Сп 5 13 130 новий зі змінами. Системи протипожежного захисту

40

1 область застосування
2 нормативні посилання
3 терміни та визначення
4 загальні положення
5 водяні та пінні установки пожежогасіння
5.1 основні положення
5.2 спринклерні установки
5.3 дренчерні установки
5.4 установки пожежогасіння тонкорозпиленою водою
5.5 спринклерні ауп з примусовим пуском
5.6 спринклерно-дренчерні ауп
5.7 трубопроводи установок
5.8 вузли управління
5.9 водопостачання установок і підготовка пінного розчину
5.10 насосні станції
6 установки пожежогасіння високократною піною
6.1 область застосування
6.2 класифікація установок
6.3 проектування
7 роботизований пожежний комплекс
7.1 основні положення
7.2 вимоги до встановлення пожежної сигналізації рпк
8 установки газового пожежогасіння
8.1 область застосування
8.2 класифікація та склад установок
8.3 вогнегасні речовини
8.4 загальні вимоги
8.5 установки об’ємного пожежогасіння
8.6 кількість газового вогнегасної речовини
8.7 тимчасові характеристики
8.8 посудини для газової вогнегасної речовини
8.9 трубопроводи
8.10 спонукальні системи
8.11 насадки
8.12 станція пожежогасіння
8.13 пристрої місцевого пуску
8.14 вимоги до приміщень, що захищаються
8.15 установки локального пожежогасіння за обсягом
8.16 вимоги безпеки
9 установки порошкового пожежогасіння модульного типу
9.1 область застосування
9.2 проектування
9.3 вимоги до приміщень, що захищаються
9.4 вимоги безпеки
10 установки аерозольного пожежогасіння
10.1 область застосування
10.2 проектування
10.3 вимоги до приміщень, що захищаються
10.4 вимоги безпеки
11 автономні установки пожежогасіння
12 апаратура управління установок пожежогасіння
12.1 загальні вимоги до апаратури управління установок пожежогасіння
12.2 загальні вимоги до сигналізації
12.3 установки водяного і пінного пожежогасіння. Вимоги до апаратури управління. Вимоги до сигналізації
12.4 установки газового і порошкового пожежогасіння. Вимоги до апаратури управління. Вимоги до сигналізації
12.5 установки аерозольного пожежогасіння. Вимоги до апаратури управління. Вимоги до сигналізації
12.6 установки гасіння тонкораспиленной водою. Вимоги до апаратури управління. Вимоги до сигналізації
13 системи пожежної сигналізації
13.1 загальні положення при виборі типів пожежних сповіщувачів для об’єкта, що захищається
13.2 вимоги до організації зон контролю пожежної сигналізації
13.3 розміщення пожежних сповіщувачів
13.4. Точкові димові пожежні сповіщувачі
13.5 лінійні димові пожежні сповіщувачі
13.6 точкові теплові пожежні сповіщувачі
13.7 лінійні теплові пожежні сповіщувачі
13.8 сповіщувачі полум’я
13.9 сповіщувачі пожежні аспіраційні димові
13.10 газові пожежні сповіщувачі
13.11 автономні пожежні сповіщувачі
13.12 проточні пожежні сповіщувачі
13.13 ручні пожежні сповіщувачі
13.14 прилади приймально-контрольні пожежні, прилади управління пожежні. Обладнання та його розміщення. Приміщення чергового персоналу
13.15 шлейфи пожежної сигналізації. З’єднувальні і живлять лінії систем пожежної автоматики
14 взаємозв’язок систем пожежної сигналізації з іншими системами та інженерним обладнанням об’єктів
15 електроживлення систем пожежної сигналізації та установок пожежогасіння
16 захисне заземлення і занулення. Вимоги безпеки
17 загальні положення, що враховуються при виборі технічних засобів пожежної автоматики
Додаток а (обов’язковий) перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією
Додаток б (обов’язкове) групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежної навантаження горючих матеріалів
Додаток в (рекомендований) методика розрахунку параметрів ауп при поверхневому пожежогасінні водою і піною низької кратності
Додаток г (рекомендований) методика розрахунку параметрів установок пожежогасіння високократною піною
Додаток д (обов’язкове) вихідні дані для розрахунку маси газових вогнегасних речовин
Додаток е (рекомендований) методика розрахунку маси газового вогнегасної речовини для установок газового пожежогасіння при гасінні об’ємним способом
Додаток ж (рекомендований) методика гідравлічного розрахунку установок вуглекислотного пожежогасіння низького тиску
Додаток з (рекомендований) методика розрахунку площі отвору для скидання надлишкового тиску в приміщеннях, що захищаються установками газового пожежогасіння
Додаток і (рекомендований) загальні положення з розрахунку установок порошкового пожежогасіння модульного типу
Додаток до (обов’язкове) методика розрахунку автоматичних установок аерозольного пожежогасіння
Додаток л (обов’язкове) методика розрахунку надлишкового тиску при подачі вогнегасного аерозолю в приміщення
Додаток м (рекомендований) вибір типів пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщення, що захищається і виду пожежної навантаження
Додаток н (рекомендований) місця установки ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначень будівель і приміщень
Додаток о (довідкове) визначення встановленого часу виявлення несправності та її усунення
Додаток п (рекомендований) відстані від верхньої точки перекриття до вимірювального елемента сповіщувача
Додаток р (рекомендований) методи підвищення достовірності сигналу про пожежу
Бібліографія

