Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

374

Зазвичай з розумінням різниці між голосними і приголосними у дітей не виникає серйозних труднощів. А ось на твердих і м’яких приголосних слід зупинитися докладніше.

як навчити дітей розрізняти тверді і м’які приголосні звуки

Найперше, чому потрібно навчити дитину: твердими і м’якими можуть бути приголосні звуки, але не букви.

Типова помилка:
Діти плутають звук і букву. Пам’ятаємо, що звук – звучить, а буква-це значок, він пишеться. Буква не може бути твердою або м’якою, твердим або м’яким за вимовою може бути тільки приголосний звук.

Іноді дітям вдається досить легко навчитися розрізняти на слух м’які і тверді звуки.
Але буває, що це дається з працею, і в такому випадку на допомогу прийдуть ознаки, за якими можна відрізняти тверді звуки від м’яких.

відмінні ознаки м’яких і твердих звуків

який звук стоїть після приголосного:

 • якщо після приголосного звуку стоїть голосний а, о, у, е, и-то приголосний твердий.
 • якщо після приголосного стоїть голосний і, е, ю, я-то приголосний м’який.

Відпрацювання на прикладах:
У словах «мама», «нора» – приголосні тверді, тому що після них йдуть «а»і «о».
У словах «лети«,» няня « – приголосні м’які, тому що після них йдуть» е«,» і«,»я».

 • якщо після приголосного звучить інший приголосний-то перший приголосний буде твердим.
 • є звуки, які можуть бути тільки твердими, і звуки, які можуть бути тільки м’якими, незалежно від того, який звук чується і яка буква пишеться після них.

Завжди тверді звуки-ж, ш, ц.
Завжди м’які-й, ч, щ .
Поширеним способом вивчити ці звуки є простий прийом: пишемо букви, що передають ці звуки, в рядок, і підкреслюємо «й, ч, щ». Підкреслення символізує подушечку, на якій сидять м’які звуки. Подушечка м’яка, значить і звуки м’які.

м’який знак і твердий знак

 • якщо приголосний в кінці слова, і після нього стоїть буква » ь » — то приголосний м’який.

Це правило легко застосувати, якщо дитина бачить написане слово, але воно не допоможе, якщо дитина виконує завдання на слух.

рух мови при вимові м’яких і твердих звуків

При вимові м’якого звуку мова рухається трохи вперед, наближаючись до неба (або торкаючись його) своєю серединою.
При вимові твердих звуків мова не рухається вперед.

таблиця ознак твердих і м’яких звуків

Тверді:

 1. перед а,о,у,е, и.
 2. в кінці слова перед приголосним.
 3. ж, ц, ш.

М’які:

 1. перед голосними е, е, і, ю, я.
 2. якщо після приголосного стоїть м’який знак (пил, кір).
 3. й, ч, щ.

Демонструється картинка або просто список тематичних слів, і дається завдання вибрати слова з м’якими або твердими приголосними. Наприклад:

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

дзвінкі і глухі приголосні звуки

У російській мові 11 пар дзвінких/глухих приголосних.
Фонетична відмінність між дзвінкими і глухими приголосними полягає в напрузі голосових зв’язок. Глухі звуки вимовляються за допомогою шуму, без напруги зв’язок. Дзвінкі звуки вимовляються голосом, викликаються коливанням голосових зв’язок, тому що повітря з шумом виходить з гортані.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні
Мнемонічний прийом для запам’ятовування глухих звуків:
Завчіть фразу: «стьопка, хочеш щец? — фі!». Всі приголосні звуки тут-глухі.

приклади завдань для дітей

Завдання на тренування відмінності парних приголосних можуть складатися на кожну пару за наступним принципом (на прикладі пари д / т):

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні
Завдання на відмінність пари приголосних г / к

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Так, голосних звуків в російській мові всього шість: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. На листі ці звуки позначаються відповідними літерами, згідно орфографії.

на жаль, іноді називають звуками літери — йотовані голосні. Це помилка. Голосні літери » я», «е», «е», «ю» в словах позначають або м’якість попереднього приголосного («мед»), або відразу два звуки («дзига» [йула], маяк [майак].

Звичайно, якщо подивитися ширше, то можна помітити, що, наприклад, звук [а] не однаковий в різних частинах слова. Під наголосом він максимально чітко, але чим далі його позиція від ударної, тим він менш чіткий. В це називається редукцією або редукуванням.

