони оброблені. Різниця діаметрів свердла і просвердленого їм отвори називають розбивкою отвору . Для стандартних свердел діаметром 10…20 мм розбивка становить 0,15 … 0,25 мм.причиною розбивки отворів є недостатня точність заточування свердел і несоосность свердла і шпинделя свердлильного верстата.

Для зменшення розбивки і для запобігання можливого защемлення свердла в просвердлюваному отворі діаметр свердла в напрямку від ріжучої частини дещо зменшується. Зменшення діаметра прийнято називати зворотною конусністю і визначати різницю δ діаметрів на відстані l 0 = 100 мм довжини робочої частини.

3.1.2 геометричні параметри

Кутом нахилу гвинтової канавки ω (див.малюнок 25, в ) називається кут, утворений віссю свердла і дотичній до вершини гвинтової лінії перетину передньої поверхні свердла з циліндричною поверхнею, вісь якої збігається з віссю свердла і діаметр, який дорівнює діаметру свердла.

Ріжучі кромки нахилені до осі свердла і утворюють між собою кут при вершині 2φ (головний кут в плані). Зі збільшенням кута при вершині свердла зменшується активна довжина ріжучої кромки і збільшується товщина зрізу, що призводить до збільшення зусиль, що діють на одиницю довжини ріжучих крайок, і сприяє підвищенню інтенсивності зносу свердла. Відомо, що нормальна робота свердла може мати місце тоді, коли надійно забезпечується висновок стружки по канавках і не спостерігається її защемлення і пакетування. Як показують дослідження, збільшення кута при вершині 2φ призводить до більш плавного зміни передніх кутів уздовж ріжучої кромки, що сприятливо відбивається на ріжучої здатності свердла.

Задній кут α є важливим елементом конструкції свердла, його розмір значною мірою впливає на стійкість інструменту.

Заточка спіральних свердел

Для видалення зношених ділянок інструменту, утворення нових лез і відновлення ріжучих властивостей були розроблені всілякі способи заточування стандартних свердел.

Форма заточування свердла вибирається в залежності від властивостей оброблюваних матеріалів і діаметра інструменту. Основні форми заточок спіральних свердел наведені на малюнку 26.

Нормальна без підточек – н) — для свердел діаметром до 12 мм.застосовується для свердел універсального застосування при обробці сталі, сталевого лиття, чавуну.

Нормальна з підточуванням поперечної кромки – нп) — для обробки сталевого лиття з σ в ≤ 500 мпа з незнятою кіркою. Підточка поперечної кромки зменшує її довжину, що покращує умови різання.

Нормальна з підточуванням поперечної кромки і стрічки (нпл) – для свердел діаметром 12…80 мм.застосовується для обробки сталі, сталевого лиття з σ в>500 мпа зі знятою кіркою, чавуну з незнятою кіркою. Підточка стрічки до ширини 0,1-0,2 мм на довжині 3-4 мм зменшує тертя в найбільш напруженій ділянці свердла і покращує умови різання.

Подвійна з підточуванням поперечної кромки – дп) — для обробки сталевого лиття з σ в ≥ 500 мпа і чавуну з незнятою кіркою. Збільшується довжина ріжучої кромки, зменшується товщина стружки, поліпшується відведення теплоти, значно збільшується стійкість.

Подвійна з підточуванням поперечної кромки і стрічки (дпл) – для свердел універсального застосування при обробці сталевого лиття з σ в>500 мпа і чавуну зі знятою кіркою.

Подвійна з підточуванням і зрізаною поперечною кромкою – дп-2) — для обробки крихких матеріалів.

В арсеналі як домашнього, так і професійного майстра має бути безліч різних інструментів. Свердла незамінні для здійснення цілого спектру робіт. Сьогодні їх існує безліч різновидів. Однак свердло спіральне набуло найбільшого поширення. Це пояснюється рядом його особливостей і функцій. Пристрій цього інструменту, а також сфера його застосування заслуговують на особливу увагу.

Загальні відомості

Свердло являє собою ріжучий елемент інструменту, який робить отвори в різних матеріалах. Їх існує безліч різновидів. Підбирають тип фрези, виходячи з особливостей і умов роботи. За своїми характеристиками свердла для перфоратора, дрилі повинні бути твердіше, ніж матеріал.

Призначення свердел різне. Вони можуть застосовуватися для обробки металу, дерева, бетону, скла, кахлю. У кожного інструменту в залежності від призначення існують свої особливості.

Найбільшого поширення сьогодні отримало свердло спіральне. Його ще називають гвинтовим. Воно має циліндричну форму і має ряд конструктивних особливостей.