При цьому при визначенні кількості сповіщувачів комбінований сповіщувач враховується як один сповіщувач.

13.3.16. Сповіщувачі, встановлені на перекритті, можуть використовуватися для захисту простору, розташованого нижче перфорованого фальшпотолка, якщо одночасно виконуються умови:

Перфорація має періодичну структуру і її площа перевищує 40% поверхні;

Мінімальний розмір кожної перфорації в будь-якому перерізі не менше 10 мм;

Товщина фальшпотолка не більше ніж в три рази перевищує мінімальний розмір комірки перфорації.

Якщо не виконується хоча б одна з цих вимог, сповіщувачі повинні бути встановлені на фальшпотолке в основному приміщенні, і в разі необхідності захисту простору за підвісною стелею додаткові сповіщувачі повинні бути встановлені на основній стелі.

13.3.17. Сповіщувачі повинні бути орієнтовані таким чином, щоб індикатори були спрямовані по можливості в бік дверей, що ведуть до виходу з приміщення.

13.3.18. Розміщення та застосування пожежних сповіщувачів, порядок застосування яких не визначений у цьому зводі правил, необхідно здійснювати відповідно до рекомендацій, погоджених у встановленому порядку.

Сп 5.13130.2013 системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування

 1. 1. Область застосування
 2. 2. Нормативні посилання
 3. 3. Терміни, визначення, позначення і скорочення
 4. 4. Скорочення
 5. 5. Загальні положення
 6. 6. Водяні та пінні установки пожежогасіння
 7. 7. Установки пожежогасіння високократною піною
 8. 8. Роботизовані комплекси пожежогасіння
 9. 9. Установки газового пожежогасіння
 10. 10. Установки порошкового пожежогасіння модульного типу
 11. 11. Установки аерозольного пожежогасіння
 12. 12. Автономні установки пожежогасіння
 13. 13. Апаратура управління установок пожежогасіння
 14. 14. Системи пожежної сигналізації
 15. 15. Взаємозв’язок систем пожежної сигналізації з іншими системами та інженерним обладнанням об’єктів
 16. 16. Електроживлення систем пожежної сигналізації та установок пожежогасіння
 17. 17. Захисне заземлення і занулення. Вимоги безпеки
 18. 18. Загальні положення, що враховуються при виборі технічних засобів пожежної автоматики
 19. додаток а. Перелік будівель, споруд, приміщень і обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією
 20. додаток б. групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежної навантаження горючих матеріалів
 21. додаток в. Методика розрахунку параметрів ауп при поверхневому пожежогасінні водою і піною низької кратності
 22. додаток г. Методика розрахунку параметрів установок пожежогасіння високократною піною
 23. додаток д. Вихідні дані для розрахунку маси газових вогнегасних речовин
 24. додаток е. методика розрахунку маси газового вогнегасної речовини для установок газового пожежогасіння при гасінніОб’ємним способом
 25. додаток ж. Методика гідравлічного розрахунку установок вуглекислотного пожежогасіння низького тиску
 26. додаток з. Методика розрахунку площі отвору для скидання надлишкового тиску в приміщеннях, що захищаються установками газового пожежогасіння
 27. додаток і. Загальні положення з розрахунку установок порошкового пожежогасіння модульного типу
 28. додаток к. Методика розрахунку автоматичних установок аерозольного пожежогасіння
 29. додаток л. методика розрахунку надлишкового тиску при подачі вогнегасного аерозолю в приміщення
 30. додаток м. Вибір типів пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщення, яке захищається, і виду пожежної навантаження
 31. додаток н. Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення будівель і приміщень
 32. додаток о. Визначення встановленого часу виявлення несправності і її усунення
 33. додаток п. Відстані від верхньої точки перекриття до вимірювального елемента сповіщувача
 34. додаток р. методи підвищення достовірності сигналу про пожежу
 35. додаток с. Застосування пожежних сповіщувачів при обладнанні автоматичною пожежною сигналізацією житлових будівель
 36. бібліографія