При звуковому аналізі слів, при записі транскрипції для ударних і ненаголошених звуків вживаються різні значки. Але в рамках шкільного курсу досить знати, що голосних звуків в російській мові всього шість.

Приголосні звуки і приголосні букви

З звуками і буквами дещо простіше. Хоча теж є свої особливості.

Букв, як було вже сказано, 21. А приголосних звуків-37. У російській мові розрізняються по твердості-м’якості і по дзвінкості-глухості.

Більшість приголосних звуків є парними по твердості-м’якості. Це [[б] — [б»]; [в] — [в»]; [г] — [г»]; [д] — [д»]; [з] — [з»]; [к] — [к»]; [л] — [л»]; [м] — [м»]; [н] — [н»]; [п] — [п»]; [р] — [р»]; [с] — [с»]; [т] — [т»]; [ф] — [ф»]; [х] — [х»]. Всього 15 пар. Решта приголосні мають або завжди тверде ([ж], [ш], [ц]), або м’яке ([й»], [ч»], [щ»]). Разом, виходить 36 приголосних звуків. На особину стоїть 37-й приголосний звук [ж’:].

приголосний звук [ж’:] – м’який, довгий. Він використовується значно рідше інших приголосних звуків. Зустрічається він в таких словах, як» віжки»,» дріжджі», а також при вимові слова» дощ»: [дождь’:]

За дзвінкості-глухості більшість приголосних звуків також є парними. Таких пар 11. Завжди дзвінкі, відповідно, непарні: [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’], [ж’:]. Завжди: [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’].

Разом, в російській мові 37 приголосних звуків, 6 голосних. А всього-43 звуку.

15. Звуковье
16. Звуковия
17. Звуковья
18. Аналуза
19. Аналуз

Наголос являє собою виділення інтонацією окремого слова в слові. При цьому в російській мові наголос може падати на будь-який склад. А чи існують голосні, які обов’язково є ударними?

Наголос — це особливий спосіб виділення складу в слові, здійснюваний за допомогою інтонації. Фактично наголос служить додатковим засобом смислової ідентифікації слова: адже деякі слова в російській мові абсолютно ідентичні при написанні, і тільки наголос відрізняє їх один від одного. Наприклад, якщо в слові» борошно » на перший склад, воно буде означати продукт, який використовується для випічки, а якщо на другий — страждання, які відчуває жива істота.

Варіанти постановки наголосу

у деяких мовах світу питання постановки наголосу вирішується досить просто: існує певний стандарт, під який підпадають всі або більшість слів в цій мові. Така ситуація спостерігається, наприклад, у французькій мові, де у всіх словах наголос ставиться на останній склад. У російській мові подібне стандартне правило відсутнє: наголос може падати на будь-який склад в слові, при цьому в залежності від форми конкретного постановки наголосу може змінюватися. Так, наприклад, наголос в слові» взяти «при його буде залежати від роду: в чоловічому роді форма» взяв «матиме наголос на букву» я«, а в жіночому форма » «вимагає постановки наголосу на букву»а». Тому в російській мові перш, ніж прочитати незнайоме слово, слід уточнити в авторитетних джерелах, наприклад, спеціальних словниках, на який склад в цьому слові ставиться наголос.

Ударні голосні

незважаючи на всю різноманітність правил в російських словах, існує голосна буква, яка завжди знаходиться під наголосом. Йдеться «е». Тому якщо ви бачите незнайоме слово, в якому присутня ця буква, можете сміливо читати його, ставлячи наголос на «е» — швидше за все, ви не помилитеся. Крім того, це факт є причиною того, що знак наголосу над буквою «е» найчастіше не ставиться. Проте, це правило, як і більшість граматичних правил в російській мові, має кілька важливих винятків. Перше з них пов’язано з використанням іноземних слів, які свого часу були запозичені і впроваджені в російську мову. Прикладом такого слова може бути «амебіаз» — тут ударної є друга буква «а», як і в більшості подібних конструкцій в російській мові, що позначають захворювання. Друге виключення з цього правила складають складні слова, що мають два і більше коренів, наприклад, «триярусний»: в цьому слові ударної буде буква «я».