Пристрій свердла

Свердло спіральне має три основні елементи. Це робоча частина, хвостовик і шийка фрези. У першому відділі знаходяться дві спіральні гвинтові канавки. Це ріжучий елемент. Також вони добре відводять стружку з робочого місця. Якщо техніка володіє такою можливістю, саме по цих канавках подається мастильний матеріал в область свердління.

&1&

Робоча частина складається з ріжучого і калібрувального відділу. Останню ще називають стрічкою. Це вузька смуга, яка продовжує поверхню канавки на фрезі. Ріжучий відділ складається з двох головних і двох допоміжних крайок. Вони розташовані уздовж циліндра фрези по спіралі. Також до цієї частини відносять поперечну кромку. Вона має конусоподібну форму і розташована на кінці свердла.

Щоб надійноЗакріпитися в верстаті або ручному інструменті, фреза володіє хвостовиком. Він може володіти лапкою для вилучення свердла з гнізда або повідець. Останній забезпечує передачу крутного моменту від патрона інструменту.

Шийка потрібна для виходу коли здійснюється шліфування робочої частини.

Особливості виробу

Свердла для перфоратора, верстата, які мають спіральну форму, сьогодні найбільш популярні. Це пояснюється їх особливими характеристиками. Вони добре спрямовані в отворі, а також мають великий запас під переточку. Через особливості конструкції така фреза добре відводить стружку і легко подає змащувальні матеріали до робочої поверхні. Ці особливості роблять представлену різновид свердел дуже популярною.

Для правильного позначення геометричних параметрів існують свої позначення. Діаметр свердла при цьому може бути самим різним. Однак позначення залишаються одні й ті ж. Кут кінчика при вершині іменується як 2φ. Нахил канавок позначається буквою ω, а кінцевий поперечної кромки — ψ. Передній кут на кресленнях іменується як γ, а задній — α.

Всі разом ці показники називаються геометрією свердла. Вона відображає положення канавок, ріжучих крайок, а також їх кути нахилу.

Різновиди інструменту

Бере до уваги такий важливий показник, як форма хвостовика. Вона може бути наступних різновидів:

 1. фреза з циліндричним хвостовиком (гост 2034-80).
 2. свердла з конічним хвостовиком (гост 10903).
 3. інструмент з конічним хвостовиком (гост 22736).

Щоб майстер мав можливість виконати всі поставлені перед ним завдання, свердло випускають різних типів. У першому варіанті фреза кріпиться в трехкулачковом патроні або іншому призначеному пристосуванні.

Свердло спіральне з циліндричним хвостовиком може бути виготовлено в короткому, середньому і довгому виконанні. Такий інструмент має 3 класи точності: підвищена (а1), нормальна (в1) і нормальна (в). Вони можуть виготовлятися як зварним, так і цільним способом. Хвостовик не повинен мати кільцеві тріщини, непровар або поверхневі раковини.

&1&

Конічні різновиди кріпляться безпосередньо в шпинделі обладнання йди перехідній втулці (якщо розмір не збігається).

Конічний хвостовик

При виготовленні фрези з конічним хвостовиком представленого типу використовують кілька різних стандартів. Свердло спіральне (гост 10903) застосуємо для виробів нормальної довжини. До цієї групи також відноситься ще кілька стандартів, які використовують в процесі виготовлення довгих, подовжених фрез. Ці інструменти можуть випускатися з шийкою або без неї. Причому її розмір ніяк не регламентується.

&1&

Фреза з конічним хвостовиком (гост 22736) регламентує випуск виробів діаметром 10-30 мм, які мають вони можуть бути виконані в укороченому або нормальному вигляді. Для цих виробів може бути підвищеним (а) і нормальним (в).

Свердла з конічним хвостовиком діаметром більше 6 мм виготовляються зварним способом. Для більш вузьких перетинів допускається застосовувати цілісний тип виготовлення.

Свердла для металу

Крім розбивки фрез за принципом форми хвостовика, існує класифікація щодо матеріалу обробки. Фреза може бути призначена для металу, бетону, існує також свердло по дереву. Спіральне робоче місце може бути застосовано для всіх різновидів матеріалу. Різниця полягає тільки в конструкції інструменту.

&1&

Залежно від типу металу підбирають вони застосовні для легованих, нелегованих сталей, чавуну, сплавів, кольорових металів. Іноді їх застосовують для обробки твердих пластмас. Від товщини і твердості робочої зони залежить довговічність використання виробу. Це універсальний тип інструменту. Свердло по металу може повноцінно просвердлити отвір навіть в деревині.