Передмова

Цілі і принципи стандартизації в російській федерації встановлені федеральним законом від 27 грудня 2002 № 184-фз «про технічне регулювання», а правила розробки – постановою уряду російської федерації від 19 листопада 2008 № 858 «про порядок розробки та затвердження склепінь правил».

Застосування сп 5.13130.2013 » системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування» забезпечує дотримання вимог до проектування автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації для будівель і споруд різного призначення, в тому числі зводяться в районах з особливими кліматичними і природними умовами, встановлених федеральним законом від 22 липня 2008 № 123-фз «технічний регламент про вимоги пожежної безпеки».

Відомості про зведення правил сп 5.13130.2013 » системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування»:

 • розроблено та внесено федеральним державним бюджетним установою «всеросійський ордена «знак пошани» науково-дослідний інститут протипожежної оборони» (фгбу вніїпо мнс росії)
 • затверджений і введений в дію наказом міністерства російської федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (мнс росії)
 • зареєстрований федеральним агентством з технічного регулювання і метрології
 • взамін

1. Область застосування

1.1 сп 5.13130.2013 » системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування» встановлює норми і правила проектування автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації.

1.2 сп 5.13130.2013 » системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування» поширюється на проектування автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації для будівель і споруд різного призначення, в тому числі зводяться в районах з особливими кліматичними і природними умовами. Перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією, наведено в додатку а.

1.3 сп 5.13130.2013 «системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування» не поширюється на проектування автоматичних установок пожежогасіння:

 • будівель і споруд, що проектуються за спеціальними нормами;
 • технологічних установок, розташованих поза будинками;
 • будівель з пересувними стелажами;
 • будівель складів для зберігання продукції в аерозольній упаковці;
 • будівель складів з висотою складування вантажів більше 5,5 м;
 • кабельних споруд;
 • резервуарів нафтопродуктів.

1.4 сп 5.13130.2013 » системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування » не поширюється на проектування установок пожежогасіння для гасіння пожеж класу d (по гост 27331), а також хімічно активних речовин і матеріалів, у тому числі:

 • реагуючих з вогнегасною речовиною з вибухом (алюмінійорганічні сполуки, лужні метали та ін.);
 • розкладаються при взаємодії з вогнегасною речовиною з виділенням горючих газів (літійорганічні сполуки, азид свинцю, гідриди алюмінію, цинку, магнію та ін.);
 • взаємодіючих з вогнегасною речовиною з сильним екзотермічним ефектом (сірчана кислота, хлорид титану, терміт та ін.);
 • самозаймаються речовин(гідросульфіт натрію та ін.).

1.5 сп 5.13130.2013 » системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування» може бути використаний при розробці спеціальних технічних умов на проектування автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації.

Інші документи

Сп 12.13130.2009 зі змінами №1 визначення категорій приміщень, будівель і зовнішніх установок по вибухопожежної та пожежної небезпеки

В цьому році фгбу внііпо мнс росії активно вносив зміни сп 5.13130.2009 року, розділяючи його на кілька окремих склепінь правил. З цієї нагоди ми вирішили зібрати для вас спеціальну добірку всіх проектів сп 5.13130 зі змінами 2018 року. Будьте обережні, вони ще не діють!

Сп » системи протипожежного захисту. Установки пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування»

Згідно редакції проекту, зміни сп 5.13130 відбулися в частині автоматичних установок пожежогасіння.