Пов’язана стаття

Джерела:

 • наголос

Кількість слів в російській і будь-якому іншому мовою підрахувати досить складно, оскільки ця величина не є постійною. Якісь слова застарівають і забуваються, одночасно з цим виникають і займають своє місце в мові нові слова.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Інструкція

Через складнощі з визначенням методики підрахунку питання про точну кількістьСлів в залишається відкритим. Ця тема постійно обговорюється не тільки в рамках академічної науки, а й поза нею на сторінках масових періодичних видань, в телепередачах і в інтернет-просторі. Називаючи кількість слів в тій чи іншій мові, традиційно посилаються на який-небудь досить авторитетний . Для російської мови таким виданням є » великий академічний

Звуки мови виконують важливу роль в житті кожної особистості — завдяки їм всі люди можуть розмовляти і розуміти сказане один одним.
Всі мовні звуки бувають двох типів-приголосні і голосні. І хоча кількість останніх значно більше, в безлічі моментів голосні є визначальними. Так, наприклад, від кількості голосних в слові залежить кількість складів, крім того, саме голосні звуки мають властивість ударності/ненаголошеності. Розглядаючи питання про голосних, варто також звернути увагу, що їх число не відповідає кількості позначають букв. Скільки голосних звуків в російській мові, і чому так виходить — ще належить розібратися.

Які звуки називаються голосними (vocales)

Перш за все варто згадати, які звуки називаються голосними. Голосні (від латинського слова vocales) — фонетичні звуки, утворені за допомогою голосу, без домішок шуму. Вимовляючи голосний, людина видихає повітря вільно і він з легкістю проходить крізь гортань, потім крізь ротову порожнину і між зв’язками, не зустрічаючи ніяких перешкод. Завдяки їх акустичним особливостям, зокрема, тому, що довжина голосного звуку може бути будь-який, їх ще називають музичними, або тоновими.

Скільки голосних звуків в російській мові

При наявності десятка букв їм відповідає всього лише шістка звуків — ці звуки [и], [е], [о], [у], [а], [і].

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Частина з перерахованих вище голосних графічно позначається за допомогою різних букв. Наприклад [а] може давати не тільки «а», а й букву «я» в певній позиції, а іноді і ненаголошену «о»: «валентина», «м’яч», «дошка».

Звук [у] може давати не тільки буква «у», але іноді і «ю»: «кувалда», «люк».

Звук [о] крім літери «о«, дає» е«:» торт«,»пес».

Голосний звук [и] дає буква «и«, а також ударна» і«, якщо вона знаходиться в позиції після букв» ж«,» ц«,» ш«:» ікло«,»циркач». Ненаголошені літери «е», «а», «о» іноді теж можуть позначати цей звук: «тестований», «коні», «шоколадний».

Голосний [е] можуть давати літери «е» і «е»: «мері», «лісничий».

А ось голосний [і] графічно позначається всього лише однієї «і«, якщо вона в ударній позиції:»мирний». Без наголосу цей голосний можуть давати літери » а» («годинникар»), «я» («ряди»), «е» («прилеглий») стоять після м’яких приголосних. Також» і», наступна за м’яким приголосним або на початку слова («гравець»); «е» на початку слова («етажерка»).

Таким чином, розглядаючи питання, скільки в російській голосних звуків, стає зрозуміло, чому їх менше, ніж самих букв.

Букви голосні

Кожен голосний звук має своє графічне позначення у вигляді літери. У нашій мові десяток знаків для позначення голосних звуків. Це букви «о», «у», «е», «а», «я», «і», «и», «е», «е», «ю».

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

При цьому самих голосних звуків майже вдвічі менше-шість. Подібна ситуація склалася через те, що йотовані «ю», «е», «е», «я» — не окремі звуки. Залежно від їх положення в слові дані букви здатні позначати різні звуки.

Перебуваючи на початку слова, слідуючи за голосними або за «ъ» і «ь» йотовані букви позначають звукосполучення з двох звуків (є дифтонгами): [j] і відповідний vocales: «яна», «миють», «в’юнкий».

У випадки якщо «ю», «е», «е», «я» слідують за приголосними буквами, вони позначають відповідний голосний звук, а також роблять попередній приголосний м’яким: «прийняв».

Розібравшись з питанням, скільки голосних звуків в алфавіті, а скільки букв, стає зрозуміло, чому виникла суттєва різниця.

Класифікація голосних. Лабіалізація

Приділивши достатньо уваги двом питанням: скільки голосних звуків в російській мові, і чи багато знаків використовується для передачі їх на листі, варто перейти до класифікації. Голосні звуки, так само як і їх побратими, приголосні, мають ряд особливостей, за якими їх відносять до різних груп.

Їх кілька: це лабіалізація (огубленность), спосіб освіти (підйом) і місце освіти (ряд).