Якщо інструмент повільно занурюється і сильно нагріває матеріал, потрібно проводити його заточку. Якщо його діаметр не перевищує 12 мм, процедура проводиться вручну. Але для більшого розміру фрези застосовується для заточування спеціальне обладнання.

Свердло по бетону

Одним з найважчих в обробці матеріалів є бетон. Він вимагає застосування інструменту з особливими наварними пластинами з твердого сплаву. Їх прийнято називати побідитовими. Сьогодні будь-які твердосплавні насадки називають таким чином.

&1&

Такий інструмент в процесі обробки матеріалу залишає отвори діаметром більше, ніж саме свердло. Це пов’язано з його биттям. Якщо застосовується дриль, хвостовик свердла може бути циліндричним. Для перфоратора застосовують інший тип кріплення. Він називається sds. Їх існує кілька типів. Така система дозволяє швидко міняти насадки в перфораторі та іншої техніки.

Точити такі свердла можливо. Однак слід стежити, щоб інструмент не перегрівся. В іншому випадку може відвалитися твердосплавна пластина.

Свердло по дереву

Відповідне спіральне виготовляють зі звичайної високоміцної сталі. Такий матеріал не висуває серйозних вимог до матеріалу фрези, його формі. Це звичайнісіньке свердло. Досить просто можна загвинтити в м’яку деревину або дсп звичайний саморіз. Для цього не буде потрібно застосовувати свердло. Однак існують такі ситуації, де без нього не обійтися.

&1&

Якщо потрібно зробити отвір до 600 мм глибиною, слід застосовувати гвинтові різновиди фрези. Їх діаметр може бути від 8 до 25 мм.довжина їх може бути різна. Це зручно, якщо потрібно зробити некрізний або наскрізний отвір. Якщо потрібно, використовують подовжувач.

При проведенні висвердлювання бурав після декількох оборотів дістають з матеріалу, очищають від стружки. Потім продовжують роботу. Їх довжина може становити 300, 460 і 600 мм.

Ознайомившись з основними характеристиками і способом застосування такого інструменту, як свердло спіральне, кожен може підібрати для себе правильну різновид. Це дуже популярний тип фрез. Їх неповторні якості, широкий спектр застосування роблять їх дуже затребуваними.

Свердло має: дві головні ріжучі кромки, утворені перетином передніх гвинтових поверхонь канавок, по яких сходить стружка, із задніми поверхнями, зверненими до поверхні різання; поперечну ріжучу кромку (перемичку), утворену перетином обох задніх поверхонь; дві допоміжні ріжучі кромки, утворені перетином передніх поверхонь з поверхнею стрічки.

Стрічка свердла-вузька смужка на його циліндричній поверхні, розташована уздовж гвинтової канавки і забезпечує напрямок свердла при різанні. Кут нахилу гвинтової канавки v кут між віссю свердла і дотичній до гвинтової лінії по зовнішньому діаметру свердла (v=20-30 градусам). Кут нахилу поперечної ріжучої кромки (перемички) j — гострий кут між проекціями поперечної і головної ріжучих крайок на площину, перпендикулярну осі свердла (j=50-55 градусам).

Кут ріжучої частини (кут при вершині) 2 j — кут між головними ріжучими крайками при вершині свердла (2 j=118 градусам). Передній кут g-кут між дотичною до передньої поверхні в даній точці ріжучої кромки і нормаллю в тій же точці до поверхні обертання ріжучої кромки навколо осі свердла.

По довжині ріжучої кромки передній кут g є величиною змінною. Задній кут a-кут між дотичній до задньої поверхні в даній точці ріжучої кромки і дотичній в тій же точці до кола її обертання навколо осі свердла. Задній кут свердла-величина змінна: a=8-14 градусів на периферії свердла і a=20-26 градусів — ближче до центру свердла.

Елементи спірального свердла:

1 — ріжуча кромка, 2 — передня поверхня, 3 — задня поверхня, 4 — поперечна кромка, 5 — канавка, 6-стрічка

Для свердління дерева, дсп, м’яких і твердих пластиків і металів підійде звичайне свердло з високоміцної сталі. Для каменю, цегли або бетону — твердосплавне свердло. У таких свердел на наконечнику напаяні пластини з твердих (твердіше бетону і каменю) сплавів. В якості такого зазвичай використовується победіт-звідси і назва»победітовие свердла».

Побідитові свердла матеріал не ріжуть, а кришать, тому для свердління стіни підходять ідеально, але для роботи по дереву, пластику або сталі не годяться. Такі свердла не ріжуть дерево, а рвуть його волокна — отвір виходить «кошлатим», негарним і має більший діаметр, ніж треба.