Нова редакція проекту зводу правил спрямована на більш докладний виклад вимог пожежної безпеки, усунення різночитань і включення вимог пожежної безпеки з сніпів і вимог, що виключаються з федерального закону «технічний регламент про вимоги пожежної безпеки».

Розробка нової редакції проекту зводу правил дозволить більш точно трактувати вимоги пожежної безпеки, що пред’являються до об’єктів захисту, викладені в статтях 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 федерального закону»технічний регламент про вимоги пожежної безпеки».

Даний проект вносить зміни сп 5.13130.2009 в частині систем пожежної сигналізації та апаратури управління установок пожежогасіння.

У зв’язку з набранням чинності 01.01.2020 р. Тр єаес 023/2017 технічний регламент євразійського економічного союзу» про вимоги до засобів забезпечення пожежної безпеки та пожежогасіння » проект зводу правил враховує майбутні вимоги до технічних засобів (приладів, сповіщувачів тощо). У зв’язку з цим доцільним є введення розроблюваного зводу правил не раніше 01.01.2020 р.

Сп » системи протипожежного захисту. Перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння та системами пожежної сигналізації. Норми і правила проектування »

Проект зводу правил розроблений замість додатка а сп 5.13130.2009.

В рамках роботи над проектом зводу правил були уточнені і доопрацьовані деякі положення додатка а сп 5.13130.2009, а так само доданий ряд нових об’єктів захисту – як будівель, так і приміщень. Одночасно захист системами пожежної автоматики деяких об’єктів була визнана недоцільною.

Сп 5 13 130 новий зі змінами. Системи протипожежного захисту

Міністерство російської федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих

Наказ

01.06.2011 № 000

Г. Москва

Про затвердження зміни № 1 до зводу правил сп 5.13130.2009 «системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування», затвердженому наказом мнс росії

Відповідно до федерального закону від 01.01.01 р. «технічний регламент про вимоги пожежної безпеки» » збори законодавства російської федерації, 2008, №30 (ч. 1), ст. 3579), указом президента російської федерації від 01.01.01 р № 000 «питання міністерства російської федерації у справах цивільної оборони , надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійнихЛих» (збори законодавства російської федерації, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2009, № 22, ст. 2697, № 51, ст. 6285; 2010, № 19, ст. 2301, № 20, ст. 2435, № 51 (ч. 3), ст. 6903; 2011, № 1, ст. 193, ст. 194, № 2, ст. 267), постановою уряду російської федерації від 01.01.01 р. № 000 «про порядок розробки та затвердження зводів правил» (збори законодавства російської федерації, 2008, № 48, ст. 5608) і з метою забезпечення відповідності окремих положень (вимог, показників) зводу правил сп 5.13130.2009 інтересам національної економіки, стану матеріально-технічної бази та наукового прогресу наказую:

Затвердити і ввести в дію з 20 червня 2011 р додається зміна № 1 до зводу правил сп 5.13130.2009 «системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування», затвердженому наказом мнс росії.

Директор адміністративного департаменту

Додаток

До наказу мнс росії

Від 01.06.11 № 000

Зміна № 1

До сп 5.13130.2009

Окс 13.220.01

Зміна № 1 до зводу правил сп 5.13130.2009 «системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми і правила проектування»

Незалежно від площі і поверховості

4.2 для технічного обслуговування і ремонту

Об’єкт захисту

Нормативний показник

5 будівлі висотою більше 30 м (за винятком житлових будівель і виробничих будівель категорії г і д по пожежній небезпеці)

Незалежно від площі

6 житлові будівлі:

6.1 гуртожитки, спеціалізовані житлові будинки для людей похилого віку та інвалідів1)

Незалежно від площі

6.2 житлові будівлі висотою більше 28 м 2)

Незалежно від площі

Виноску «2)» викласти в такій редакції:

« 2) пожежні сповіщувачі аупс встановлюються в прихожих квартир і використовуються для відкривання клапанів і включення вентиляторів установок підпору повітря і димовидалення. Житлові приміщення квартир в житлових будинках висотою три поверхи і більше слід обладнати автономними оптико-електронними димовими пожежними сповіщувачами.»; у таблиці а. З:

Пункт 6 включити в розділ «виробничі приміщення», виключивши його з розділу » приміщення складського призначення»;

Пункт 35 викласти в такій редакції:

Об’єкт захисту

Нормативний показник

35 приміщення для розміщення:

35.1 електронно-обчислювальних машин (еом), обладнання асу тп, що працюють в системах управління складними технологічними процесами, порушення яких впливає на безпеку людей5)

Незалежно від площі

35.2 зв’язкових процесорів (серверні), архівів магнітних носіїв, графобудівників, друку інформації на паперових носіях (принтерні)5)

24 м2і більше

Менше 24 м2

35.3 для розміщення персональних еом на робочих столах користувачів

Незалежно від площі

Доповнити виноскою «5»» такого змісту:

« 5) у випадках, передбачених пунктом 8.15.1 цього зводу правил, для приміщень, що вимагають оснащення автоматичними установками газового пожежогасіння допускається не застосовувати такі установки, за умови, що все електронне та електротехнічне обладнання захищене автономними установками пожежогасіння, а в приміщеннях встановлена автоматична пожежна сигналізація.»; у таблиці а. 4:

Доповнити пунктом 8 такого змісту:

Доповнити виноскою «1»» такого змісту:

« перераховане обладнання підлягає захисту автономними установками пожежогасіння.»;

Доповнити приміткою такого змісту:

«примітка: електроустановки, розташовані на стаціонарних наземних і підземних об’єктах метрополітену слід захищати автономними установками пожежогасіння.»;

Додаток д доповнити пунктами д11-д15 такого змісту відповідно:

Таблиця д.11

Гост, ту, ост

Д. 12 нормативна об’ємна огнетушащая концентрація хладона cf3cf2c(0)cf(cf3)2.

Щільність парів при р = 101,3 кпа і т= 20 °с становить 13,6 кг/м3.

Удк 614.841.3:006.354 окс 13.220.01

Ключові слова: поширення пожежі, об’єкти захисту, будівлі громадського призначення, виробничі і складські будівлі, висотні об’єкти

Начальник фдм вніїпо мнс росії

Начальник ндц пп і пчсп фдм вніїпо мнс росії

Керівник розробки

Виконавці

Провідний науковий співробітник фдм вніїпо мнс росії

Таблиця д. 12

Найменування пального матеріалу

Гост, ту, ост

Нормативна об’ємна вогнегасна концентрація, % (про.)

Д.13 нормативна об’ємна вогнегасна концентрація хладону 217j1 (c3f7j).

Щільність парів при р = 101,3 кпа і т — 20 °с становить 12,3 кг/м3.

Таблиця д. 13

Найменування пального матеріалу

Гост, ту, ост

Нормативна об’ємна вогнегасна концентрація, % (об.)

Д. 14 нормативна об’ємна вогнегасна концентрація хладону cf3j.щільність парів при р = 101,3 кпа і т= 20 °с становить 8,16 кг/м3.

Таблиця д. 14

Найменування пального матеріалу

Гост, ту, ост

Нормативна об’ємна вогнегасна концентрація, % (об.)

Д. 15 нормативна об’ємна вогнегасна концентрація газового складу «аргоніт» (азот (n2) — 50% (об.); аргон (аг) — 50% (об.).

Щільність парів при р — 101,3 кпа і т-20 °с становить 1,4 кг/м3.

Таблиця д. 15

Найменування пального матеріалу

Гост, ту, ост

Нормативна об’ємна вогнегасна концентрація, % (об.)

Примітка — нормативну об’ємну вогнегасну концентрацію перерахованих вище газових отв для гасіння пожежі класу а2 слід приймати рівною нормативної об’ємної вогнегасної концентрації для гасіння н-гептану.»;

Окс 13.220.10 удк614.844.4:006.354

Ключові слова: автономна установка пожежогасіння, автоматична пожежна сигналізація, вогнегасна речовина, об’єкт

Керівник організації-розробника фдм вніїпо мнс росії

Начальник

Фдм вніїпо мнс росії

Керівник розробки

Начальник ндц пст

Фгу внийпо мнс росії

Виконавці

Начальник відділу 2.4 фдм вніїпо мнс росії

Начальник відділу 3.4 фдм вніїпо мнс росії

Заст. Начальника відділу 2.3 фду внііпо мнс росії

© «мнс росії » 2011