Лабіалізація або, іншими словами, огубленность — це ознака участі або неучасті витягнутих губ в процесі вимови звуку. Скільки голосних звуків в мові не було б в наявності (в російській, як і більшості інших мов їх шість), всього два з них [о] і [у] є лабіалізованнимі. Інші не володіють подібним властивістю.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Цікавий факт: чим більше вживання в тій чи іншій мові огублених звуків, тим більш мелодійно звучить мова. Тому одним з найбільш мелодійних мов світу є французький, так як в ньому дуже часто вживаються звуки [о] і [у].

Спосіб утворення голосних

Класифікація голосних за способом освіти ще називається класифікацією по вертикальному підйому мови. У нашій мові по підйому vocales діляться на:
1) нижній підйом — звук [а].
2) середній підйом — [о] і [е].
3) верхній підйом — найвище положення мови, характерне при вимові звуків [у], [і], [и].

Місце утворення голосних

Класифікація голосних за місцем утворення (ряд), розділяє голосні звуки по горизонтальній позиції мови під час проголошення певного звуку.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Всі голосні звуки за місцем утворення поділяються на:
1) задній ряд — звуки [у], [о], при їх утворенні, мова максимально відсунутий назад.
2) середній ряд — звуки [а], [и]. При їх вимові мова відсувається назад не настільки далеко і знаходиться в так званій середній позиції.
3) передній ряд — звуки [е], [і]. Утворюючи їх, мова максимально висувається вперед.

Класифікувати і запам’ятати відмінні властивості голосних звуків значно простіше, ніж приголосних, так як їх набагато менше. Однак кожній освіченій людині, яка прагне правильно писати і розмовляти, важливо точно уявляти, скільки голосних звуків російською мовою, за допомогою яких графічних знаків вони записуються. Ці знання можуть стати в нагоді і тим, хто збирається за кордон і для цього починає вивчати чужу мову. У споріднених слов’янських мовах вимова голосних багато в чому схоже з російськими, так як всі вони в далекому минулому походять з одного праслов’янської мови. В іноземних мовах з інших мовних сімейств принципи освіти голосних, а також їх класифікація відбувається за загальноприйнятими в лінгвістиці правилами. Так що навіть вивчаючи англійську або французьку, людині важливо мати уявлення про те, скільки голосних звуків в російській мові.

Фонетика-дама примхлива, хоч і цікава. Ні для кого не секрет, що всі звуки в російській мові поділяються на приголосні і голосні. Перші, в свою чергу, діляться на дзвінкі і глухі, м’які і тверді. В основі цієї класифікації лежить спосіб проголошення звуків і особливості роботи нашого артикуляційного апарату. Так як же розрізнити їх все?

А в чому, власне, справа?

М’які і тверді приголосні звуки 1 клас починає вивчати на самому початку курсу російської мови. Але щоб відрізняти одні фонеми від інших, потрібно спочатку зрозуміти, в чому ж різниця між ними і голосними.

Голосні звуки вимовляються тільки за допомогою голосу. Їх можна проспівати, протягнути — саме так пояснюють в школі педагоги малюкам. Коли повітря на виході з легенів проходить через трахею, гортань, ротову порожнину, він не зустрічає ніяких перешкод. Коли ми говоримо про приголосних, то для їх проголошення потрібно задіяти губи, зуби і мову — в процесі беруть участь вони всі, якщо так можна висловитися.

Порівнюючи приголосні і голосні за їх звучанням, ми помічаємо наступну тенденцію: коли голосні, як говорилося вище, звучать тільки за допомогою одного голосу, то в приголосних ще присутній шум, створюваний перешкодами, з якими доводиться зустрічатися повітрю при їх проголошенні. У цьому їх головна відмінність. Глухі звуки вимовляються тільки з цим самим шумом, тоді як в дзвінких до нього додається ще й голос. Порівняйте, наприклад, проголошення слів «грот» і «кріт» або ж «будинок» і «том». В обох випадках перші-букви твердих приголосних звуків, дзвінкі і глухі відповідно.

» повернемося до наших баранів!»

Тепер, коли ми вже трохи знаємо про відмінності в приголосних, перейдемо до нашої основної теми.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Вчитися найкраще на прикладах, правда? і знову звернемося до порівняння: давайте вимовимо наступні пари слів:

Рекет-рейка, булка-бюро, мама — м’ячик, лоза — лід, вишка — вид.