Для більш твердих матеріалів (наприклад, граніт) використовуються свердла з твердими або середньої твердості побідитовими пластинами, а для більш м’яких матеріалів (цегла, м’який бетон і т.п.) можна використовувати свердла з м’якими або середньої м’якості пластинами.

Обробка отворів

Зенкерування. ЗенкерОбробляють отвори, попередньо штамповані, литі або просвердлені. Малюнок-а). Припуск під зенкування (після свердління) становить 0,5-3 мм на сторону. Зенкер вибирають в залежності від оброблюваного матеріалу, виду (наскрізне, ступінчасте, глухе) і діаметра отвору і заданої точності обробки.

Зенкер має три і більше ріжучі кромки, тому при зенкеруванні знімається більш тонка стружка і виходять більш точні отвори, ніж при свердлінні; він міцніше свердла, завдяки чому подача при зенкеруванні в 2,5-3 рази перевищує подачу при свердлінні.

Зенкерування може бути як попередньою (перед розгортанням), так і остаточною операцією. Крім обробки отворів зенкери застосовуються для обробки торцевих поверхонь. Для підвищення точності зенкерування (особливо при обробці литих або штампованих глибоких отворів) рекомендується попередньо розточити (різцем) отвір до діаметра, рівного діаметру зенкера на глибину, приблизно рівну половині довжини робочої частини зенкера.

Для обробки високоміцних матеріалів (>750 мпа) застосовують зенкери, оснащені пластинами з твердого сплаву. Швидкість різання для зенкерів з швидкорізальної сталі така ж, як і для свердел.

Швидкість різання твердосплавних зенкерів в 2-3 рази більше, ніж зенкерів з швидкорізальної сталі. При обробці високоміцних матеріалів і лиття по кірці швидкість різання твердосплавних зенкерів слід зменшувати на 20-30%.

&1&

Розгортання. Для отримання отворів високої точності і якості оброблюваної поверхні застосовують розгортання. Малюнок-б). Розгортка має значно більше ріжучих крайок, ніж зенкер, тому при розгортанні знімається більш тонка стружка і виходять більш точні отвори, ніж при зенкеруванні. Отвори діаметром до 10 мм розгортають безпосередньо після свердління.

Перед розгортанням отворів більшого діаметру їх попередньо обробляють, а торець підрізають. Припуск під розгортання t=0,15 — 0,5 мм для чорнових розгорток і 0,05-0,25 мм для чистових розгорток. При роботі чистовими розгортками на токарних і токарно-револьверних верстатах застосовують хитні оправлення, які компенсують розбіжність осі отвору з віссю розгортки.

Для того щоб забезпечити високу якість обробки, свердління, зенкерування (або розточування) і розгортання отвору виробляють за одну установку заготовки в патроні верстата. Подача при розгортанні сталевих деталей 0,5 — 2 мм/об, а при розгортанні чавунних деталей 1-4 мм/об. Швидкість різання при розгортанні 6-16 м / хв. Чим більше діаметр оброблюваного отвору, тим менше швидкість різання при однаковій подачі, а при збільшенні подачі швидкість різання знижують.

Забезпечення якості обробки при свердлінні

Свердління отворів з паралельними осями

Залежно від характеру виробництва одночасна обробка цих отворів проводиться або на багатошпиндельних верстатах з регульованим положенням шпинделів, або багатошпиндельними головками, встановленими на одно-шпиндельних верстатах або силових головках агрегатного верстата. При свердлінні із застосуванням багатошпиндельних головок свердло направляється по кондукторних втулках, що встановлюються в кондукторі або в притискної кондукторної плиті. В останньому випадку оброблювану деталь встановлюють на столі верстата в пристосуванні, яке орієнтується з многошпиндельной головкою за допомогою напрямних колонок.

Свердління бічних отворів

При обробці на багатошпиндельних верстатах чотирьох і більше отворів, застосування ручної подачі виявляється нераціональним, з причини збільшення осьових зусиль і нерівномірності подач. У зв’язку з цим набули поширення спеціальні багатопозиційні верстати з пневмогідравлічним приводом. На такому верстаті можлива обробка деталей, що мають радіально розташовані отвори в різних по висоті площинах переналагодження верстата полягає в зміні кондуктора, затискних цанг, свердел і установці свердлильних головок під відповідним кутом.

Швидке переналагодження, невеликі втрати часу, суміщення машинного часу при свердлінні дають можливість застосовувати цей верстат в умовах серійного і навіть дрібносерійного виробництва.