У тому, як ми вимовляємо приголосні, є якась відмінність. Чи не так? його обумовлюють голосні звуки, які стоять після приголосних. Слова спеціально підібрані таким чином, щоб потрібні нам звуки знаходилися в одній і

30 бізнес-ідей для жінок

Давайте відразу розставимо всі крапки на е. Бізнес-ідеї для жінок не мають на увазі, що їх не можуть використовувати чоловіки. І ні в якому разі не має на увазі, що інші ідеї жінкам не підходять. Просто за статистикою, такими видами бізнесу займаються частіше жінки. І не треба тут ніяких підтекстів шукати. Як показує світова практика і жінки, і чоловіки однаково здатні бути як виконавцями, так і лідерами, як співробітниками, так і главами власних компаній. 

Як доказ нашої точки зору, наведемо кілька прикладів, коли жінка стоїть на чолі успішної корпорації. А потім і самі ідеї обговоримо. Вони цікаві, подивитися варто кожному.

Жінки-стартапери

Каміла бірюкова. Творець circos-суміші соціальної мережі і віртуального торгового центру. Користувачам він сподобався за можливість ділитися один з одним покупками і відгуками. А монетизація проходить через розміщення магазинів.

Гульназ хусаїнова. Технологія easy size. Універсальний інструмент для визначення розміру взуття по картинці. Придумувався, щоб допомогти чоловікам в підборі взуття для своїх половинок. У підсумку став вкрай затребуваним в інтернет-магазинах.

Гузель санджапова. Coco bello. Перетворила дісталася батькові в спадок невелику сільську фабрику у виробництво унікального крем-меду з додаванням фруктів, ягід і горіхів. Настільки успішно, що працевлаштувала все літнє населення села, домоглася обороту в 1 млн рублів, стала продавати товар в москві і санкт-петербурзі і розширюється далі.

Наталія воробйова. Відомий багатьом наталі-турс. З продажу разових путівок в сочі знайомим створила відомий на всю росію туристичний бізнес.

Лариса прокоп’єва та ева домбровська. Засновниці евалар-компанії, яка лідирує на ринку біологічних добавок і декоративної косметики.

Земфіра морозова. Почала з мережі швидкого харчування «бона фіде«, потім переключилася на клініку сучасної медицини, відкрила» hd» — послуги гемодеалізу. Але і на цьому не зупинилася, відкривши будівельну компанію «профіт груп» і пізніше тов «інфратек».

Прикладів жінок, які не тільки придумали живу і корисну ідею, але реалізували її і успішно керують власним бізнесом, предостатньо. Тому говорити про те, що тільки вибірковий вид бізнесу доступний прекрасній половині – в корені невірно. Якщо на те пішло, то навпаки, деякі види бізнесу складно даються чоловікам. Тільки тому, що вся клієнтська аудиторія-жінки.

Тому далі ми будемо говорити про

 • бізнесі, який може початися з захоплення
 • бізнесі, який підійде дівчатам, які займаються домашніми справами
 • бізнесі, який націлений в першу чергу на жіночу клієнтську аудиторію

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Бізнес для жінок. З чого почати?

Починати, як і завжди варто з підбору власне ідеї. На просторах інтернету можна виявити масу цікавих занять, які можуть поступово перерости в прибуткове власну справу. Частина цих ідей ви знайдете в нашій статті.

Якщо у вас вже є захоплення, то подумайте, перш ніж шукати для себе нову сферу. Можливо, саме ваше хобі стане стартовим майданчиком. Плюс у цього підходу безсумнівний. У вас вже є знання. Нехай ще невеликі (а може і навпаки – величезні). Але з багажем навичок простіше починати, як не крути. Ви в цьому розбирайтеся. А довчитися можна завжди. І в вашому випадку буде простіше, так скажемо, підвищити кваліфікацію, ніж навчатися чому-небудь з нуля.

Далі варто визначитися-чи вдасться з обраної ідеї створити потокове справу грунтуючись на власних можливостях. Фактично на цьому етапі ми створюємо бізнес-план.

Потрібно зрозуміти, чи буде ідея користуватися попитом там, де ви плануєте стартувати. Скільки знадобиться вкладень, щоб почати, скільки — на наступних етапах.

Чи вдасться з такими вкладеннями вийти на чистий прибуток досить швидко, або термін буде настільки затягнутим, що сенсу займатися цим — немає.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

 • скільки ви готові витрачати на це часу, і скільки треба для роботи всіх процесів на 100 відсотків.
 • де можна мінімізувати витрати.
 • чи доведеться наймати персонал.
 • чи потрібно знімати окреме приміщення.
 • у кого вигідніше закуповувати матеріал.
 • чи є навколо вас ті, хто займається тим же самим. Чи виходить у них це. Наскільки добре і чому.
 • яку ціну ви будете ставити за свій товар або послугу.
 • хто ваші покупці.
 • як правильно оформити бізнес. Якою системою оподаткування скористатися.
 • яка частина доходів буде йти на податки.
 • як ви будете рекламувати свій товар або послугу, через які канали, і скільки коштує там реклама.

Це тільки частина питань, які доведеться заздалегідь обміркувати. Відповіді на них послужать вам надалі інструкцією до дії. Не залишайте нічого на потім. Вирішіть все заздалегідь. Так буде простіше і вигідніше.

Бізнес-ідеї для жінок. Напрямок.

Ми умовно виділимо кілька напрямків, на які можна буде розділити всі ідеї. Для початку спробуйте визначитися-що вам ближче з них. А потім вже вибирати власне ідею.

 1. ручна робота
 2. ексклюзивні продукти харчування
 3. курси-тренінги-репетиторство
 4. перепродаж товару
 5. догляд за собою
 6. ідеї з дітьми
 7. ідеї з тваринами
 8. блогерство
 9. інші види бізнесу

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Ручна робота

Це дуже велика тематика. Ще недавно ручна робота була практично захована від очей. Займалися такими речами майстри своєї справи і скромно реалізовували свій товар через знайомих або магазини подарунків, яких до слова теж майже не було. Але потім прийшов доступ в інтернет. І ручною роботою стали займатися всі кому не лінь. Доступність відкрилася за трьома напрямками:

 • майстер-класи. Зараз навчитися робити щось своїми руками простіше простого. Є як платні курси, так і безліч безкоштовних матеріалів – статей і відео.
 • матеріали. Раніше складно було купити матеріал, так як його просто ніде не продавали. А до місця, де продавали, їхати було далеко і дорого. Зараз, навіть якщо потрібний ресурс не продають у вас в місті, його можна спокійно замовити з будь-якої точки планети. Ще й недорого.
 • канали продажів. Реалізовувати вироби ручної роботи було складно, тому що ніде. Зараз збільшилася і кількість постійних заходів за типом ярмарків, фестивалів, маркетів, і кількість інструментів для інтернет-торгівлі. Починаючи від власної сторінки в соціальній мережі, закінчуючи великими профільними ресурсами за типом ярмарку майстрів.

Варіантів ручної роботи настільки багато, що не підібрати собі щось для захоплення вам навряд чи вдасться. Інша справа, що різні напрямки цінуються по-різному, та й створюються теж. На щось не йде часу, але зробити це складно без навичок, щось не вимагає особливих навичок, але вимагає багато часу.

Тому, розглядати ідею потрібно не тільки з точки зору «подобається – не подобається», але і з точки зору скажімо так, рентабельності. Ми все-таки тут не зовсім про хобі говоримо, а про можливий бізнес.

У більшості ідей спосіб перетворення в прибуткову справу дуже схожий. Основна мета-налагодити виробництво і збут. Саме звідси буде приходити дохід. Тому схематично можна виділити кілька кроків для реалізації бізнес-ідеї.

Крок 1. Почати виробництво

Крок 2. Знайти канали збуту

Крок 3. Рекламувати і збільшити попит

Крок 4. Збільшити виробництво

Крок 5. Збільшити число каналів збуту

Крок 6. Оптимізувати справу по витратах і трудовитратах.

Це сама загальна схема, по якій буде будуватися ваша робота. Щоб було зрозуміліше, наведемо конкретний приклад.

Вона застосовна до більшості видів ручної роботи. Але природно, вона максимально спрощена і не відображає реального стану справ в конкретних випадках. Як мінімум, тому що різні види ручної роботи користуються абсолютно різним попитом. Та й цільова аудиторія у них різна. А відповідно і канали продажів-теж. Так, наприклад, прикраси ручної роботи користуються великим попитом, ніж сувеніри в техніці декупаж. У першої аудиторія в залежності від матеріалів – жінки різного віку. У другій-чоловіки і жінки від 35 років.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Ручна робота. Ідеї

Прикраси ручної роботи

Мають безліч різновидів. Прикраси з каменів, намистин, дерева, полімерної глини, шкіри, складальна біжутерія.

Для старту можна закупити матеріал в профільних магазинах для хобі. Але ціни там зазвичай високі. Щоб мінімізувати витрати, варто користуватися спільними закупівлями, або особисто замовляти у постачальників через інтернет. Навіть з урахуванням доставки вийде дешевше.

ОсновніКанали продажів-дизайнерські маркети та виставки, де є цільова аудиторія. А також – ведення власного instagram-аккаунта. В інших соціальних мережах вихлоп невеликий.

Голосні і приголосні літери. Як розрізняти дзвінкі і глухі приголосні

Мило ручної роботи

Користується попитом як сувенірна продукція. Різке підвищення попиту перед святами.

Існує два основних різновиди – мило з готової основи і мило з нуля. Відмінності критичні. У першому випадку ви купуєте готову мильну основу і за допомогою форм і барвників створюєте свої варіанти. Не вимагає спеціальних навичок і знань. Позиціонується як сувенірна продукція.

Другий варіант-ви варите і саму основу. Таке мило позиціонується як косметика ручної роботи. Має безліч варіантів. При виготовленні використовуються натуральні аромати і масла, які можна використовувати як маркетинговий інструмент. Мається на увазі, що крім власне мила асортимент буде складатися з масел, сухих шампунів, піни для ванни та інших продуктів, які підходять під визначення «натуральна косметика».

Можливо вам буде цікавий матеріал, в якому розповідається, як відкрити повноцінний магазин косметики.

&1&

Шкіряні вироби

Ремені, сумки, гаманці, ключниці, портмоне, картхолдери та інші речі. Використовуються варіанти машинного шва і ручного. Вироби виготовляються як з натуральної шкіри, так і зі шкірозамінника.

Залежно від того, як буде позиціонуватися товар, вибираються матерали. Хороші, якісно зроблені вироби користуються попитом у людей з хорошим доходом. Але тоді ні про яке шкірозаміннику, навіть самому якісному, мова йти не може. Також необхідно подбати про якісну фурнітуру.

Робота зі шкірою вимагає певних навичок на відміну від багатьох інших видів ручної роботи. Тому варіант погано підходить тим, хто ніколи з цим матеріалом не працював. З іншого боку є більш прості варіанти. Наприклад, прикраси зі шкіри.

&1&

Вироби з фоамірана

Фоаміран – матеріал, званий також пластичною замшею. Зручний у використанні. Навчитися з ним поводитися недовго. При цьому матеріал дозволяє створювати як прості прикраси, так і повноцінні композиції. Відповідно, від вибору буде залежати і націленість на певну аудиторію і можливий дохід. Невеликі прості прикраси будуть коштувати дешево. Для повноцінного прибутку доведеться витрачати багато часу на виробництво і збувати великий обсяг, що складно. Композиції також займають багато часу, але один товар може коштувати в кілька десятків разів дорожче. Однак для реалізації такого товару будуть потрібні спеціальні канали продажів. В першу чергу це ексклюзивні магазини дорогих сувенірів. В інших каналах цільової аудиторії буде вкрай мало.

&1&

Декупаж

Техніка перенесення картинки на вироби. Використовується спільно з техніками штучного старіння та іншими. Зазвичай використовується для створення вінтажних декоративних речей і предметів інтер’єру. Мода на декупаж вже пройшла. Тому звичайні канали продажів-маркети та виставки не підійдуть. Швидше потрібно буде створювати дорогі речі з орієнтиром на вузьку цільову аудиторію. Що також ускладнює справу.

Якщо ж тематика сувенірів вам цікава, то рекомендуємо ознайомитися зі статтею, в якій розповідається як можна відкрити свій власний сувенірний магазин.

&1&

Ляльки ручної роботи

Дуже багато різновидів. Від простих дешевих, призначених для гри до дуже складних з дорогих матеріалів інтер’єрних, ціна за які може досягати кілька десятків тисяч рублів. Потрібні певні навички, тому для старту з нуля не підійде.

&1&

Вироби ручної роботи для малюків

Цей напрямок має конкретну цільову аудиторію. Батьки. Тому і канали продажів цілком конкретні-реклама на сайтах для мам, маркети для мам і власна група в соціальних мережах. До виробів для малюків відносяться-слінги, гризунки, бізіборди і бізікуби, розвиваючі інтерактивні іграшки, а також дерев’яні іграшки. Всі товари повинні відрізнятися якістю, безпекою та екологічністю. Попит на них є завжди.

Якщо вас цікавить відкриття власного магазину іграшок, можете ознайомитися ось з цією статтею.

&1&

Флораріуми ручної роботи

Декоративні речі зі скла і живих рослин, які не вимагають особливого догляду. Користуються попитом, як предмети інтер’єру та прикраси, з радістю сприймаються в квіткових магазинах.

Детальніше про те, як побудувати бізнес на флораріумах, ви можете прочитати в нашій статті.

Крім перерахованого вище, напрямок ручної роботи має безліч інших різновидів. Головне, що потрібно визначити при виборі сфери – її затребуваність. Так, наприклад, подарунки мають істотний мінус, так як користуються попитом в основному тільки перед святами. Хоча як сезонний вид бізнесу може підійти для початківців підприємниць. І другий критерій-ціна. Якщо товар буде обмежений тільки низькими цінами, то дохід з нього буде мінімальним, який би обсяг ви не зробили. Тому що потрібно враховувати співвідношення витраченого часу і вихлопу з виробленої продукції.

Ексклюзивні продукти харчування

Останнім часом цю тему також зараховують до індустрії ручної роботи, так як при виготовленні такого товару використовується мінімум обладнання і обсяги ніяк не тягнуть на фабричні. Однак, товари, які не можна придбати в звичайних магазинах користуються стабільним попитом.

&1&

Виготовлення різних сортів чаю

Збори за власними рецептами, красиво упаковані, націлені на оздоровлення (тобто з використанням корисних трав) користуються популярністю. Але є одне. Попит є тільки у міських жителів. Пояснюється це тим, що жителі дрібних населених пунктів і сіл в основному такі чайні збори заварюють самі. А у жителів міст таких можливостей дуже мало.

Справа з одного боку дуже проста. Зібрати, засушити, скомпонувати і продавати. Але головним інструментом буде правильна подача. Просто упакувати чай в паперові пакетики не достатньо. Ніхто не буде його купувати. Необхідно продумати чудову упаковку, яка буде сама по собі стильною і привертає. Потрібно організувати сервіс, який давав би можливість клієнтам оцінювати варіанти. Зверніть увагу, що в чайних кіосках завжди є баночки, з яких можна оцінити аромат збору. Точно також і тут. Причому, якщо ви продаєте свій товар на спеціалізованих фуд-марекетах і фестивалях їжі, або у власному приміщенні, обов’язково потрібно давати заварений чай на пробу. Це збільшить і попит і кількість покупок.

&1&

Шоколад ручної роботи

Такого роду шоколад позиціонується як сувенірний. Для його виготовлення використовуються формочки. Таким чином можна робити подарункові набори. Попит на таку продукцію складний. В основному-сезонний. На свята.

&1&

Майстер класи з шоколадоваріння для дітей

З іншого боку ця тематика має на увазі і відгалуження. Такі як майстер-класи з шоколадоваріння для дітей. Тема зараз, до речі, дуже популярна. Виїзні заходи на майстер-клас, де діти можуть зробити свій шматок шоколаду і потім – з’їсти його, використовують як екскурсію для шкіл або інтерактив на різних святах.

Тому для більшої рентабельності можна з’єднати ці два напрямки, щоб компенсувати пропадає попит.

&1&

Кедрова продукція

Як і у випадку з чаєм – кедрова продукція користується попитом у покупців, які не мають можливості легко дістати цей продукт. Але з іншого боку, зараз є профільні магазини, які торгують, наприклад, продуктами з сибіру. І кедрові горіхи — в них тільки частина асортименту. Взагалі орієнтуватися потрібно якраз на них. Тому що поки що ніша більш-менш вільна. Таких точок небагато. А в інших містах і зовсім така продукція не представлена.

Основна ідея – як і в будь-якій торгівлі-купити-дешевше, продати – дорожче. Тому важливо знайти хорошого постачальника, який буде збувати товар за вигідними цінами. І знайти місце для реалізації. Знову ж таки, далеко не всі регіони і міста підійдуть для цього.

&1&

Продаж домашніх тортів

Торти власного виготовлення-спірна ніша. По-перше, тому що потрібно любити пекти такі торти. По-друге, тому що такий товар не підійде для продажу на різних маркетах, за винятком, мабуть, фестивалів їжі. Але і тут, потрібно розуміти, що для торгівлі буде потрібно ліцензія. А так як мова заходить про домашніх тортах, отримати її буде складно.

Тому, якщо і починати займатися цією справою, то з невеликих замовлень з ряду знайомих і родичів.

&1&

Букети та набори з готових солодощів

Популярна сьогодні тема. Для реалізації потрібно